Pan Kapelle žije v Proschimi víc než půl století. Bylo mu 14, když poprvé hrál na vesnické varhany. Hraje na ně dodnes – a má v plánu tak dělat i v následujících letech. Pan Kapelle aktivně bojuje za záchranu své vesnice před nenasytným obrovskými rypadly společnosti Vattenfall. „Tenhle kostel přežil dvě světové války,“ říká pan Kapelle. Ano, byl poničen, ale místní ho opravili. „Teď může být zničen nadobro.“ Tentokrát však vesnici neohrožuje válka. Tentokrát je to hnědé uhlí, které spočívá v půdě pod Proschimí. Pokud švédská energetická korporace Vattenfall dosáhne svého a bude povoleno rozšířit povrchový důl Welzow-Süd, pak bude toto uhlí vytěženo. A zničen bude nejen tento kostel, ale také domovy 800 lidí v této oblasti. V průběhu pár let bude tato vesnice, okolní pole, louky a lesy proměněny v gigantickou prašnou mísu holé země, která se bude více podobat měsíční krajině, než krásám oblasti Lužice.

A to je důvod, proč jsou zde dnes aktivisté Greenpeace – aby viděli, jaké zlo představuje pro lidi a přírodu hnědé uhlí. A aby slyšeli, jaké jsou plány společnosti Vattenfall. Tato švédským státem vlastněná společnost má v plánu v této oblasti otevřít pět nových povrchových dolů. Pokud k tomu získá povolení, 3 000 lidí ztratí své domovy. Také to bude znamenat, že v uhelných elektrárnách v okolí budou spáleny miliony tun hnědého uhlí. Do vzduchu se vypustí miliony tun klima ničícího CO2, protože hnědé uhlí je nejšpinavějším zdrojem energie. A to vše pouze kvůli navýšení zisku společnosti Vattenfall. Studie totiž prokázala, že k zajištění energie pro německý trh není hnědé uhlí z nově plánovaných povrchových dolů potřeba.

Johannes Kapelle proti těmto plánům bojuje. Ví, co čeká na lidi, kteří se nechají přesídlit. Koneckonců, kvůli povrchovým dolům byly v minulých letech v okolí zničeny tucty vesnic. Trvalo sto let, než nově vytvořená zemědělská půda na bývalém povrchovém dole znovu získala přirozenou úrodnost.  Jezera, která vznikla zatopením starých dolů, můžou vypadat na první pohled hezky, ale často jsou životu nebezpečná, protože břehy se trhají a klouzají do vody. Blízké řeky se zbarvují do rezavě červené, protože je do nich splachován oxid železnatý.

Ve svém boji proti Vattenfallu však pan Kapelle není sám. I vy můžete pomoci lidem z Proschimi a dalším, aby zachránili své domovy. Existuje jednoduchá cesta, jak vyjádřit svůj nesouhlas: podepište petici proti rozšíření povrchového dolu nejpozději do 14. září. Protože i Vattenfall aktivně sbírá podpisy pod petici za rozšíření dolu, potřebujeme každý podpis. Pomozte nám zastavit nové povrchové doly!

Je hořkou ironií, že Proschim ohrožuje povrchový důl na hnědé uhlí. Vesnice totiž s otevřenou náručí přivítala německý program „Energiewende“ (přechod k trvale obnovitelným zdrojům energie). „Vždy jsme byli otevřeni novým technologiím,“ říká pan Kapelle. „Takže jsme pochopitelně skočili po obnovitelných zdrojích energie. V Proschimi máme fotovoltaiku, větrné elektrárny a zařízení na výrobu bioplynu. Vyrábíme tak daleko víc čisté energie, než potřebujeme.“ Učebnicový příklad „Energiewende“ může být zničen špinavým hnědým uhlím z předpotopních dob. Zní to jako špatný vtip, ale je to smutná realita.

Když znovu opouštíme Proschim, teplota neklesá. Přesto cítíme ještě jiný druh tepla. Je to teplo lidí, jako je pan Kapelle, kteří pečují o něco, co je jim drahé, o něco, co nechtějí ztratit a nevidí žádný důvod, proč by je měl někdo vyhánět. Můžete tomu říkat domov.

Podpořte lidi z Proschimi! Pomozte nám zastavit ničení kvůli uhlí! Každý podpis je důležitý!