Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557050

December

39506

Dnes

70

Klasická ochrana prírody

DEŇ PRE MOJE MESTO


Mesto  Stará Ľubovňa , EKOS  spol.s.r.o., Mládežnícky parlament  a  Centrum voľného času v Starej Ľubovni  v rámci jarného skrášľovania nášho mesta vyhlásili súťaž o najaktívnejšiu triedu  ZŠ  a  SŠ v meste Stará Ľubovňa  pod názvom  DEŇ PRE MOJE MESTO. 

V termíne  17.- 24.4.2013 vyzývame triedne kolektívy  o  venovanie minimálne jednej  hodiny  dobrovoľnej práce pre naše mesto. 

Ide o  čistenie  priestorov ako napr.: breh pod  Gymnáziom TV a chodník

ku Kauflandu, okolie parkoviska pod Tiamom, koľajnice pod mostom pri AS      (overiť si premávku vlakov), okolie plavárne, okolie lavičky  cez rieku Poprad pod Lipovou ulicou, kovová  lavička a ďalej  chodník k Železničnej stanici v SL, okolie starého cintorína a cesty  smer  od Večierky k rieke Poprad v SL,  okolie lávky ktorá spája Nižnú a Mýtnu ul. v SL,  brehy Popradu a  Jakubianky  a iné  znečistené lokality  v meste – iniciatíve sa medze nekladú. Odpad sa bude triediť do označených vriec z Ekosu na základe požiadavky. 

Počet tried, čas realizácie aktivity  a lokalitu nám nahláste do  17.04.2013 (vrátane) do 16,00 hodiny  z dôvodu zabezpečenia vriec a odvozu pozbieraného odpadu.

Podmienky účasti:

1. Zapojiť sa do jarného upratovania mesta.

2. Zdokumentovať  vybranú lokalitu pred vyčistením a po vyčistení priestoru.  

3. Každá škola  nominuje  dva najaktívnejšie triedne kolektívy.

4. Nomináciu zaslať  do 30. apríla 2013 s  dokumentáciou aktivity a menným zoznamom žiakov nominovaných tried  na adresu  Centra voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa,  alebo e-mailom  na :   info@cvc.sk.

5. Akceptovné formy dokumentácie: fotografie na CD nosiči, powerpointová  prezentácia,  krátke video z jarného upratovania. 

Pri hodnotení  budeme prihliada na:

1.) Predloženú dokumentáciu z jarného upratovania (kreatívne spracovanie dokumentácie).

2.) Triedenie samostatne pet fľaše,  samostatne plechovky, ktoré môžeme odvážiť (na kg), prípadne iný odpad vhodný na separáciu (hliníkové plechovky vykupujú zberné suroviny – 1 kg =0.16 €)

3.) Motivácia celého kolektívu triedy.

4.) Dodržanie termínu nahlásenia nominácií za školu.

5.) Výber lokality

Ocenenie troch najaktívnejších tried: 

1. Trojhodinový voľný vstup do AQUA CITY v Poprade (triedny kolektív + triedny učiteľ ) zabezpečuje CVČ

2. Vstup do Plavárne  v Starej Ľubovni na 2 hodiny (triedny kolektív + triedny učiteľ ) zabezpečuje mesto dohodnúť  primátorom

3. Sladká odmena (triedny kolektív + triedny učiteľ )  zabezpečuje CVČ

OCENENENÉ KOLEKTÍVY SI CENY VYZDVIHNÚ DO  15.MÁJA  2013


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.04.2013
Zobrazené:
694 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 32

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4565 (4565 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2990 (2990 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2800 (2800 hl.)

Geotermálnu
2817 (2817 hl.)

Veternú
3360 (3360 hl.)

Atómovú
2521 (2521 hl.)

V podstate ma to netrápi
2051 (2051 hl.)

Celkom hlasovalo: 21104


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

34 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

32 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

28 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs