Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

629707

Máj

60563

Dnes

85

0bčianske fórum

Voda pro Kauti


Vznik a historie projektu

» Voda pro Kauti 2011 – závěrečná zpráva

Oblast Kauti se nachází asi 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi, má rozlohu zhruba 15 km2. Cca 30 000 obyvatel této oblasti se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích pitné vody zcela závislí. Kauti jsme poprvé navštívili v roce 2002, když byla místní základní škola Kauti Primary zahrnuta do projektu Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku.


Obrázek dětí a žen vlekoucích těžké barely s vodou z mnohakilometrových vzdáleností do pozdních večerních hodin byl velmi silným zážitkem.

 

Pojali jsme tedy záměr řešit katastrofální situaci v zásobování vodou sepsáním projektu „Voda pro Kauti“. Cílem tohoto projektu bylo shromáždění dostatečných finančních zdrojů na sanaci vody v oblasti Kauti; a díky zlepšení přístupu k vodě a zvýšení čistoty pitné vody zvýšit kvalitu života pro obyvatele Kauti - zvýšit zemědělskou produkci a tím zmírnit ohrožení obyvatel hladověním, zlepšit kvalitu vody a tím pomoci snížit nemocnost a poměrně vysokou úmrtnost obyvatelstva v oblasti.

Současnost

Realizace projektu začala 6. září 2010 za účasti keňské firmy Mooni Contractors a za speciálního odborného dohledu firmy Poyry s.r.o. z Brna. První fáze, zahrnující sanaci stávajících vývěrů podzemní vody, zachycení dešťových vod v areálu Kauti Primary School a zachycení dešťových vod ze střech farmy, byla dokončena na přelomu října a listopadu.

Na projektu se aktivně podílejí členové místní komunity, kteří provádějí zemní práce a zdarma asistují při montáži. Součástí projektu je také proškolení místních obyvatel ze strany zástupců vodohospodářské firmy z ČR, aby se zaručila udržitelnost projektu do budoucna a jeho reprodukce na další místa.

Zároveň bude vypracován hydrogeologický průzkum pro realizaci hydrovrtu v další fázi projektu, která by měla navázat na započaté sanační práce u dalších vytipovaných vývěrů v roce 2011.

Detailní shrnutí projektu

Realizace projektu začala v srpnu 2010. Probíhala za účasti keňské firmy Mooni Contractors za speciálního odborného dohledu firmy Poyry s.r.o z Brna. Jednalo se o: Sanace stávajících vývěrů podzemní vody – zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu „Kauti primary school“ a zachycení dešťových vod ze střech farmy. Termín dokončení první fáze byl 30.10.2010. Součástí projektu bylo i proškolení místní komunity ze strany zástupců vodohospodářské firmy z ČR, aby se zaručila udržitelnost projektu do budoucna a jeho reprodukce na další místa.

Zároveň byl vypracován hydrogeologický průzkum pro realizaci hydrovrtu v další fázi projektu, která by měla navázat na započaté sanační práce u dalších vytipovaných vývěrů v roce 2011. Na projektu se aktivně podílí členové místní komunity, kteří provádí zemní práce a asistují při montáži zdarma.

Vycházeli jsme z finančních možností nejen našich,ale také z hlediska trvalé udržitelnosti do budoucna, kdy místní komunita musí být schopná zajistit údržbu na vlastní náklady. Také z dostupnosti vodních zdrojů a s ohledem na rizikové faktory stran různých povolení (důvod, proč jsme se rozhodli pro menší projekty namísto využití vody z přehrady MUONI, kde je jednak výrazně horší kvalita vody, ale není zde ani možnost zajistit trvalý odběr pro vybrané vesnice)

Výpočtem srážkových hodnot jsme pak došli k zajímavému faktu,že lze akumulovat dešťovou vodu pro užití na 2 až 3 měsíce z období dešťů, což není zanedbatelné množství,které dosud bylo místními zcela nevyužito.

Zachycení a zabezpečení stávajícího vývěru vody

Vývěr se nachází poblíž hlavní cesty, mezi obchodními středisky Katitu market (cca 500 m) a Kauti market (cca 900 m – zde se nachází i Kauti Primary school). Jedná se o nejvyužívanější vývěr v celé oblasti Kauti právě pro svoji dobrou dostupnost z hlavní cesty a alespoň minimální vydatnost vody i  ke konci „suchých“, bezdeštných období. Vývěr se nachází pod skalním výchozem, ale s největší pravděpodobností se jedná o infiltraci povrchové a podpovrchové vody z nedalekého potoka, jehož průtok je zásadně ovlivňován přísunem srážkových vod.

Přesto se i ke konci suchého obdobív 10/2009, kdy byl potok kompletně bez vody, ve vývěru alespoň minimáln í množství vody objevovalo a bylo primitivním způsobem odebíráno.Vývěr je vyžíván nepřetržitě od ranních do večerních hodin a po většinu dne se zde shromažďují povětšinou ženy a děti čekající v pořadí na možnost naplnění přinesených nádob – většinou 20 l kanystrů, které přenášejí ručně – případně s pomocí oslů – do svých domovů. V období sucha tráví takto “ve frontě na vodu” i 12 až 14 hodin denně. Sanací a rozšířením vývěru došlo k zlepšení kvality pitné vody, zlepšení dostupnosti a výraznému zrychlení odběru.

Zachycení a akumulace dešťových vod v areálu kauti primary school

Byly osazeny dešťové žlaby navazující na svody s vyústěním do 10 akumulačních tanků á 5000 l vody, které jsou osazeny na 5 místech v rámci školy ve dvojicích. Škola má tak zajištěno dostatečné množství užitkové vody,kterou lze po převaření popřípadě chemické úpravě používat I pro účely vaření. Školu KPS navštěvuje až 400 dětí.

Zachycení a akumulace dešťových vod na soukromé farmě

Jako pilotní byla vybrána farma Josephata King’oo Ndungy, která se nachází v docházkové vzdálenosti cca 1,5 km od celoročního zdroje vody. Konfigurace střech byla vhodná pro umístění 3 nádrží á 5000 l s možností případného rozšíření v budoucnosti. Akumulace vody výrazně přispěje ke zlepšení života lidí žijících na zdejší farmě (6 dospělích a 15 dětí – z nichž některé jsou sirotci.

Hydrogeologický průzkum okolí kps

Průzkum byl realizován v předpokládaném rozsahu – prostudování dostupných archivních materiálů a map, podrobná rekognoskace terénu v blízkém i vzdálenějším okolí s ohledem na pravděpodobné proudění podzemních vod, indikace geologických poruch ve skalním podloží prostřednictvím proutkaření.

Následně bylo místní firmou a za účasti místního hydrogeologa provedeno měření elektrických odporů ve vytýčeném profilu a následně ve 3 nejperspektivnějších bodech. Byl objeven velmi perspektivní bod pro realizaci hydrvrtu v okolí KPS, nyní bude potřeba provést čerpací zkoušku, ověřit skutečnou vydatnost vrtu, poté realizovat vystrojení vrtu a samotn&eac ute; čerpání a distrubuci, pokud k realizaci dojde, jednalo by se o zdroj s dlouhodobě stabilní vydatností i kvalitou vody, který by opět mohl sloužit potřebám širokého okolí.

Možné investice v budoucnosti (se zaměřením na vodu)

  • sanace dalších 2 využívaných vývěrů – v blízkosti Muthala primary school, a mezi Katitu market a Imilini (vše district Kathiani)
  • vybavení dalších škol akumulací dešťových vod (Yanzonga, Muthala, Imilini)
  • realizace hydrovrtu v KPS
  • vybudování dlouhodobě stabilních hrázek pro zadržení povrchových dešťových vod a jejich následná gravitační distribuce pro zavlažování
  • vybavení domácností jednoduchými lehkými dvoukoláky na ulehčení dopravy kanystrů, ideální by byla výroba přímo v místě za účasti spolufinancování s odběratelem
  • finanční příspěvek na realizaci akumulace dešťových na soukromých farmách (propláceno zpětně až po realizaci)

V blízké budoucnosti jsme se z těchto dalších fází rozhodli realizovat již zmiňovaný hydrovrt, vše záleží na spolupráci místních obyvatel a schopnosti trvalé udržitelnosti, místní musí z vlastních zdrojů zajistit údržbu a pozdější čerpání a také jít naproti s iniciativou stran různých detailů a potřeb pro výkon práce.

Předpokládaný začátek září-říjen 2011.

 

0bčianske fórum Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
26.03.2012
Zobrazené:
1247 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5120 (5120 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3065 (3065 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2862 (2862 hl.)

Geotermálnu
2975 (2975 hl.)

Veternú
3426 (3426 hl.)

Atómovú
2600 (2600 hl.)

V podstate ma to netrápi
2126 (2126 hl.)

Celkom hlasovalo: 22174


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

37 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

20 x    (21.05.2020)14 x    (27.05.2020)Designed by Salonky with phprs