Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660245

September

63476

Dnes

252

Klasická ochrana prírody

Na skládky nie sme krátki!


VIAC O PROJEKTE

Až do februára 2015 bude Občianske združenie TATRY realizovať celoslovenský projekt „Na skládky nie sme krátki!“, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojených inváznych druhov rastlín, ktoré povedie k predchádzaniu ich vzniku a odstraňovaniu už existujúcich z krajiny.

Hlavné ciele projektu:

 • Zvýšenie spoločenského vnímania nelegálnych skládok odpadu a tzv. prioritných inváznych druhov rastlín rôznorodými cieľovými skupinami  (občanmi aj z hľadiska ich vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, žiakmi rôznych typov škôl, samosprávami, médiami…). 
 • Zvýšenie občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojenými inváznymi druhmi rastlín (monitoring územia, ohlasovanie lokalít výskytu, spoločenské kontrola, rozvoj dobrovoľníctva…). 
 • Vznik siete aktívnych občanov a skupín so záujmom o predmetnú problematiku (študenti základných a stredných škôl, občania, vysokoškoláci z odborov týkajúcich sa tvorby a ochrany životného prostredia, rozvoj dobrovoľníctva…). 
 • Zrovnoprávnenie postavenia aktívnych občanov a skupín v správnom a priestupkovom konaní.   
 • Vyvolanie spoločenskej diskusie k predmetným  témam (legislatíva / súčasný stav / smerovanie).

 

Hlavnými výstupmi projektu budú:

 • informačné materiály k problematike nelegálnych skládok odpadu a  inváznych druhov rastlín,
 • putovná výstava pre školy „Na skládky nie sme krátki!“,
 • rovnomenná súťaž pre základné a stredné školy s hodnotnými vecnými cenami,  
 • vytvorenie internetovej stránky venujúcej sa problematike nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín,
 • prednášky na školách realizované prostredníctvom lokálnych lektorov, 
 • zapojenie dobrovoľníkov do monitoringu nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín, atď. 

Projekt vytvára veľký priestor pre zmysluplné zapojenie sa dobrovoľníkov do organizovania výchovno-vzdelávacích aktivít a do monitoringu životného prostredia, a to v lokálnom či regionálnom merítku. Taktiež je príležitosťou pre spracovanie predmetných tém do podoby seminárnych, bakalárskych a diplomových prác, či prác stredoškolskej odbornej činnosti a biologických olympiád.     

Dobrovoľníci si môžu podklady k spolupráci vyžiadať na elektronickej adrese oztatry@slovanet.sk 

Projekt „Na skládky nie sme krátki!“ bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie (http://www.bgsfm.sk/). Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 58 572 eur, OZ TATRY projekt spolufinancuje vo výške 6 508 eur. 

 

Výstava Na skládky nie sme krátki! 

Od polovice októbra 2013 putuje po slovenských školách výstava „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu. Výstava pozostáva z 15 ks ľahko inštalovateľných banerov formátu A1. 

Zapožičanie výstavy je bezplatné a v prípade záujmu o výstavu je potrebné oznámiť OZ TATRY (oztatry@slovanet.sk): 

 • názov a presnú adresu školy, 
 • meno, priezvisko a titul koordinátora environmentálnej výchovy, 
 • číslo mobilného telefónu  a e-mailovú adresu koordinátora environmentálnej výchovy.

Škola bude zaradená do poradovníka čakateľov na výstavu. 

V prípade záujmu si môže škola vytlačiť pdf. náhľad výstavy pre trvalú inštaláciu (formát A3 je pomerne dobre čitateľný), musí dodržať len dve podmienky: 

 • musí túto skutočnosť oznámiť OZ TATRY, 
 • nesmie v materiáloch nič meniť. 

Na stiahnutie:

 

Súťaž je výzvou pre lídrov na školách   

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“  (Edmund Burke)   

 

Občianske združenie TATRY, v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, vyhlásilo súťaž pre základné a stredné školy,  ktorej cieľom je iniciovať realizáciu praktických a osvetovo-propagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok odpadu  a inváznych druhov rastlín. Prihlášky do súťaže sú prijímané priebežne a všetky aktivity musia byť realizované  v období od 1. mája 2013 do 30. novembra 2014. 

Prioritnými aktivitami súťaže sú:  monitoring nelegálnych skládok odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia, riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, samosprávou, štátnou správou, inými mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, SAŽP, SIŽP a pod.

Pri monitoringu inváznych druhov rastlín je potrebné sa sústrediť na  tzv. prioritné druhy: boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),  pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus),  netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera),  zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis),  zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea).

Sekundárnymi aktivitami súťaže môžu byť osvetovo-propagačné aktivity realizované na škole, v obci resp. mikroregióne, napr. realizácia rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy v meste či regióne, prednášky pre verejnosť, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky, výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych novín, príprava vzdelávacích relácií do školského a obecného rozhlasu a pod.       

Očakávanými výstupmi práce školských skupín zapojených do súťaže sú: zmapované lokality výskytu nelegálnych skládok odpadu resp. inváznych druhov rastlín v katastrálnom území obce, či v inom vymedzenom území - skupina obcí, mikroregión, okres, aktivity zabezpečujúce odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín zo zistených lokalít, osvetovo-propagačné aktivity, súvisiace s prioritami súťaže.  

Škola priebežne zasiela OZ TATRY informácie o realizovaných aktivitách,  a to elektronickou poštou. Na základe týchto informácií bude uskutočnené aj záverečné hodnotenie súťaže. 

Všetky pokyny a jednoduché formuláre dostane škola od OZ TATRY po prihlásení sa do súťaže. 

Prihlášky je možné vyžiadať na elektronickej adrese oztatry@slovanet.sk.  

Súťaž „Na skládky nie sme krátki!“ bude vyhodnotená koncom roka 2014. Tri najlepšie školy obdržia materiálno – technické vybavenie pre skvalitnenie triedeného zberu odpadu na škole  -  30 ks interiérových nádob o objeme 40 litrov, nádobu na zber bateriek, lis na plechovky, lis na PET fľaše -  a to v hodnote cca 700 eur / škola. Všetky  prihlásené a aktívne zapojené školy, teda priebežne zasielajúce výstupy z realizovaných aktivít OZ TATRY, dostanú elektronickou poštou certifikát,  potvrdzujúci účasť v súťaži.

Na stiahnutie:


Fotogaléria:


Zdroj: www.naskladkyniesmekratki.sk
Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
05.03.2014
Zobrazené:
976 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 71

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3169 (3169 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3126 (3126 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2713 (2713 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23440


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs