Zrejme asi nevie o tom pán primátor, že na všetkých rozhodnutiach stavebného úradu je jeho meno a je teda plne zodpovedný za vydávané územné rozhodnutia i stavebné povolenia ako štatutár Stavebného úradu, aj keď on tieto rozhodnutia nepodpisoval. Na územnom rozhodnutí i stavebnom povolení nie je podpis primátora, ale nejakého anonymného úradníka a preto považujem realizáciu stavby za nelegálnu a škandalóznu. Týmto primátor predvádza nám občanom svoju „kompetenciu" a kultúru v rozhodovaní.

Možno primátor previedol svoje kompetencie niekomu inému podpisovať rozhodnutia stavebného úradu, ale ten dotyčný si zrejme chráni svoju anonymitu a jeho meno je nezverejnené. Otázkou však je, či nejde o spáchanie trestného činu falšovania verejnej listiny tým, že nejaký anonym sa podpíše za štatutára, v tomto prípade za primátora mesta Košice. Ak je to tak, tak právna kultúra nášho primátora je veľmi nízka a len potvrdzuje, že svojou nekompetentnosťou v pozícii primátora nám občanom ubližuje. Prečo? Nuž jednoducho preto, lebo vnáša chaos do výstavby a tým rastie agresivita, intolerancia a xenofóbia vo vzájomných susedských vzťahov, ktoré môže prerásť do podobných konfliktov, aké vznikli v Devínskej Novej Vsi, či v Hurbanove.

Ak pán primátor si dovolil schváliť výstavbu bytovky z jednej strany rodinného domu v zmysle toho, ako sa vyjadruje, je povinný schváliť bytovky z ďalších strán rodinného domu, ak terajší, či budúci vlastník nehnuteľnosti bude chcieť maximálne speňažiť 4 árové parcelky. Ba navyše môže vyrásť bytovka ešte aj medzi cestou a rodinným domom na páse verejnej zelene, podobne ako schválil výstavbu obludného domu na začiatku Čermeľskej cesty (konečná električky číslo 2). Len tak ďalej pán primátor, Ste na najlepšej ceste k posilňovaniu agresivity, intolerancie a barbarskej kultúry do prostredia ľudí.

Môžete vykrikovať do médií, aby si ľudia adoptovali stromy, ako Vám záleží na verejnej zeleni a pohode občanov. Ja už Vám neverím. A neveria Vám už ani tí, ktorí chodia si obzerať vykopanú jamu a nechápavo krútia hlavu, ako je možné chváliť ďalší nezmysel na Čermeľskej ceste.  Pán primátor, toto podporujete a rozvíjate ako lekár? Nechce sa mi veriť, že Ste až taký zlý človek. Prajete si Harman solution aj v Košiciach, alebo až tak Ste opitý mocou?