Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557050

December

39506

Dnes

70

Klasická ochrana prírody

MŽP SR slávnostne predstavilo nový OP Kvalita životného prostredia


Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení.

 
 

Zrekultivovať by sa malo 452 hektárov územia. Toto všetko má zabezpečiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020.

Druhý najväčší operačný program na Slovensku predstavil na slávnostnej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a Christopherom Toddom z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.

Konečnú podobu operačného programu schválila Európska komisia 28. októbra tohto roku, ako jeden z prvej desiatky v rámci 200 návrhov. „Za šesť rokov bude preinvestovaná najväčšia čiastka v histórii Slovenska v oblasti životného prostredia,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.„Pôjde hlavne o investície do budovania protipovodňovej ochrany, do budovania kanalizácií, do ochrany biodiverzity, na intervenčné zásahy v dôsledku zmeny klímy a do energetiky ako takej,“ vysvetlil účel piatich nastavených prioritných osí,“ doplnil šéf envirorezortu Peter Žiga.

Christopher Todd, ktorý stál pri príprave programu na konferencii uviedol, že kohézna politika únie bude v nasledujúcich rokoch odlišná ako doposiaľ. „Bude klásť oveľa väčší dôraz na dosiahnutie jasných a merateľných výsledkov,“ zdôraznil Todd. EK odhaduje ročné zníženie emisií skleníkových plynov na Slovensku o 713 tisíc ton. Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie by sa mal zvýšiť o 15,5 percenta. Spotreba energie verejných budov poklesnúť ročne o 279 miliónov kilowatthodín. Ministerstvo životného prostredia chce byť efektívnejšie a nezopakovať situáciu z minulosti, keď sa veľa času stratilo v úvode a Slovensko muselo nedostatočné čerpanie doterajšieho operačného programu Životné prostredie dobiehať v závere programového obdobia.

Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že z nového operačného programu budú môcť okrem obcí, vyšších územných celkov a štátnych orgánov čerpať financie aj mimovládne organizácie a združenia a tiež fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach, ktoré vypracujú projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia na Slovensku.

Hlavnými cieľmi programu sú podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Program je rozdelený do piatich prioritných osí. Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať aj sprostredkovateľské orgány, konkrétne Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra. V časti programu, ktorú bude implementovať ministerstvo životného prostredia, pôjde viac ako 402 miliónov eur na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva, takmer 387 miliónov sa použije na projekty odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 180 miliónov eur na sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí. Prioritou bude aj oblasť kvality ovzdušia i opatrenia týkajúce sa ochrany biotopov.

Zdroj: www.minzp.sk


Zdroj: autor: MŽP SR, 19.12.2014
Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.01.2015
Zobrazené:
614 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 43

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4565 (4565 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2990 (2990 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2800 (2800 hl.)

Geotermálnu
2817 (2817 hl.)

Veternú
3360 (3360 hl.)

Atómovú
2521 (2521 hl.)

V podstate ma to netrápi
2051 (2051 hl.)

Celkom hlasovalo: 21104


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

34 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

32 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

28 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs