Na výpar jedného m3 vody sa spotrebuje 700 KWh energie Slnka. To sme sa však už v škole neučili. Ak bol poškodený ekosystém, kde sa tento kubík vody nachádzal, voda odtiekla do najbližšieho toku a následne mora a ekosystém vyschol. Energia Slnka však naďalej tečie aj do vyschnutého ekosystému. Ekosystém bez vody však mení energiu Slnka na citeľné teplo a prehrieva sa. Ak k poškodzovaniu ekosystémov dochádza na rozsiahlych územiach, krajina sa vysušuje a mení sa na step alebo až púšť. Ak sa z územia o rozlohe napríklad 1 mil. km2 napríklad 100 ročným poškodzovaním krajiny stratilo 200 mld. m3, potom toto územie produkuje do atmosféry teplo o výkone 140 mil. GWh, lebo o tých 200 mm sa ročne vyparí menej vody do atmosféry. Ak si niekto myslí, že je to málo, porovnám to so Slovenskom - ide o 4000 ročnú produkciu všetkých elektrární na Slovensku. A kde sa stratila voda, ktorá termoregulačne udržiavala spomínanú plochu pre život v primeranom teplotnom režime? A čo s vodou, ktorá sa stratila? Nuž odtiekla do oceánov a prispela k stúpaniu ich hladín. Keď za posledných 100 rokov stúpli hladiny oceánov o 10 cm, tak objemovo je to 37.000 mld. m3. Dovolím si tvrdiť, že táto voda sa v minulom storočí zúčastňovala na obehu vody v malých vodných cykloch a udržiavala teplotu planéty Zem v rovnováhe.

Ak sa spomínané vyschnuté teritórium o rozlohe 1 mil. km2 nachádza v strednej Amerike a z neho sa produkuje ročne spomínaných 140 mil. GWh tepla to atmosféry, potom to ma zásadný vplyv na tvorbu počasia na celom severoamerickom kontinente. Prejavuje sa to napríklad tým, že vo vyschnutom území sa zrážky nemajú z čoho tvoriť a navyše produkujúce teplo z vyschnutej krajiny bráni vstupu vlhkých frontálnych systémov od Atlantiku do vnútrozemia kontinentov. Toto je jedna z hlavných príčin, prečo sa nad pobrežným pásmom Spojených štátov vyleje všetká voda z mrakov s následnými dramatickými povodňami, ako sme mohli zaznamenať minulý týždeň počas superbúrky Sandy.

Keď som v lete tohto roku navštívil na pozvanie indiánskych aktivistov vysušené a eróziou poškodené rezervácie Siuoxov v Južnej Dakote, bol to pre mňa veľmi smutný pohľad na krajinu takmer bez vody a života. Teplota v tom čase presahovala 110 stupňov Fahrenheita (42 stupňov Celzia). Vieme, že strednú Ameriku postihlo tohto roku dramatické sucho a ak sa nezastaví vysušovanie strednej Ameriky, východné pobrežie severnej Ameriky čakajú ešte horšie časy. Práve dramatické sucho v strede Ameriky mohlo mať významný vplyv na odštartovanie extrémnej koncentrácie vertikálnych mrakov s vytvorením superbúrky Sandy. Stačí si pozrieť satelitné snímky mrakov Sandy a je jasné, že v čase jej vyčíňania bol stred Ameriky úplne bez mrakov. Takže nie CO2 podporuje dramatický rast intenzívnejších dažďov a stúpanie hladín oceánov, ale vysušovanie ekosystémov ich poškodzovaním.

Ako to riešiť? Námety zo Slovenska som prezentoval napríklad vo filme „Blue Gold" a rozprával som o nich aj Kmeňovej rade Cheenne River Sioux Reservation - potomkom pôvodných obyvateľov Ameriky som povedal, že majú príležitosť začať realizovať riešenie, ktoré ukáže Amerike i svetu cestu, ako efektívne a lacno riešiť problémy klímy i prosperity prostredníctvom vody. Nuž, ale na to treba veľkorysých ľudí, ktorých je v súčasnosti ako šafranu, zvlášť medzi lídrami. Súčasný svet čaká na takých lídrov, akým bol český kráľ a rímsky cisár Karol IV, ktorý v roku 1356 nariadil budovanie rybníkov - nielen pre hojnosť rýb, ale aj pre celkovú zmenu krajiny plnej vody a života. Alebo ako americký prezident Franklin Delano Roosevelt, ktorý v reakcii na veľkú hospodársku krízu presadil v roku 1933 v USA program New Deal. Jedna jeho vetva dala prostredníctvom táborov ochrancov prírody prácu viac ako trom miliónom ľudí (!), ktorí revitalizovali krajinu - zadržiavali dažďovú vodu a oživovali tak rozsiahle oblasti postihnuté suchom a prašnými búrkami.

Ak by sa v súčasnosti administratívy severoamerického kontinentu rozhodli spustiť program založený na podobnom princípe, do desiatich rokov by sme mohli byť svedkami citeľného poklesu živelných pohrôm. Že sa to tak nestane, je viac ako isté. Dôvod? - ide o riešenie, ktoré priamo nezabezpečuje rast dnes čoraz väčšieho bohatstva skupiny bohatých ľudí, ale ide o riešenie pre trvalo udržateľný život a pre jeho celkovú harmóniu. Možno aj preto rôzni „klimatickí alarmisti" slúžia nevedome tým, ktorí sa dnes pohrávajú s myšlienkou, ako sa zbaviť istej časti populácie na našej planéte, aby nedošlo k jej globálnemu kolapsu.