Na Slovensku sa zrodilo pred 17. rokmi niečo, čo ukazuje cestu, ako zastaviť vysychanie Európy, ako mať dostatok vody pre ľudí i prírodu, ako riešiť potravinovú a vodnú bezpečnosť, ako predchádzať klimatickej zmene, dávať ľuďom prácu i udávať tempo udržateľného rozvoja s istotami pre udržateľný rast Európy. To niečo sa volá Modrá alternatíva. Vznikla v snahe zastaviť nezmyselnú výstavbu priehrady Tichý Potok.

V čase, keď pramene, studne i toky vysychajú, hladiny podzemných vôd klesajú, skromný projekt Modrej alternatívy, zrealizovaný nadšencami a dobrovoľníkmi, dokáže aj v tomto suchu denne vyprodukovať viac ako 600 litrov a ročne teda 200 m3 čistej pramenistej vody[1]. Vo vysušených oblastiach sveta by takýto pramienok života vyvážili zlatom. Chemický rozbor, urobený zo vzorky odobranej 22. augusta 2012, jasne potvrdzuje, že realizovanie „insitných" vodozádržných opatrení na zastavenie odtoku dažďovej vody z poškodenej krajiny, dokáže dať viac čistej vody, ako akákoľvek priehrada. Navyše ju netreba chemicky upravovať, lebo to robí príroda sama. A navyše za tie isté peniaze možno „vyrobiť" až 10-násobne viac vody.

MACHEMROZAUG2012.jpg

Za 15 ročné obdobie kampane podpory výstavby priehrady Tichý Potok v nerovnom boji občanov Hornej Torysy s vodohospodárskymi pánmi, sa vytvorilo toľko nezdravého pri zosmiešňovaní  Modrej alternatívy a ich autorov, že je priam malý zázrak, že toto riešenie sa premietlo do Vládneho programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Zrealizovanie viac ako 10 mil. m3 vodozádržných opatrení v 388 obciach po celom Slovensku s vytvorením viac ako 7700 pracovných príležitostí pre nezamestnaných je v tomto smere priam svetovým unikátom. Ide vlastne o pokračovanie projektu Modrej alternatívy z 90. rokov.  Tvrdím, že tí, ktorí toto poznanie naďalej spochybňujú, majú veľmi zlé úmysly s našou prosperitou, keďže chcú naďalej presadzovať drahé a neefektívne riešenia v réžii ideovo skostnatených vodohospodárov.

V posledných dňoch premiér tejto republiky nestále zdôrazňuje, že Slovensko musí byť v elitnom klube Európskej únie. To sa stane iba vtedy, ak Slovensko Európe ponúkne riešenia, ktoré mu pomôžu zviditeľniť sa pri jej obnove. Riešenie, ktoré vzniklo na Slovensku, by umožnilo v rámci Európskej únie vytvoriť na päť rokov odhadom viac ako dva milióny pracovných príležitostí. Pán premiér, je načase urobiť poriadky s vodohospodárskymi pánmi na Slovensku - aby nebránili v rozvoji riešenia, ktoré sa uchádza o svoju priazeň vo svete. Aby sa nestalo to, k čomu v rôznych súvislostiach došlo u nás už niekoľkokrát - v záchvatoch závisti i nenávisti si vylievame vodu z vaničky a s ňou aj nášho novorodenca[2].