Ak sa v súčasnej dobe nevyspytateľného výskytu extrémnych prívalových dažďov a sucha bude naďalej obmedzovať plošná vododržnosť celých povodí nad vodnými nádržami, priehrady vyschnú. S nimi vyschne aj celá atraktívnosť prostredia, motivujúca ľudí, aby sa oň starali. K tomuto nebezpečnému trendu prispieva poškodená lesopoľnohospodárska krajina, pribúdajúce spevnené a odkanalizované plochy v povodí vodnej nádrže Veľká Domaša a aj zregulované toky v obciach - najčastejšie ide o „vykachličkované tobogány", ktoré čo najviac urýchľujú odtok vody. Pri takomto trende v starostlivosti o krajinu nielen povodňové vody pretečú vodnou nádržou bez úžitku. Samozrejme, keď dlho neprší, voda v nádrži následne chýba.

Je jasné, že priehrada má svoje objemové limity. No v krajine je dostatok priestoru, aby sa v nej dažďová voda dlhšie zdržala, vsakovala, dopĺňala zásoby podzemných vôd a až následne pritekala do nádrže. Toto je možné dosiahnuť  revitalizáciou poškodených častí krajiny plošným posilňovaním vododržnosti, ktoré naši vodohospodári tak z duše nenávidia. Zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku na tohtotýždňovom stretnutí s ministrom i starostami okolitých obcí na Domaši revitalizačné opatrenia dokonca nazval nesystémovými, nelegitímnymi a technicky nedôslednými riešeniami.

Poďme sa teda pozrieť, čo by spôsobili tieto nesystémové, nelegitímne a technicky nedôsledné riešenia na nádrži Veľká Domaša. Modelujme príklad, že by sa použila len pätina zo sumy peňazí, o ktorých vodohospodári aktuálne snívajú, že sa im ich podarí investovať do výstavby vodnej nádrže Tichý Potok (332 miliónov eur).  Ak by sa v každej zo 111 obcí vo Svidníckom a Stropkovskom okrese nad vodnou nádržou  Veľká Domaša realizoval trojročný projekt revitalizácie poškodenej krajiny s priemerným nákladom 600 tisíc eur na jednu obec, vytvorilo by sa v povodí vodnej nádrže cca 16 mil. m3 vodozádržných objemov, ktoré by cyklicky zadržiavali dažďovú vodu, umožňovali jej vsiaknuť, dopĺňať zásoby vodných zdrojov a zlepšovať minimálne prietoky tokov.

Z poznania vplyvu inovatívneho projektu Modrá alternatíva[1] na vytváranie vodných zdrojov na hornej Toryse možno odhadnúť, že aj vo flyšovom pásme hornej Ondavy sa dá zvýšiť výdatnosť prameňov aj v najsuchšom období o viac ako 1300 litrov za sekundu!  Čo by to spravilo s hladinovým režimom vodnej nádrže Veľká Domaša? Nuž, stabilizoval by sa jej hladinový režim a región by okrem iného opäť dostal šancu na rozvoj turistického ruchu. A prečo to nejde? Lebo na takýchto projektoch nefunguje úžera, ani výpalníctvo. Nejde tu o peniaze vylobované na liatie ďalšieho betónu do krajiny, ale o zmysluplnú prácu a radosť zo života pre jednoduchých ľudí. Veď jedným z najdôležitejších poznatkov z realizácie Programu revitalizácie krajiny bol ten, že z ľudí (v často doslova „zapadnutých" obciach) sa vďaka práci v prospech svojich komunít stávali sebavedomejší a zodpovednejší občania za svoje prostredie i svoj život. V tomto prípade by sa v oblasti hornej Ondavy nad nádržou Veľká Domaša - teda v kraji pod Duklou - mohlo vytvoriť až vyše 1100 pracovných príležitostí počas realizácie projektov revitalizácie na trojročné obdobie a viac ako 500 ďalších pracovných príležitostí by následne mohlo vzniknúť v službách po zatraktívnení prostredia a zvýšení jeho konkurencieschopnosti. Navyše by sa znížilo riziko povodňových situácií v celom povodí Ondavy až po jej sútok s riekou Bodrog, ako aj v ďalších južných povodiach smerom k Čiernemu moru.

Nuž, ale pán vodohospodár dospel k názoru, že uznesenie Vlády SR č. 744 z 27. októbra 2010 je nelegitímne a navyše nesystémové a technicky nedôsledné. Kuriózne je, že toto pán vodohospodár vyhlásil za účasti prítomného ministra. Ten toto vyhlásenie zdokonalil ďalšou perlou hodnej úrovne banánových republík: To nie my, ale bývala vláda zrušila Vládny program revitalizácie krajiny, lebo dňom volieb skončil vo funkcii príslušný splnomocnenec vlády. Vyplýva z toho, že pán minister nevie o tom, že prijímané uznesenia Vlády SR majú svoju legitimitu až dovtedy, kým nie sú zrušené rozhodnutím Vlády SR a nie tým, že sa skončí mandát splnomocnenca odchádzajúceho vládneho kabinetu. Ak nové vedenie envirorezortu ešte na jar avizovalo, že vládny projekt sa zruší a protipovodňová ochrana prejde pod neho, prečo tak doteraz neurobilo? Necháva si pootvorené zadné vrátka?