Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

661652

September

64883

Dnes

268

0bčianske fórum

Najčastejšie otázky na tému Slovenského ochranárskeho snemu


Ako a kedy to celé vzniklo?

Začiatkom tohto roku sme sa stretli asi pätnásti v bratislavskom Pisztoryho paláci. Pripomenuli sme si udalosti spred 25 rokov, kedy sa začínala konštituovať environmentálna a zelená politika na Slovensku. Diskutovali sme aj o tom, čo by sa malo zmeniť v ochranárstve na Slovensku. Zhodli sme sa na tom, že by sme sa mali viac snažiť hľadať spoločného menovateľa našich úsilí, viac vzájomne komunikovať, častejšie sa stretávať,  v zásadných veciach efektívnejšie spolupracovať, vo vzťahu k okoliu byť zdravo sebavedomí a v prípade ohrozenia vzájomne sa solidarizovať. Padol aj návrh na vytvorenie databázy aktívnych ochranárov/ochranárok a následne dotazníkový/anketový prieskum názorov tejto komunity na dôležité otázky. Termín najbližšieho stretnutia sme si dohodli na začiatok júna.

Kto tvorí oslovenú komunitu?

Sú to ľudia aktívni v ochranárskom hnutí či aktivizme na Slovensku v najširšom zmysle: od reprezentantov relevantných mimovládok či občianskych aktivistov, cez environmentálnych expertov, empatických profesionálnych ochrancov prírody, krajiny a životného prostredia, žurnalistov, kazateľov, „zelených“ podnikateľov, environmentálne orientovaných politikov na všetkých hierarchických úrovniach až po podporovateľov z radov umelcov, ktorých napriek všetkým ideologickým, náboženským, etnickým, generačným, regionálnym a ďalším odlišnostiam spája to, že ich hnevá, čo sa deje s prostredím okolo nás, pričom to prostredie má charakter ako ekologický, tak aj kultúrny, morálny či ľudskoprávny. Spája ich aj odhodlanie s tým niečo robiť a ochota „nosiť kožu na trh“.

Ako vznikla idea Slovenského ochranárskeho snemu?

Druhá stretnutie sa uskutočnilo na Devíne, 6. júna, v predvečer 25. výročia prvých slobodných volieb po desaťročiach neslobody. Medzitým sme oslovili viac ako 300 členov ochranárskej komunity. Aj keď reagovala len časť oslovených, aj tak výsledky ochranárskej ankety sú veľmi zaujímavé. O.i. z nich vyplýva, že málo vzájomne komunikujeme, nedostatočne a neefektívne spolupracujeme, sme príliš rozhádaní a postupne „strácame pozície a autoritu“ v spoločnosti . Zhodli sme sa na tom, že s tým chceme niečo robiť. Pri otázke, ako by sme sa mali volať, s náskokom zvíťazil pojem ochranári/ochranárky. V ankete sme oslovených/oslovené o.i. žiadali, aby uviedli 10 mien, ktoré považujú v súčasnom ochranárstve (chápanom vo vyššie uvedenom širokom zmysle slova) za kľúčové. Impozantný počet 171 osobností z ochranárskeho prostredia získalo v tejto ankete dva hlasy a viac. 21 z nich získalo šesť a viac hlasov. Týchto 171 ľudí, ktorí získali najväčšiu podporu a dôveru sme oslovili s otázkou, či súhlasia s členstvom vo voľnom združení s názvom Slovenský ochranársky snem – SOS. 102 z nich v stanovenom termíne, teda do 25. 9. 2015, súhlasilo. Z 21 „top nominovaných“ súhlasilo 17. Túto skupinu sme nazvali Ochranárska rada starších.

Čo je Devínska ochranárska iniciatíva?

Na záver stretnutia na Devíne sme prijali vyhlásenie s názvom Devínska ochranárska iniciatíva (príloha 1). Jedna z „domácich úloh“ bola osloviť a pritiahnuť viac mladých ľudí a žurnalistov.

Aká je genéza ochranárskych zásad a predstavy o fungovaní SOS?

Tretie – dosiaľ ďaleko najlepšie zastúpené stretnutie sa uskutočnilo v Stredisku environmentálnej výchovy Dopie (príloha 2), kde sme sa podrobne informovali o výsledkoch ochranárskej ankety a prediskutovali celý rad konkrétnych vecí, vrátane Ochranárskych zásad (pôvodný názov Ochranárske „desatoro“) . Zo stretnutia vzišli viaceré úlohy (príloha 3): vybudovať základy informačných sietí (fb skupina, internetová konferencia a web www.ochranari.sk), pripraviť a zrealizovať anketu pre subjekty kandidujúce v parlamentných voľbách 2016 a pripraviť sa na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v 2. polovici r. 2016. Každý/každá zo 102 zakladajúcich členiek a členov SOS dostane menovací dekrét a bude si môcť túto skutočnosť uvádzať za svojím menom i v životopise. V tejto chvíli jediná povinnosť člena/členky je dodať stručný, niekoľkoriadkový životopis v rozsahu do 10 riadkov.

Čo sa týka fungovania SOS, predbežne sme sa dohodli na tom, že budeme skupinou jednotlivcov a nie organizácií, nehodláme suplovať stranu zelených, nevytvárame ani registrovanú mimovládku, nechceme konkurovať jestvujúcim štruktúram v treťom sektore a chceme fungovať v maximálnej možnej miere decentralizovane: jednotlivec alebo skupina, ktorý/ktorá sa zaoberá nejakým závažným problémom nadmiestneho charakteru, zorganizuje stretnutie snemu vo svojom regióne a bude sa uchádzať od podporu čo najväčšieho počtu členov (spoločné stanoviská musí podporiť nadpolovičná väčšina – detaily rozhodovacieho mechanizmu, prípadného práva veta a pod. dohodneme priebežne).

Ako východiskový rámcový spoločný dokument by mali slúžiť Ochranárske zásady (link is external).


Zdroj: www.ochranari.sk
0bčianske fórum Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
31.01.2016
Zobrazené:
1204 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5725 (5725 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3174 (3174 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2965 (2965 hl.)

Geotermálnu
3129 (3129 hl.)

Veternú
3538 (3538 hl.)

Atómovú
2717 (2717 hl.)

V podstate ma to netrápi
2213 (2213 hl.)

Celkom hlasovalo: 23461


  Top články
Za živú krajinu

63 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

57 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

56 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs