Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557220

December

39676

Dnes

2

Klasická ochrana prírody

Malý průzkumník přírody


Len tak pre inšpiráciu z cudziny od priateľov z EKOdomova

Ekologické kroužky pro první stupeň základních škol

Kroužky zahájeny. Malí průzkumníci vyrazili do terénu.

Dodatečné přihlašování je možné na školách s již probíhajícími kurzy, jejich seznam naleznete níže.

Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, biologa, entomologa či ornitologa. Jsme součástí přírody a její hlubší poznání nám pomáhá ke zdravému rozvoji ve všech oblastech našeho života.

Příroda je otevřená kniha moudrosti,
ze které se vyplatí umět číst.

Plakát ke stažení (PDF, 7,93 MB)

Cílová skupina:

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ.

Délka jedné lekce:

90 minut, 1 x týdně

Forma:

Děti pracují v malých skupinách s dospělými průvodci - lektory. Maximální počet žáků v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál a pomůcky obdrží děti na kroužku.

Lekce zajišťují 1 až 2 lektoři s odbornými a pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Lektoři:

Jsou proškolení a certifikovaní pro odborné vedení kroužku Malý průzkumník přírody. Profily lektorů naleznete v lektorském týmu Ekodomova.

Organizace:

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní družiny. Dle potřeby kroužku jdou děti do terénu nebo do učebny.

Začátky kroužků:

- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu.
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru.

Cena kroužku:

1 480,- Kč / pololetí = 15 lekcí

První lekci si lze vyzkoušet bez závazků. Účastí na druhé hodině stvrzujete závazně přihlášení do kroužku a vzniká tak povinnost kroužek uhradit.

Přihlášení:

Prostřednictvím PŘIHLÁŠKY na kroužek.

Seznam škol:

Brno

Cyrilometodějská církevní ZŠ - pondělí 13.30
ZŠ Antonínská - středa 13.30

Praha 1

ZŠ Vodičkova

Praha 3

ZŠ Chmelnice

Praha 4

ZŠ L. Coňka

Praha 5

FZŠ Brdičkova - úterý 14.00
FZŠ Brdičkova - středa 14.00
ZŠ Mohylova - středa 14.00
ZŠ Santoška

Praha 6

ZŠ Antonína Čermáka - čtvrtek 13.30
ZŠ Hanspaulka - úterý 14.00
ZŠ Jana Wericha - pondělí 13.30
ZŠ Jana Wericha - úterý 14.00
ZŠ Suchdol - středa 13.45
ZŠ Suchdol - čtvrtek 13.45

Praha 7

ZŠ Korunovační - pondělí 13.30
ZŠ Korunovační - středa 13.30
ZŠ Strossmayerovo náměstí - úterý 14.30
ZŠ TGM Ortenovo náměstí - pátek 13.00
ZŠ Trojská

Praha 8

ZŠ Burešova - čtvrtek 13.30
ZŠ Dolní Chabry - pondělí 13.00
ZŠ Dolní Chabry - středa 13.45
ZŠ Hovorčovická - čtvrtek 14.00
ZŠ Hovorčovická - pátek 13.30
ZŠ Šutka

Praha 9

ZŠ Tupolevova - pondělí 13.30

Praha 10

ZŠ Veronské náměstí

Praha 16

ZŠ Radotín

Praha - východ

ZŠ Zdiby - čtvrtek 14.00
ZŠ Zdiby - úterý 13.30

Praha - západ

ZŠ Horoměřice
ZŠ Rudná
ZŠ Velké Přílepy - pátek 13.00

Další informace:

Velká část aktivit kroužku je směrována na praktické činnosti s dětmi mimo školní budovu. Venku získáváme materiály a poznatky, které v čase, kdy nám nepřeje počasí, zpracováváme ve třídách. Při práci děti využívají všechny své smysly - čich, hmat, sluch i chuť - a získávají dovednosti, jak do svého pozorování zapojit moderní technologie jako je GPS navigace, počítač, fotoaparát, tablet, diktafon, případně mikroskop.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují. Motivujeme tak děti k dlouhodobé práci a pravidelné účasti na kroužcích. Při práci na kroužku si děti vedou svůj vlastní a jedinečný badatelský notýsek. Své poznatky a zkušenosti si tak děti mohou zaznamenat a kdykoliv se k nim vrátit. Na kroužku si děti cvičí pozorovací dovednosti, které mohou využít nejen při teoretické školní výuce, ale také při cestě do školy, při hrách nebo při výletech s rodiči. Děti, které se zúčastní minimálně 10 setkání, získají certifikát „Malý průzkumník přírody“.

Spolek Ekodomov přípravou zábavných ekologických kroužků navazuje na 10 letou tradici s ekologickou výchovou a vzděláváním. Ekodomov stál u zrodu lesních mateřských škol v Čechách, kde si děti budují přirozený vztah k přírodě. Nyní přichází s kroužkem pro první stupeň základních škol, který znovu oslovuje všechny děti a dává jim příležitost rozvíjet dovednosti vedoucí k harmonickému soužití s přírodou na základě hlubšího poznání, úcty a respektu.

Náplň kroužků:

Kroužek je tematicky rozdělen do čtyř ročních období. Každé téma je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s některými problémy životního prostředí.

Příklady a popis činností během jednotlivých období:

Jaro

Pozorování zvířat a naslouchání zvířatům - na jaře, stejně jako v zimě, není vůbec jednoduché ve volné přírodě zvířata spatřit, proto se zaměříme na sledování jejich výskytu pomocí stop a výkalů, stejně jako to dělají biologové při sčítání šelem. Pokud bychom ovšem přeci jen na nějaké zvíře narazili, nahrajeme si jeho zvukový projev na tablet, diktafon, nebo mobil. Naučíme se tak používat běžně dostupnou techniku k bádání.

Rostliny - Během terénního průzkumu se děti naučí poznávat rostliny a dozvědí se, které z nich jsou jedlé nebo k čemu se dají využít. Naším velkým tématem bude také klíčení a život rostlin.

Vodní cyklus - Vzhledem k výraznému zásahu do životního prostředí se mění i vodní cyklus v krajině. Díky experimentům žáci poznají, co se děje s půdou a jaké důsledky mají jednotlivé zásahy pro jejich okolí.

Sledování probouzení přírody - na jaře se vše opět probouzí k životu. Sledovat budeme hlavně fenotyp jarního lesa, přilétající ptáky a probouzející se hmyz.

Léto

Množení rostlin, pylové zkoumání - poznáme mnoho zajímavého o rozmnožování rostlin. Děti budou moci poznat způsoby rozmnožování rostlin a prohlédnout si pyly různých druhů.

Monitoring hmyzu - smýkání pomocí entomologických sítěk a následné určování druhů hmyzu podle klíče, zajímavá fakta o této třídě živočichů, která je vůbec nejpočetnější ze všech organismů na Zemi.

Podzim

Migrace zvířat, odchyt a kroužkování - podzim je období dočasného stěhování zvířat, proto s dětmi využijeme příležitosti pozorovat migraci a odchytit a kroužkovat ptáky. Zjistí přitom, proč ptáky vlastně kroužkujeme a jaké informace lze díky této činnosti získat.

Barvy v přírodě - barvy v přírodě se během ročních období mění. Proč tomu tak je? To si s žáky vysvětlíme a vyzkoušíme při zajímavých pokusech.

Sázení stromů - žáci si během sázení stromů uvědomí, že to není jednoduchá činnost a nestačí strom dát do země. Je nutné dodržovat určité zásady, které pomáhají stromu úspěšně růst.

Plody a semena - proč rostliny vytváří plody a semena? Dozvíme se, jaké látky obojí obsahuje a jednoduchými pokusy zkusíme dokázat přítomnost těchto látek.

Zima

Stopování zvířat, krmítka a krmení - sníh nám umožňuje pozorovat stopy, ať už jsou naše, či je po sobě zanechají zvířata. Žáci budou jednotlivé druhy stop mapovat a identifikují je. Dále vyrobí krmítka, díky kterým budou mít ptáci přes zimu co jíst.

Ortomapy - jak vypadala nám známá místa dříve? To se dozvíme při putování minulostí. Využijeme ortomap, které nám tyto proměny pomohou identifikovat.

Práce se vzorky půdy - děti se prostřednictvím zkoumání půdní sondy dozvědí, jaké existují druhy půd. Podle sedimentace půdních horizontů jednotlivé druhy půd samy jednoduše identifikují. K porozování a zkoumání půdního profilu v okolí školy použijeme geologickou půdní sondu.

Sledování zimující přírody - jak zvířata přezimují, co dělají, když nespí, kteří ptáci u nás přezimují a jak jsou k tomu uzpůsobeni, jak přezimují rostliny, změny v ptačím opeření - zimní versus letní šat, zimující vodní ptactvo.

Pokusy s viděním ultrafialového spektra - k čemu ho využívají ptáci a hmyz, k čemu lidé, proč ho my lidé nemůžeme vidět a proč zvířata ano?


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.01.2016
Zobrazené:
454 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 33

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2802 (2802 hl.)

Geotermálnu
2820 (2820 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21120


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

36 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

35 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

32 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs