Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

589870

Február

50238

Dnes

133

Klasická ochrana prírody

Protect the forest, september 2012


 

Protect the Forest

Nyhetsbrev

september 2012In this letter - I detta brev

 

Avspark för skogsinventerare!

Kick-off weekend for forest inventories!

Upprop till miljöminister Lena Ek

Petition: To Swedish Environment Minister Lena Ek

Skriv på för Ojnareskogen

Sign the petition for the Ojnare forest

Skriv under uppropet för att stoppa IKEA:s urskogsskövling!

Sign the petition to make IKEA stop destroying old-growth forests!


 

Avspark för skogsinventerare!

 

På skogsfestivalen var vi ett gäng som pratade om att få igång mer

inventeringar i Skydda skogens regi. Hög tid att göra slag i saken!

 

Mitt förslag är att jag fixar en kurs helgen den 19-21/10, eventuellt

förlängt till måndag eller tisdag för de som har möjlighet att stanna

och ge sig ut och göra en riktig inventering i ett hotat område. Även

om jag alltid är sugen på att dra norrut så är min grundplan, om inte

någon annan har ett annat starkt önskemål, att vi ska vara i

Stockholmstrakten. Det ligger ju lite mitt emellan, och finns både

södra Sveriges lövträd och norra Sveriges barrskogar. Och många fina

områden som är hotade..

 

Jag tänker att helgen ska bli både som en grundkurs i skogsinventering

och att vi ska snacka ihop oss om hur vi kan fortsätta med

inventeringar och annan skogskamp på ett smart sätt för att vi ska

göra nytta och för att det ska vara roligt att vara engagerad i det!

 

Eftersom Skydda skogen har fått pengar från Alvins fond för

inventeringar kan vi troligen få t.ex. resebidrag så att det inte blir

så dyrt att komma.

 

Hör av dig om du är intresserad av att komma, så ser jag till att du

får fortsatt information. Bidra gärna med önskemål på helgens

innehåll.

I Stockholm är ju problematiken ganska annorlunda jämfört med i norra

Sverige, vilket inte hindrar att vi tar upp båda delarna. Helt enkelt

vad vill du lära dig? Och vill du hjälpa till att fixa kursen är det

mycket välkommet!

 

Jag hoppas vi ses i skogen! /Lisa Behrenfeldt

lisa.behrenfeldt@gmail.com 070-462 03 73

 


 

Kick-off weekend for forest inventories! 

 

On the 19th-21st of October, we plan to spend a weekend in the Stockholm area learning how to do forest inventories, that is, learning about how to recognize typical species and structures in old natural forests. We also plan to talk about how to work with environmental forest issues together. If you want to know more, contact Lisa Behrenfeldt (lisa.behrenfeldt@gmail.com) in Protect the Forest. There is money available to help cover travel expenses.

 

 


 

Upprop till miljöminister Lena Ek

 

Lena Ek (C) har felaktigt påstått att hon inget kan göra för Ojnareskogen på Gotland. Enligt henne själv skulle hon då göra sig skyldig till ministerstyre och det strider mot grundlagen. 

Det är helt riktigt att ministerstyre strider mot grundlagen. Det är också helt riktigt att det skulle vara ministerstyre om en minister aktivt går in och påverkar eller avgör ett specifikt domstolsärende. Men Lena Ek kan faktiskt rädda Ojnareskogen undan skogsmaskinerna och Nordkalk.

Miljöministern inte bara kan, det är hennes och regeringens skyldighet att se till att Ojnareskogen skyddas. De unika naturvärdena och de hotade arterna uppfyller med råge kriterierna för att inrätta ett natura 2000-område. Detta låter sig göras alldeles oavsett pågående juridiska process och skulle inte innebära ministerstyre.

Ett land och en miljöminister som tar sitt miljöansvar fullt ut ser i förlängningen till att området enligt gällande utförandeplan även blir nationalpark.

 

Låt oss vinka av skogsmaskinerna för gott!

 

Skriv under uppropet här

http://www.avaaz.org/en/save_swedens_forests/

 


 

 

Save Sweden's forests

To Swedish Environment Minister Lena Ek:

As concerned citizens, we call upon you to immediately declare Ojnareskogen and surrounding areas an EU protected nature area. This unique forest is threatened with destruction to make way for a massive limestone mine. You have a responsibility to protect these ancient trees, and we urge you to act immediately and decisively to save Ojnareskogen.


Sign the petition here

http://www.avaaz.org/en/save_swedens_forests/

 


 

 

Skriv på för Ojnareskogen!

Sign the petition for the Ojnare forest!

 

"Nordkalk, a Finnish company, has by Swedish courts been given the rights to mine for limestone in an area bordering to Natura 2000 sites (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm) and Gotlands biggest fresh water reserve. A number of protected species will be severely damaged. Notably, Gaffelfibbla,Apollo (Parnassius Apollo) Large Blue (Maculinea arion), Montagu's Harrier (Circus pygargus). The Swedish EPA has appealed to the Supreme Court to stop this and has requested that the company should not be allowed to establish the site before the case is tested by the Supreme Court. In the meantime Nordkalk can continue to cut down the woods and destroy the land." 

 

Read more and sign the petition here:

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_

natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/ 

 


 

 


 

IKEA hävdar i sin marknadsföring att den träråvara man använder har producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, och att kunderna inte behöver oroa sig för att det ska finnas trä från skogar med höga naturvärden i de möbler som säljs på IKEA. Detta är en stor lögn. Gammelskogssvirket finns i IKEAS möbler. IKEA vilseleder medvetet sina kunder och väljer att gömma sig bakom en miljöcertifiering - FSC - vars trovärdighet ofta, och med rätta, har satts ifråga.

 

               Djupa körskador och skövlad urskog på mark hyrd av IKEA/Swedwood i ryska Karelen. Foto:                  Robert Svensson, Skydda Skogen 2011.

 

Föreningen Skydda Skogen och Jordens vänner, Sverige, har under senaste åren noga följt och dokumenterat IKEAs verksamhet i Karelen. Bevisen finns. Vi menar att IKEA genast måste sluta ljuga, samtidigt som man avbryter sina planer på att exploatera ytterligare tusentals hektar gammelskog i ryska Karelen och Ryssland. Om något bolag i världen har kapital och makt att göra om och göra bättre, så är det IKEA. Bolaget skulle om man ville kunna påverka beslutsfattare och konkurrenter att avstå från att hugga gammelskogar, för att istället gå över till ett naturnära skogsbruk i sekundärskogar som redan är brukade.

 

Läs mer och skriv under uppropet här: http://www.protecttheforest.se/ikea/

 


 

 

Protect the Forest Sweden and Friends of the Earth Sweden have examined IKEA's actions in Karelia during the last few years, and we have proof of our claims. We demand that IKEA stop lying, and that they abandon their plans to cut down further thousands of hectares of ancient old-growth forest in Russian Karelia and the rest of Russia.

 

               A so-called silver pine (an very old pine which has aged and died naturally), destroyed by logging machines on land leased by IKEA/Swedwood in Russian Karelia. Photo © Robert Svensson, Protect the Forest 2011.

 

If any company in the world has the capital and power to change their ways and do better, it is IKEA. If they wanted to, IKEA could influence policy makers and rival companies to stop logging old-growth forest, and instead adopt an environmentally sustainable forestry on lands which have already been logged in the past.

 

Read more and sign the petition here: http://www.protecttheforest.se/ikea/en

 


 

 

Skydda Skogen behöver din hjälp! 

 

Vi hoppas att du vill stödja vårt arbete under 2012 genom att fortsätta vara eller bli medlem 

i föreningen! Du kan också sätta in en gåva på vårt plusgiro.

Skydda Skogens verksamhet är helt beroende av ditt ideella engagemang och dina ekonomiska bidrag eftersom organisationen drivs ideellt och finansieras av medlemsavgifter och gåvor. Ditt engagemang behövs! 

Sätt in minst 100:- (medlemskap) på plusgiro 504609-9 och ange namn, adress 

och e-postadress.

Mer information om medlemsskap i Skydda Skogen hittar du här:

http://protecttheforest.se/sv/bli-medlem-i-skydda-skogen

 


 

Support the Appeal:

Protect Sweden's Old-Growth Forests

 

It is still possible to sign the appeal, if you have not already signed it. Sign up here: http://www.protecttheforest.se/upprop/en


 Stöd uppropet: Skydda Sveriges Gammelskog

 

Det går fortfarande arr skriva under uppropet, om du inte redan har gjort det. Skriv under här:  http://www.protecttheforest.se/upprop


 


 

The Swedish old-growth forests need your support, become a member now!

Protect the Forest is a Swedish non-profit nature conservation organization focusing on forests. We work to protect Sweden’s old-growth forests and other forests with high conservation values.

As a member you give a voice to the forest and its threatened plants and animals and contribute to strengthening the work of the organization. You receive updated information about the situation of the Swedish forests.

You will also be invited to participate in our campaign work, inventories, excursions, courses and events.

We put pressure on politicians to take responsibility and we are working to change the forestry into a more nature-oriented and environmentally sound direction that truly takes natural and social values into account.

The forest needs your support. Welcome!

To become a member, insert a minimum of SEK 100 (10 Euro) in the following post giro account and write your name, address and e- mail address.

IBAN (24 characters):

SE24 9500 0099 6018 0504 6099

BIC:
NDEASESS

Read more about the organization and the situation of the Swedish forest here:

www.protecttheforest.se/en

1. Swedish old-growth forest destruction:

http://protecttheforest.se/sv/pressmeddelanden/26- pressmeddelanden/516--swedish-old-growth-forest-destruction
 


 

Vi är en nystartad organisation som behöver fler medlemmar för att få kraft till att skydda gammelskogen.

Bli medlem i Skydda Skogen!

Som medlem ger du en röst åt gammelskogen och dess hotade växter och djur och bidrar till att ge föreningens verksamhet styrka. Du får rullande information om situationen för den svenska skogen.

Du inbjuds även att delta i vårt kampanjarbete och till inventeringar, exkursioner, kurser och evenemang. Ditt stöd är oerhört viktigt, en förutsättning för att vi ska kunna få kraft att påverka beslutsfattare att skydda mer skog och skogsnäringen att förändra skogsbruket i en mer naturnära och miljövänlig riktning.

Skogen behöver ditt stöd, välkommen!

För att bli medlem sätter du in minst 100 kr på följande PG och skriver namn, adress och e-postadress.

Plusgiro: 504609-9

Läs mer om organisationen och om situationen för den svenska skogen här:

www.skyddaskogen.seUse this link to unsubscribe from this monthly newsletter
Use this link to unsubscribe from ALL future mailings


Använd denna länk om du vill avsäga dig alla utskick från Skydda Skogen

postmaster@skyddaskogen.se

Åfallet: Haddebo 757
69793 Hjortkvarn

 


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
18.09.2012
Zobrazené:
1145 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Ukončujeme svoju činnosť
Naša organizácia ukončuje svoju činno po vyše 25 rokoch ( 30.6.1994 ) bez personálneho pokračovateľa ku dňu 31.13.2019. Ďakujeme všetkým svojím členom a priaznivcov. Pavel Petráš
(31.12.2019)


  Foto dňa
foto 35

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4628 (4628 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3020 (3020 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2832 (2832 hl.)

Geotermálnu
2898 (2898 hl.)

Veternú
3391 (3391 hl.)

Atómovú
2564 (2564 hl.)

V podstate ma to netrápi
2087 (2087 hl.)

Celkom hlasovalo: 21420


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs