Žiaci tej triedy, ktorí vyzbierajú najviac telefónov, vyhrajú aj tablet a dátovú SIM-ku na mesiac zadarmo. Stačí sa doma poobzerať po starom mobile, spolu so spolužiakmi z vašej triedy ho priniesť do školy a neskôr ich odovzdať v O2. Trieda, ktorá ich vyzbiera najviac, získa tablet Lenovo a k tomu 2 GB dátovú SIM-ku na 30 dní zadarmo pre každého jedného žiaka a zapojeného učiteľa.

Víťazi spred dvoch rokov s novými tabletmi.

„Latka bola nastavená vysoko, veríme, že sa ju niektorej triede na základnej či strednej škole podarí prekonať. Baví nás, že sa každý rok potvrdí, že Slovensko má srdce," povedala hovorkyňa O2 Martina Jamrichová. Pred dvoma rokmi zvíťazili vtedajší šiestaci zo základnej školy A. Sládkoviča v Sliači. Dokopy vyzbierali až 1 040 starých mobilov a svojim kamarátom prostredníctvom Srdca pre deti prispeli presne rovnakou sumou 1 040 eur.

O2 prispeje jedným eurom Srdcu pre deti nielen za mobily vyzbierané v školách, ale aj za každý starý telefón, ktorý zákazníci po celom Slovensku odovzdajú v niektorej z predajní operátora. Za odmenu môžu získať SMS poukážku na nákup nového smartfónu ako protihodnotu za starý mobil. Školáci či študenti stredných škôl, zbierajte mobily a tešte sa z nového tabletu! Robiť tak môžete celý mesiac - od 15. októbra až do 15. novembra 2015.

Podmienky súťaže

  • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivé triedy zo základných a stredných škôl.
  • Jedna trieda sa môže zapojiť len jedenkrát.
  • Cieľom je vyzbierať čo najväčší počet starých telefónov.
  • Tablet Lenovo Tab 2 A7-30 pre každého žiaka víťaznej triedy a zapojeného učiteľa, vrátane SIM s 2GB dát na 30 dní zdarma.
  • Každá trieda musí najneskôr do 15. 11. 2015 vrátane zaniesť škatuľu so starými telefónmi najbližšej O2 predajne.
  • V predajni kontaktná osoba podpíše preberací protokol od predajne.
  • Odovzdaný počet starých mobilov trieda nahlási mailom na zbierka@o2.sk.
  • O výsledku súťaže budeme informovať zapojené triedy najneskôr do 27. 11. 2015.

Na škatuli musia byť napísané tieto údaje, aby ste mohli byť zaradení do vyhodnotenia: Názov školy, trieda, kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo.

zdroj: www.cas.sk