Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557178

December

39634

Dnes

36

Klasická ochrana prírody

ZELENÝ SVET 2012


17. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2012.
Súťaž sa koná sa pod patronátom
Slovenskej komisie pre UNESCO
Európskej environmentálnej agentúry
a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
Poslanie súťaže:

Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.

Téma roku 2012: Moja stopa na tejto planéte

Či žijeme v Európe alebo v Amerike, v meste alebo na dedine, či chodíme do školy alebo do práce, naše životy dennodenne závisia od prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem. Každý z nás za sebou zanecháva menšiu alebo väčšiu stopu na životnom prostredí – svoju ekologickú stopu!
Môžeme si ju predstaviť ako časť zemského povrchu, ktorý potrebujeme na zabezpečenie všetkého, čo denne spotrebúvame (voda, potraviny, oblečenie, elektrina, teplo, výrobky a zariadenia) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia je naša stopa, tým väčší je aj náš vplyv na planétu.
Máme iba jednu Zem, z ktorej zásob dnes čerpá približne 6,7 miliárd ľudí. Niektorí si však na jej prírodné zdroje nárokujú viac ako iní. Keby každý človek na svete žil ako priemerný Američan, ľudstvo by potrebovalo nie jednu ale až 4,5 planét. Keby každý žil rovnako ako my, Slováci, potrebovali by sme 2,3 takých planét.
Preto sa zamyslime a položme si otázku: ako vyzerá moja stopa na tejto planéte?! Čím ovplyvňuje životné prostredie – pozitívne alebo negatívne? Je férová voči ostatným obyvateľom Zeme? Pokúsme sa ju zachytiť štetcom, objektívom fotoaparátu či okom kamery a zároveň spraviť aspoň malý krôčik smerom k jej zmenšeniu. 

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Miesto konania: Banská Bystrica Múzeum SNP a Mestská Radnica
Termín výstavy:  máj 2012
Termín uzávierky: 16. marec 2012
Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, Envirofilm, n.o.

Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať s vyplnenou záväznou prihláškou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice poštou alebo priniesť osobne najneskôr do 16. marca 2012.

Súťažné kategórie:

1. Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky

A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

B) Základné umelecké školy
I. cyklus (do 15 rokov)
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
II. cyklus (od 15 rokov)

C) Špeciálne školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

D) Materské školy

2. Detský animovaný film

A) Základné školy 
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

3. Čiernobiela a farebná fotografia
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

Technické podmienky:
V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát maximálne do veľkosti A0, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať. Výkresy neposielajte na CD nosičoch.
V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD a vyplňte priloženú prihlášku. Práce, ktoré nebudú robené technikou animácie, budú zo súťaže vyradené (PowerPoint prezentácie).
V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov, minimálny rozmer 13 x 18cm, maximálny rozmer 30 x 40cm. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.
Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, vek, názov snímky, e-mail, tel. číslo, ak práca vznikla v školskom alebo inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie a meno pedagóga. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu fotografií, pretože ich znehodnocujú. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.

Klasické fotografie

Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18cm, maximálny rozmer je 30 x 40cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.

Digitálne fotografie

Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže musíte poslať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiály alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 13 x 18cm a maximálnom formáte 30 x 40cm.

Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (formát, kvalita, nosič).
Súťažné práce bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším nekomerčným využitím. Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Zeleného sveta v rámci informačného portálu www.enviroportal.sk a na stránke www.envirofilm.sk. Na súťažnej výstave prác Zeleného sveta počas festivalu Envirofilm sa predstaví približne 1 000 najúspešnejších detských autorov. Niektoré práce budú zarámované a vyzdobia priestory Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia, nemocníc a škôl.

Ceny:
Hlavná cena súťaže Zelený svet, udeľuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Ceny v každej súťažnej kategórii
Cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA, štát Florida.
Cena Európskej environmentálnej agentúry v Kodani
Cena poroty
Cena rádia Regina

Súťažné práce posielajte na adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Prihláška ZS.rtf

Ing. Veronika Kováčiková
Tel.: +421 48 4374181
e-mail: veronika.kovacikova@sazp.sk, envirofilm@sazp.sk


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
05.04.2012
Zobrazené:
1477 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 65

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2802 (2802 hl.)

Geotermálnu
2820 (2820 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21120


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

36 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

34 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

30 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs