Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557216

December

39672

Dnes

74

Klasická ochrana prírody

Prelomové zmeny zákona EIA posilňujú práva verejnosti


17. Okt. 2014

Parlament schválil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv.EIA). Záverečné stanovisko, ktoré je výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, prestane mať odporúčací charakter a bude pre ostatné dotknuté úrady záväzné. Novela zároveň zakotvuje možnosť dotknutej verejnosti odvolať sa a na súde napadnúť priebeh a výsledok procesu EIA, čo doteraz nebolo možné.

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej schôdzi schválila novelu zákona EIA, v ktorej sú zapracované aj rozsiahle pripomienky organizácie VIA IURIS, ktoré podpismi podporila viac ako tisícka občanov. Predchádzajúce rokovania s predkladateľom novely, Ministerstvom životného prostredia, priniesli odstránenie mnohých problematických bodov a našla sa zhoda na riešení väčšiny zásadných pripomienok. Imrich Vozár, právnik spolupracujúci s VIA IURIS, vysvetľuje: „Našimi pripomienkami sme dosiahli posilnenie postavenia občanov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po nadobudnutí účinnosti schválenej novely, sa dotknutí občania budú môcť efektívnejšie domáhať ochrany svojho životného prostredia a to aj žalobou na súde.“

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je kľúčový pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Týka sa posudzovania a následného povoľovania priemyselných prevádzok či iných činností s významným vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie (elektrárne, spaľovne, diaľnice, skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území, vodné priehrady atď.). Novela zákona EIA obsahuje prelomové zmeny, ktoré prispejú k zvýšenej ochrane životného prostredia.

VIA IURIS v pripomienkach upozorňovala aj na to, že novela nerieši niektoré problémy procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčasnej praxi. Nerieši prax, že odborne spôsobilé subjekty, ktoré posudzujú vplyv navrhovaných činností na životné prostredie, platí a vyberá sám investor. Nedochádza ani k skvalitneniu posudzovania vplyvov na vodné biotopy, čo svojimi pripomienkami navrhovalo vylepšiť Združenie Slatinka. V týchto oblastiach žiadny posun nenastal.

Z celkového pohľadu však novela môže priniesť významný pozitívny posun v oblasti ochrany životného prostredia. „Sme presvedčení, že najdôležitejšími obhajcami životného prostredia tejto krajiny sú jej obyvatelia, ktorí v tejto krajine žijú a majú ju radi. Veríme preto, že práva, ktoré novela prináša, budú ľuďmi aj aktívne využívané, pretože iba tak bude naplnený účel zákona, ktorým je lepšia ochrana životného prostredia“ uzatvára Vozár.

VIA IURIS dlhodobo podporuje čo najširšiu účasť verejnosti v konaniach, týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Preto boli v pripomienkovom konaní k navrhovanej novele podané rozsiahle pripomienky, ktoré podporilo viac ako tisíc občanov. K pripomienkam VIA IURIS sa pridalo aj Združenie Slatinka, ktoré vypracovalo časť pripomienok týkajúcich sa posudzovania vplyvov činností na vodné biotopy.

Pre viac informácií, kontaktujte prosím:

Imrich Vozár, právnik spolupracujúci s VIA IURIS, 0907 042 567, email: imrich.vozar@gmail.com


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
18.10.2014
Zobrazené:
675 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2802 (2802 hl.)

Geotermálnu
2820 (2820 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21120


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

36 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

35 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

32 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs