Ako staré technológie strácajú svoje opodstatnenie a nové sa predierajú k životu, tak Technická univerzita v západnom Berlíne začala rozvíjať v čase tvrdého ideologického konfliktu - Studenej vojny - taký systém manažmentu dažďovej vody, ktorý východným Nemcom nesmel ubližovať odkanalizovávaním dažďovej vody na ich územie. Tlak východného Berlína tak prinútil jeho západnú časť rozvinúť technológie likvidácie dažďovej vody cez výpar. Popri tom sa však zistilo aj množstvo iných zaujímavých vecí - ako je napríklad možnosť recyklácie dažďovej vody a jej viacnásobné využitie, zvlhčovanie, čistenie i ochladzovanie mestského vysušeného prostredia. Príklady týchto riešení sa uplatnili už pri obnove východného Berlína (Alexander a Potsdam platz) po páde Berlínskeho múru.

Potešilo ma, že tieto technológie začínajú využívať komerčné subjekty, čo je pozitívny trend vhodný povšimnutia pre podnikateľské subjekty na Slovensku  Pri návšteve Frankfurtu nad Mohanom som dokonca natrafil na zrealizovaný projekt priamo pri budove, kde som začiatkom tohto týždňa absolvoval viacero pracovných sedení (Bankegruppe na Bockenheimer Strasse 124). Ponúkam zopár záberov, ako architekti a vodohospodári vyriešili manažment dažďovej vody. Najväčším prekvapením pre mňa bolo, že v lagúne dažďovej vody som našiel plávať maličké rybky.

CIMG8249.JPG

CIMG8251.JPG

CIMG8252.JPG

CIMG8253.JPG

CIMG8254.JPG

CIMG8256.JPG

CIMG8257.JPG

CIMG8258.JPG

CIMG8260.JPG

CIMG8263.JPG

RYBKYI.jpg

RYBKYIV.jpg

Keď sa pripravoval projekt Európskeho hlavného mesta kultúry v Prešove a Košiciach, boli experti z Berlína nadšení, že obe mestá mali veľký záujem presadzovať Novú vodnú kultúru, ako súčasť inovácií a nových trendov v rozvoji miest v Európe. Ich nadšenie však spľaslo, keď som ich informoval, že v budúcom meste Európskeho hlavného mesta kultúry - v Košiciach - sa namiesto vodnej kultúry naďalej nielen presadzuje, ale dokonca prehlbuje betónová kultúra[1][2].

Keď som sa rozprával s Indmi z Watershed Organisation Trust, ktorí masovo obnovujú zdevastované a vysušené povodia zadržiavaním vody v krajine, tak mi len potvrdili ďalší fakt, ktorý naším odborníkom nič nehovorí - ide o migráciu z vysušeného prostredia. Emigrácia z obnovených povodí v Indii klesla viac ako 10-násobne. Čo to má spoločné s mestom? Nuž to, že vyschnuté prostredie vyháňa ľudí von z mesta, tak ako my vyháňame z mesta vodu. Prial som si, aby Košice boli lídrom v zavádzaní Novej vodnej kultúry, ostalo však len pri prianí. Budú to iné mestá. A peniaze, ktoré mali byť na tieto inovácie v Košiciach použité, budú použité na betón, pretože na vode sa nedá zarábať.