Spoznať efektívnosť zrealizovaných projektov prejavilo množstvo ľudí zo zahraničia. Bohužiaľ o tieto projekty neprejavili záujem tí, ktorí z luxusných kancelárií bez poznania reality práce v teréne podsúvali politikom nepravdivé informácie o neúčinnosti zrealizovaných opatrení a zneužívaní verejných financií. Chcem ubezpečiť občanov Slovenska, že efektívnejšie a úspornejšie využité finančné zdroje v novodobej histórii Slovenska neboli. Ako boli využité finančné zdroje, môžeme sa spoločne presvedčiť v obci Lodno na Kysuciach, kde v piatok 17. augusta 2012 sa uskutoční ukážka funkčnosti objektov protipovodňových opatrení, zrealizovaných v rámci druhého revitalizačného projektu.

111.png

Kto nemá čas prísť do Lodna na Kysuce, pozývam na krátku prechádzku po objektoch protipovodňovej prevencie naprieč Slovenskom od Zemplína, cez Šariš, Spiš, Gemer, Malohont, Liptov až po Kysuce. Kto chce viac informácií, môže sa k ním dopracovať prostredníctvom publikácie "Po nás povodeň a púšť?", ktorú vydalo združenie Ľudia a voda v slovensko-anglickom jazyku, kde na 500 fotografiách je zdokumentované poškodenie našej krajiny, aké sú historické skúsenosti s revitalizáciou krajiny na Slovensku, cez úsilie viac ako 7.000 ľudí v teréne, ktorí zrealizovali viac ako 100.000 objektov a ako to funguje v čase povodní.

2.jpg

21032012441.jpg

21032012457.jpg

21032012472.jpg

21032012483.jpg

44.jpg

5.jpg

8.jpg

DSC1605.JPG

P1010014.JPG

P1010017.JPG

P1010018.JPG

P1010021.JPG

P1010043.JPG

P1010064.JPG

P1010069.JPG

P1010073.JPG

P1010090.JPG

 

P1010097.JPG

P1090710.JPG

P1180752.JPG

P1190252.JPG

P1190392.JPG

P1190586.JPG

P1190853.JPG

P1210131.JPG

P1210742.JPG

P1210779.JPG

P1210815.JPG

P9060084.JPG

Z celkového programu sa zrealizovalo necelé 4%. Teraz nám ostáva už len modliť sa, aby nepršalo v tých lokalitách, kde neboli zrealizované žiadne opatrenia.