P1250182.JPG

P1250141.JPG

P1250158.JPG

P1250160.JPG

P1250168.JPG

P1250140.JPG

P1250170.JPG

Na vhodných úsekoch múru, sú vybudované bašty. Vyšších štít ochranného múru je na Mongolskej strane...

P1250179.JPG

P1250193.JPG

P1250169.JPG

Toto je výtok dažďovej vody z odrážky do terénu mimo múru.

P1250192.JPG

Pred strmejšími úsekmi so schodmi odrážka...

P1250188.JPG

Dlhšie úseky sú rozdelené odrážkami, aby sa voda nezhomažďovala a nepoškodzovala múr...

P1250177.JPG

Odrážka pozostáva z vyvýšenej tehly a vydlabaného kanálika do tehly, so zaustením do otvoru v ochrannom štite múru...

P1250178.JPG

P1250180.JPG

Ak by odrážky na Veľkom čínskom múre neboli, dávno by sa múr rozpadol, tak ako naše lesné, či poľné cesty, ktoré sa pod tlakom dažďovej vody rozpadajú a erodujú, ak nie sú ošetrené odrážkami na odvedenie dažďovej vody mimo cesty...