Preto sa mi chce nahlas kričať, že sa aj v mojom okrese navrhujú nezmysly v protipovodňovej ochrane Starej Ľubovne a navyše tieto nezmysly sú súčasťou volebných kortešačiek na predsedu VÚC. Postaviť protipovodňovú ochranu na regulácii potoka a zvyšovaní ochranných hrádzi v regióne, ktorý trpí povodňami i suchom je úplne scestné. Prečo? Lebo nechať poškodenú krajinu v povodí a regulovať potok v údolí znamená v budúcnosti ešte väčšie povodne i suchá. Poškodené Levočské vrchy sú vážnym povodňovým nebezpečenstvom pre obyvateľov Starej Ľubovne. Investovanie do regulácie potokov v údolí je úplným nezmyslom.

LUBOVNA_POVODEN_2010.jpg

Takto bola zaplavená časť Starej Ľubovne povodňovou vlnou z Jakubianky, ktorá sa ide zas regulovať, napriek tomu, že príčina vzniku dramatických povodní nie je v koryte Jakubianky, ale v poškodení povodia.

P1150176.JPG.

Levočské vrchy nad Starou Ľubovňou sú veľmi poškodené. Takéto holiny, popretkávané cestami stretnete na všetkých stranách...

P1120256.JPG

Množstvo približovacích liniek, zvážnic i lesných ciest sú zberačmi dažďovej vody, ktoré zvádzajú do potokov aj s bahnom a drevným odpadom. A ohrozujú sídla v povodí Popradu...

P1150062.JPG

Stakajúca dažďová voda vydrela cesty až na kameň...

IMG_3259.JPG

"Dôstojným" znakom industrializácie krajiny sú zregulované potoky aj tam, kde by to človek nikdy nečakal...

P1150047.jpg

Ani dnešná doba neodradila človeka od regulácie potokov. Toto je regulácia nemenovaného potoka v Jakubanoch (2011), ktorá prispieva k povodňovým rizikám v Starej Ľubovni. Náklady na reguláciu stáli niečo cez 700.000 eur...

P1190887.jpg

Stretneme aj takéto vodohospodárskwe nezmysly. "Unikátny" most pri prvej povodní spôsobí vyliatie vody z koryta a zaplavenie obce...

P1190890.jpg

V povodí Jakubianky sa robili protipovodňové opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a boli zastavené...

P1190851.jpg

Hrádze sa naplňuje bahnom, ktoré by priplávalo v povodňovej vlne, ak by hrádze neboli vybudované...

P1190853.JPG

Za týchto podmienok riešiť reguláciu Jakubianky na dĺžke cca 4 km bez akýchkoľvek preventívnych protipovodňových opatrení je do neba volajúci nezmysel. V povodí Jakubianky je nevyhnutné vybudovať cca 500.000 m3 vodozádržných opatrení v poškodených častiach krajiny, aby sa spomalil odtok dažďovej vody. Tým sa znížia povodňové prietoky a zároveň sa zvýšia zásoby vôd v území. Celé územie Levočských vrchov by sa zatraktívnilo. Stálo by to 2,5 mil. eur, presne toľko, koľko sa plánuje na reguláciu Jakubianky. V obciach by si našlo prácu cca 150 ľudí na 2 roky. Byť primátorom Starej Ľubovne, požiadal by som na stretnutí premiéra, aby peniaze do regulácie Jakubianky preSMERoval do obnovy poškodenej krajiny obci Jakubany, Kolačkov a Nová Ľubovňa. Na programe by mohlo pracovať 150 nezamestnaných 2 roky a pomohlo by to aj Starej Ľubovni. Aj títo ľudia potrebujú istoty!