Zmena klímy, ktorá je spôsobovaná odvodňovaním územia človekom, môže človek nie len zastaviť, ale aj zvrátiť. Zavodnenie územia sa dá dosiahnuť návrat vody do malých vodných cyklov plošným zadržiavaním dažďovej vody v krajine, podpora jej vsaku a výparu. Tým možno dosiahnuť obnovu malého vodného cyklu nad územím a zásadne prinavrátiť stav klímy, ktorú sme tu mali napríklad pred 50-timi rokmi. Je v ľudských silách zvrátiť nastúpený trend regionálneho otepľovania, zmierniť extrémne prejavy počasia a zabezpečiť rast zásob vody v území. To je možné dosiahnuť do 10-tich rokoch, ak by sa celosvetovo začal program zavodňovania krajiny dažďovou vodu už dnes. Podceňovaním významu vody v systéme klimatizačného zariadenia planéty Zem a bude situácia s globálnou klimatickou zmenou zhoršovať až na neúnosnú mieru.

Obnova malého vodného cyklu nad územím závisí nielen od rozsahu jeho poškodenia. V podmienkach Slovenska možno pri aplikovaní opatrení očakávať výrazné výsledky už v horizonte niekoľkých rokov. Finančné náklady pri zachovaní účelnosti použitia prostriedkov predstavujú objemy, ktoré sa dajú vyčleniť z bežných štátnych, verejných a súkromných rozpočtov. Realizácia vodozádržných opatrení v krajine by mala v maximálnej možnej miere nahradiť doterajšie investičné opatrenia, ktoré urýchľovali odtok vody z územia.

Zadržiavanie dažďovej vody v území je nevyhnutné pre zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti, globálnej stability a udržanie rastu ekonomiky. Naplnenie tejto podmienky by malo byť záujmom každého jednotlivca, každej komunity. V dejinách ľudskej civilizácie je to prvý raz, keď sa budú musieť hodnotiť dopady činnosti človeka na vodný cyklus a úbytok vody v ňom. Výrok kráľa Srí Lanky Parakramabahu Veľkého v 12. storočí - „ani jediná dažďová kvapka nesmie odísť do mora bez toho, aby poslúžila ľuďom" - je najlepším dôvodom, prečo na udržanie civilizácie by sa malo stať programovým vyhlásením ľudstva zadržiavať dažďovú vodu v krajine.