O rozhodnutí summitu EÚ využívať eurofondy na protipovodňovú prevenciu informoval český premiér Petr Nečas. Podľa neho sa českej delegácii za podpory Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovenska a Maďarska podarilo do záverov summitu presadiť, aby boli v maximálnej miere mobilizované všetky dostupné európske fondy aj na protipovodňovú prevenciu.

Summit taktiež umožnil, aby sa pomoc po povodniach týkala nielen postihnutých regiónov, ale i celých štátov a nie len na odstraňovanie škôd,  ale i na protipovodňovú prevenciu. Slovenské médiá o tomto rozhodnutí summitu nepriniesli ani zmienku, preto bude zaujímavé, ako Vláda SR mieni uplatniť toto rozhodnutie v praxi v súvislostí s tvorbou pracovných príležitostí, čo bolo hlavnou témou piatkového summitu i budúceho stretnutia lídrov v Berlíne. Pripomínam, že virtuálna tvorba pracovných príležitostí aj pre nezamestnaných bez tvorby hodnôt je naďalej život na dlh.

Slovensko ako prvá krajina EÚ má program, ktorým sa rieši nie len environmentálna bezpečnosť, ale aj sociálna spravodlivosť a hospodársky rast. Spustením programu môže Slovensko už v tomto roku dať prácu viac ako 30.000 pracovných príležitostí pre nezamestnaných. Nová generácia mladých lesných, poľnohospodárskych vodohospodárskych inžinierov, environmentalistov, geografov, nanažérov i sociálnych pracovníkov by mohla namiesto poberania sociálnych dávok koordinovať práce vodných tímov priamo v teréne na obnove poškodenej krajiny. Finančný nástroj EÚ už existuje aj vďaka skúsenostiam s implementáciou Programu na Slovensku. Slovensko môže v priebehu jedného mesiaca program opäť naštartovať a tým získať významnú pozíciu v smerovaní inovatívnych trendov obnovovania poškodenej krajiny, zvyšovania environmentálnej bezpečnosti, tvorby pracovných príležitostí a hospodárskeho rastu.

Môže sa stať aj to, že toto naštartujú rýchlejšie iné krajiny EÚ a tí sa budú chváliť, ako pomohli riešiť prosperitu Európy. Podľa toho, čo som sa dozvedel v Bruseli, je veľká pravdepodobnosť, že sa tak stane.