Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

635696

Júl

44811

Dnes

61

Klasická ochrana prírody

ZELENÝ SVET 2012


17. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2012.
Súťaž sa koná sa pod patronátom
Slovenskej komisie pre UNESCO
Európskej environmentálnej agentúry
a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
Poslanie súťaže:

Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.

Téma roku 2012: Moja stopa na tejto planéte

Či žijeme v Európe alebo v Amerike, v meste alebo na dedine, či chodíme do školy alebo do práce, naše životy dennodenne závisia od prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem. Každý z nás za sebou zanecháva menšiu alebo väčšiu stopu na životnom prostredí – svoju ekologickú stopu!
Môžeme si ju predstaviť ako časť zemského povrchu, ktorý potrebujeme na zabezpečenie všetkého, čo denne spotrebúvame (voda, potraviny, oblečenie, elektrina, teplo, výrobky a zariadenia) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia je naša stopa, tým väčší je aj náš vplyv na planétu.
Máme iba jednu Zem, z ktorej zásob dnes čerpá približne 6,7 miliárd ľudí. Niektorí si však na jej prírodné zdroje nárokujú viac ako iní. Keby každý človek na svete žil ako priemerný Američan, ľudstvo by potrebovalo nie jednu ale až 4,5 planét. Keby každý žil rovnako ako my, Slováci, potrebovali by sme 2,3 takých planét.
Preto sa zamyslime a položme si otázku: ako vyzerá moja stopa na tejto planéte?! Čím ovplyvňuje životné prostredie – pozitívne alebo negatívne? Je férová voči ostatným obyvateľom Zeme? Pokúsme sa ju zachytiť štetcom, objektívom fotoaparátu či okom kamery a zároveň spraviť aspoň malý krôčik smerom k jej zmenšeniu. 

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Miesto konania: Banská Bystrica Múzeum SNP a Mestská Radnica
Termín výstavy:  máj 2012
Termín uzávierky: 16. marec 2012
Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, Envirofilm, n.o.

Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať s vyplnenou záväznou prihláškou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice poštou alebo priniesť osobne najneskôr do 16. marca 2012.

Súťažné kategórie:

1. Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky

A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

B) Základné umelecké školy
I. cyklus (do 15 rokov)
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
II. cyklus (od 15 rokov)

C) Špeciálne školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov

D) Materské školy

2. Detský animovaný film

A) Základné školy 
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

3. Čiernobiela a farebná fotografia
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

Technické podmienky:
V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát maximálne do veľkosti A0, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať. Výkresy neposielajte na CD nosičoch.
V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD a vyplňte priloženú prihlášku. Práce, ktoré nebudú robené technikou animácie, budú zo súťaže vyradené (PowerPoint prezentácie).
V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov, minimálny rozmer 13 x 18cm, maximálny rozmer 30 x 40cm. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.
Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, vek, názov snímky, e-mail, tel. číslo, ak práca vznikla v školskom alebo inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie a meno pedagóga. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu fotografií, pretože ich znehodnocujú. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.

Klasické fotografie

Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18cm, maximálny rozmer je 30 x 40cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.

Digitálne fotografie

Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže musíte poslať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiály alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 13 x 18cm a maximálnom formáte 30 x 40cm.

Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (formát, kvalita, nosič).
Súťažné práce bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším nekomerčným využitím. Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Zeleného sveta v rámci informačného portálu www.enviroportal.sk a na stránke www.envirofilm.sk. Na súťažnej výstave prác Zeleného sveta počas festivalu Envirofilm sa predstaví približne 1 000 najúspešnejších detských autorov. Niektoré práce budú zarámované a vyzdobia priestory Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia, nemocníc a škôl.

Ceny:
Hlavná cena súťaže Zelený svet, udeľuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Ceny v každej súťažnej kategórii
Cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA, štát Florida.
Cena Európskej environmentálnej agentúry v Kodani
Cena poroty
Cena rádia Regina

Súťažné práce posielajte na adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Prihláška ZS.rtf

Ing. Veronika Kováčiková
Tel.: +421 48 4374181
e-mail: veronika.kovacikova@sazp.sk, envirofilm@sazp.sk


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
05.04.2012
Zobrazené:
1521 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 59

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5555 (5555 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3083 (3083 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2878 (2878 hl.)

Geotermálnu
3022 (3022 hl.)

Veternú
3442 (3442 hl.)

Atómovú
2618 (2618 hl.)

V podstate ma to netrápi
2143 (2143 hl.)

Celkom hlasovalo: 22741


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

89 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

69 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

54 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs