Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

661662

September

64893

Dnes

278

Klasická ochrana prírody

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA


Týmto sa my, občania Slovenskej republiky, ktorým záleží na ochrane prírodného prostredia ako aj na prírodných a kultúrnych hodnotách tejto krajiny, pridávame k výzve ministra životného prostredia Jána Budaja adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, dokedy nebude schválená zonácia, a s tým súvisiaci “program starostlivosti” nášho najstaršieho národného parku - Tatranského národného parku (TANAP).

Zoznam podpisov (56882)

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Štrba č.č. 2/2020 prinášajú zmeny aj v lokalite Štrbské Pleso, kde je riešená ďalšia rekreačná výstavba. Investorom je samotná obec Štrba alebo iní investori a občania podľa doručených žiadostí, ktoré obec akceptovala. Ide o 21 zámerov a z toho 11 zámerov na plochách vedených ako les a 2 zámery na pozemkoch vedených ako lesy a pasienky. Týkajú sa výstavby apartmánových domov, nájomného bytového domu, hotelových parkovísk, dopravného zariadenia k objektu Helios a do športového areálu Areálu snov naprieč osadou, 4-podlažného parkovacieho domu medzi terajším centrálnym parkoviskom a Heliosom pre 450 áut, nového vodojemu blízko zjazdovky Interski atď.

Osada Štrbské Pleso je súčasťou obce Štrba a leží na území TANAPu s 3. stupňom územnej ochrany, pričom jeho zastavané územie je v dotyku s chránenými územiami v 4. aj 5. stupni územnej ochrany. Program starostlivosti a zonácia Tatranského národného parku, ktorý je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie TATRY vyhlásenej UNESCO programom “Človek a biosféra”, súčasťou Územia európskeho významu Tatry (SKUEV0307) a tým pádom aj biocentrom nadregionálneho významu, sú nevyhnutným predpokladom pre učenie limitov únosnosti a návštevnosti rekreačných lokalít v národnom parku s ohľadom na hlavnú zásadu nadradeného Územného plánu VÚC Prešovského samosprávneho kraja 1 “Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany.” Nadradený územný plán tiež hovorí, že je potrebné “Zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku, ich ochranných pásiem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty bez ich výrazného plošného rozširovania s dôrazom na limity únosnosti územia. Chránené územie národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na prírodný turizmus, letnú poznávaciu turistiku a v nadväznosti na terénne danosti územia v prípustnej miere pre zimné športy a letné vodné športy, len ak sú tieto aktivity v súlade s dokumentmi starostlivosti o tieto územia.”

Predmetom Zmien a doplnkov (ZaD) č. 2/2020 je významná zmena krajinného rázu Štrbského Plesa ako aj zásah do územia chráneného európskou legislatívou. Zahŕňa výraznú plošnú zástavbu nového centra Štrbského Plesa na Mlynických lúkach vo vlastníctve Urbáru Štrba prenajatého na 75 rokov súkromnej spoločnosti. Ide o lúky lemujúce cestu k skokanským mostíkom a hotelu FIS.

Okolo novovytvoreného námestia by mali vzniknúť obchody, kaviarne, požičovne lyží a ďalšie doplnkové služby vrátane apartmánových domov. V bezprostrednej vzdialenosti od tejto zástavby má tiež vyrásť 4-podlažný parkovací dom, kde je investorom samotná obec Štrba. V blízkosti tejto zástavby sa pritom nachádza na ploche 3200 m2 významná prírodná pamiatka Rašelinisko, ktorá tvorí cenný mokraďový biotop. V ZaD je uvedená aj výstavba 8-miestnej kabínkovej lanovky od stanice cez areál Heliosu a do areálu FIS doplnená o krátku zjazdovku s 850 m vlekom pri Heliose. V ZaD je riešená aj približovacia 4-sedačková lanovka “Andelova” s kapacitou 1000 osôb za hodinu vedená z priestoru od záchytného parkoviska, autobusovej a železničnej stanice k Heliosu. Navrhované lanové zariadenia naprieč osadou významne zmení ráz krajiny a obmedzí panoramatické výhľady na dominantné tatranské končiare Vysokú, Ostrvu, Končistú a Patriu, ktoré podobne ako plesá majú byť dominantným krajinotvorným prvkom v území a primárnym dôvodom návštevnosti.

Petíciu vyhlasuje:

Viac o Zmenách a doplnkoch č.2/2020 Územného plánu obce Štrba nájdete na úradnej tabuli obce úradnej tabuli obce. Pripomienky je možné podávať do 5. júna 2020.

1 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, schválený uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 268/2019 zo dňa 26.8.2019, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 6.10.2019.

Za zachovanie Štrbského Plesa je nás už 56882

Zoznam podpisov


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.05.2020
Zobrazené:
205 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5725 (5725 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3174 (3174 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2965 (2965 hl.)

Geotermálnu
3129 (3129 hl.)

Veternú
3538 (3538 hl.)

Atómovú
2717 (2717 hl.)

V podstate ma to netrápi
2213 (2213 hl.)

Celkom hlasovalo: 23461


  Top články
Za živú krajinu

63 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

57 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

56 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs