Nová kultúra pre vodu ponúka ozdravovanie klímy ochranou i obnovou vody v malých vodných cykloch plošným zadržiavaním dažďovej vody v poškodených ekosystémoch lesnej, poľnohospodárskej i urbanizovanej krajine. Plošným zadržiavaním dažďovej vody v poškodených častiach krajiny sa zvyšujú zásoby vody nie len v krajine, ale v malých vodných cykloch nad krajinou, čím sa zabezpečí dostatok vody pre človeka, potraviny, prírodu i zdravú klímu.

Viac vody v ochrannom obale planéty Zem znamená stabilnejšie počasie, pravidelnejší výskyt zrážok menšej intenzity, spomaľovanie procesov ochladzovania i prehrievania krajiny, prinavrátenie typický jarného i jesenného počasia v spomínaných obdobiach, zdravšiu klímu, tolerantnejšiu a solidárnejšiu spoločnosť, menej konfliktov i agresivity medzi ľuďmi. Bude viac zdrojov pre všetkých, lebo dostatok vody bude zabezpečovať cez fotosyntéru dostatok zdrojov pre všetkých.

Preto ak chceme predísť nedostatku vody pre ľudí, potraviny i prírodu  a mať zdravú klímu, je povinnosťou nás všetkých na individuálnej, komunitnej, regionálnej, národnej, kontinentálnej i globálnej úrovni posilňovať zodpovednosť všetkých nechávať dažďovú vodu tam, kde padne, alebo ju odvádzať tam, kde môže prirodzene vsiaknuť a vypariť sa. Ak by sme to robili masovo, do 10-tich rokov nebudeme podliehať panike alarmistom, že nás ohrozuje globálne otepľovanie. Ale ako sa poznáme, nemáme radi jednoduché a lacné riešenia a dáme sa zmagoriť zložitými a drahými riešeniami. Tak hor sa do toho.