1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Neuhádli ste? Správne! Lebo ani jeden podpis nie je podpis Richarda Rašiho. Úradné rozhodnutia, ktoré som obdržal ako účastník konania od Stavebného úradu Košice - Sever o územnom rozhodnutí i stavebnom povolení výstavby bytovky na Dobšinského ulici, nie sú podpísané primátorom mesta Richardom Rašim. Môžeme to nazvať falšovanie úradných listín bez vedomia primátora? Kdeže, milí priatelia, pán primátor Raši je tak zaneprázdnený a nenahraditeľný človek v Košiciach i na Slovensku, že zrejme poveril všetkých úradníkov Stavebného úradu až po upratovačku, aby podpisovali úradné listiny v jeho mene.

Beťári úradníci, aby nepošpinili svoje meno a ostali v anonymite pred občanmi, nemajú problém šrajbnúť podpis na predtlačené meno Richarda Rašiho bez toho, aby občan vedel, kto sa vlastne za podpisom skrýva. Právnicky sa tomu hovorí trestný čin falšovania verejných listín. Nuž, vážení úradníci Stavebného úradu Košice - Sever, nechcel by som byť vo vašej koži.

Ide o bežnú prax a dôkaz nekompetentnosti úradníkov Stavebného úradu, alebo je to úmysel? Takýmito podpismi však Stavebný úrad Košice - Sever spravil z úradných listín len zdrapy papiera a z primátora mesta nesvojprávnu osobu. Vážení úradníci, ak ste aj v iných prípadoch rozhodovali podobne protizákonne, ako v prípade bytovky na Dobšinského ulici, tak vám nezávidím.

Preto chcem nahlas povedať, že bytovku na Dobšinského ulici budujú bez platného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Zrejme takto sa buduje množstvo stavieb v Košiciach bez platného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Predpokladám, že takýchto rozostavaných stavieb bez platného územného rozhodnutia i stavebného povolenia je v Košiciach momentálne viac. Primátor mesta Richard Raši sa bude zrejme musieť viac venovať Košiciam alebo sa vzdať funkcie primátora, keď mu jeho zaneprázdnenosť bráni mať prehľad napríklad v takej dôležitej oblasti, ako sú úradné listiny, ktoré mestské úrady v jeho mene vydávajú.