Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  November  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

555753

November

43667

Dnes

40

Biomasa

ENERGETICKÁ VŔBA


Naša firma aktívne podporuje aj myšlienku obnoviteľných zdrojov energie. Preto realizujeme  predaj sadeníc rýchlorastúcej vŕby (salix viminalis) a poradenstvo prostredníctvom naše stránky.

Pokiaľ budete mať záujem o kúpu a poradenstvo môžete využiť aj nasledovné kontaktné telefonne číslo: 0905 659 322


TRIPLET s.r.o.

Zelená 2

(hlavná budova Strednej odbornej školy dopravnej)

036 08 Martin

 Biomasa

biomasa

Biomasa predstavuje pre Slovensko potenciálne velmi výdatný čistý zdroj energie. Biomasou myslíme drevo, slamu , organický odpad v polnohospodárstve, časť komunálneho odpadu ale aj účelovo pestované energetické rastliny. Biomasa sa ako palivo využívala odnepamäti vo všetkých kútoch sveta, dnes nám nové technológie umožňujú ju využívať omnoho efektívnejšie, a vo vačšej miere, možeme z nej dokonca vyrábať elektrinu a pohonné hmoty.

a0026s26-plantaz

Na Slovensku je využitie biomasy perspektívne najma preto že vo vačšine prípadov sa jedná o využitie hmoty ktorá by inak bola iba bezcenným odpadom, za ktorého likvidáciu treba platit. Slama ktorá hnije na poliach, spaluje sa, alebo sa vyváža do Rakúska, hnoj ktorý sa používa na hnojenie bez toho, že by bol predtým využitý jeho energetický potenciál v podobe bioplynu, nevyužitý odpad v drevospracujúcom priemysle, hektáre znehodnotenej polnohospodárskej pody, kde by mohli rásť energetické rastliny - to všetko predstavuje velký potenciál čisteho lokálneho a ekonomického zdroja energie. Pokusy na overenie možností pestovania rýchlorastúcich odrôd vŕby (Salix viminalis) na energetické účely boli založené na výskumnej stanici v Krivej na Orave na jar v roku 1994. Na tieto účely boli použité tri odrody vŕby, ktoré boli vyšľachtené vo Výskumnom ústave poľnohospodárskom vo Swälov vo Švédsku.

Rýchlorastúca vŕba (Salix viminalis)

web---salix

Je jednou z najznámejších druhov rýchlorastúcich drevín. Kvôli vysokému obsahu salicil- alkoholu má dobrú výhrevnosť. Jej významnou vlastnosťou je, že dobre rastie aj na menej kvalitných, zamokrených a neobrábaných pôdach. Rastie rýchlo, preto môže byť palivovým zdrojom aj bez toho, aby sme museli vyklčovať lesy. Okrem toho zlepšuje pôdnu štruktúru, obohacuje pôdu o živiny. Je vhodná aj na čistenie odpadových vôd, je medonosnou rastlinou. Zberá sa v novembri až februári, preto sa dajú využívať poľnohospodárske stroje aj mimo sezóny nárazových poľnohospodárskych prác.

Z hľadiska ochrany životného prostredia je veľmi výhodné pestovanie vŕb. Je ich totiž možné použiť na čistenie vôd v tzv. biologických čističkách. Na každom hektári je možné každý rok ekologicky zlikvidovať 10-20 ton odpadových vôd a kalov. Spojenie funkcie biologickej čističky a energetickej rastliny robí z vŕb unikátny biologický druh. Podstatné je, že spaľovanie týchto drevín, podobne ako aj inej biomasy, neprispieva v emisiám síry ani skleníkových plynov do ovzdušia. Navyše pestovanie týchto rastlín pre energetické účely vedie aj k tvorbe nových pracovných príležitostí. Na základe zahraničných skúseností vyplýva, že jedno pracovné miesto pripadá na produkciu asi 500 ton suchej biomasy.

 Výsadba

web---sadenice

Porasty sa vysádzajú v jarnom období odrezkami o dĺžke 20 cm a hrúbke 1 – 1,5 cm do sponu 60 x 70 cm (vzdialenosť v radoch a medzi radmi). Výsadba sa robí ručne do vopred zoranej a urovnanej pôdy. Môže sa vysádzať aj priamo do strniska, alebo trávnej plochy, ale v tom prípade je treba počítať s dlhším obdobím rastu do rubnej zrelosti, ako aj nižšou vzchádzavosťou.

salix-viminalis-002

 

Na výsadbu sa používa jednoduchý kovový bodec s možnosťou zatláčania nohou do pôdy. Ním jeden pracovník predpichuje a druhý vkladá do dier odrezky tak, aby vyčnievali 2–3 cm nad zemou púčikmi nahor.
Hnojenie a ošetrovanie

image002-male-stromceky

Na jar v roku výsadby je potrebné porast hnojiť fosforom dávkou 20 kg na 1 ha a začiatkom júna po zapojení porastu dusíkom v dávke 60 kg na 1 ha. Po výsadbe je potrebné porast viackrát plečkovať, prípadne ručne okopať, alebo chemicky ošetriť až do zapojenia porastov, pretože počiatočný rast výhonkov vŕby je pomalší ako rast buriny V prvom roku podľa ošetrovania, zrážkových pomerov a hnojenia dorastá vŕba do výšky 150-250 cm.

jero_3-rozvetvena

V ďalších rokoch kultivovať už netreba. Hnojenie fosforom je ako v prvom roku. Dávky dusíka by mali byť 90 – 120 kg na 1 ha s rozdelením na dve polovice. Jedna dávka sa aplikuje na jar, druhá koncom júna. Ako zdroj dusíka sa môžu aplikovať aj odpadové splašky, močovka a pod. V tom prípade prihnojovať netreba. Vo Švédsku už slúžia takéto súvislé porasty ako čističky odpadových vôd.

 

 Zber

a0026s25-zber

 

V prvých dvoch rokoch od výsadby vŕba narastie až do výšky troch metrov. Zber na energetické účely prebieha v štvorročných cykloch, za celú dobu pestovania zberáme päť- až šesťkrát. Pri malých a výskumných plochách možno uvažovať o ručnom zbere, prípadne o rôznych ručných strojoch, napr. krovinorezoch, avšak vo svete boli vyvinuté špeciálne stroje pre zber z veľkých plôch. Najprepracovanejšie technológie od zakladania porastu až po zber, resp. úpravy dendromasy vŕby na biopalivo majú vo Švédsku, Dánsku a vo Veľkej Británii.

 

 

 

Životnosť

sal_vim-strom

Vysadený porast má životnosť 25 rokov a pri dodržaní zásad pestovania sa zberá každé štyri roky (rubná zrelosť), čiže približne 6 zberov.

Takýto porast je tvorený kmeňmi o hrúbke 3 – 5 cm, vysoký 500–600 cm takmer bez postranného vetvenia. Z jedného koreňa vyrastá 2 – 6 kmeňov. Produkčná schopnosť tejto vŕby v našich podmienkach sa dosiahla 11,4 – 12,8 t sušiny na 1 ha za rok, čo predstavuje 23 - 25 m3 drevnej hmoty.

 

Využitie vŕbových porastov

Pestovanie vŕbových porastov ako energetických plodín má nesporne svoj význam. Pre tento účel sú vhodné najmä podhorské a horské oblasti, ako aj plochy podmáčané a zamorené či už exhalátmi, alebo výsypkami komunálnych a priemyselných odpadov.

Geneticky šľachtené energetické plodiny sú cieľovo vypestované, aby sa využili na výrobu peliet, ako palivo na priame spaľovanie.

pelety

Pelety sú relatívne novou formou drevného paliva, ktoré umožnilo kotlom spaľujúcim biomasu ich čiastočnú alebo úplne automatickú prevádzku. Peleta je názov pre granulu kruhového prierezu s priemerom okolo 6-8 mm a dĺžkou 10-30 mm. Pelety sú vyrobené výhradne z odpadového materiálu ako sú piliny alebo hobliny bez akýchkoľvek chemických prísad. Lisovaním pod vysokým tlakom sa dosahuje vysoká hustota paliva. Ich veľkou výhodou je, že majú nízky obsah vlhkosti - asi 8 až 10 %. Relatívne vysoká hustota materiálu (min. 650 kg/m3 ) znamená aj vysokú energetickú hustotu - až 20 MJ/kg. Týmito parametrami sa pelety vyrovnajú uhliu.

 _____________________________________________________________

Naše odporúčanie pre výsadbu:

Pre výsadbu vŕby je dôležité, aby bola pôda zrýľovaná (pri malých plochách) alebo pooraná a pobránená (pri väčších plochách). Sadenice sa do zeme vysádzajú v miernom uhle.


INŠPIRÁCIE

 

Nechajte sa inšpirovať ďalšími možnosťami využitia vŕby, z ktoých je naozaj neúrekom:

Prútené výrobky:

Balkónové dekorácie:

Záhradná architektúra:


Zdroj: TRIPLET
Biomasa Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
11.08.2013
Zobrazené:
4320 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 13

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4555 (4555 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2983 (2983 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2789 (2789 hl.)

Geotermálnu
2808 (2808 hl.)

Veternú
3354 (3354 hl.)

Atómovú
2512 (2512 hl.)

V podstate ma to netrápi
2039 (2039 hl.)

Celkom hlasovalo: 21040


  Top články
Mainstreamové riešenie klimatickej zmeny je drahé s neistým koncom aj s úpadkom ekonomiky, tvrdí hydrológ

51 x    (22.09.2019)

Varovanie hydrológa, ktoré sa ťažko počúva: Naša bezbrehá betónová kultúra je už veľmi malý krôčik ku kolapsu. Ak nezastavíme vysušovanie Slovenska...

44 x    (22.09.2019)

Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

17 x    (16.10.2019)Designed by Salonky with phprs