Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

587495

Február

47863

Dnes

90

Klasická ochrana prírody

Ponuka programov Stromu života


auto na zemi
My ľudia sme ako satelity. Obiehame okolo tých, ktorí svietia a zohrievajú nás lúčmi múdrosti a ľudskosti. Potom zrazu nastane stav, keď sa dostatočne nabijeme energiou, ktorá vzniká všade tam, kde pôsobia synergické vzťahy. Začneme vyžarovať vlastné svetlo. A to je kvantový skok v našom vedomí. Stali sme sa slnkom.
Vo svetle, ktoré vysielame svojmu okoliu, je kumulovaná  energia tých, ktorí nám pomohli rásť.  Je to zakódované v našej genetickej výbave – byť chvíľu satelitom a chvíľu zase slnkom.
                                                                     Soňa Vincíková

Kľúčovou súčasťou environmentálnej výchovy je hľadanie súvislostí, predchádzanie príčinám a riešenie negatívnych následkov ľudskej činnosti. O takéto činnosti sa Strom života snaží už viac ako 30 rokov.

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. V našich programoch okrem zaujímavých informácii nájdete rôzne úlohy, pomocou ktorých sa snažíme v deťoch a mládeži prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.
Všetky programy sa dajú využiť ako doplnok mnohých vyučovacích predmetov a počas roka sú spojené so súťažami a inými sprievodnými aktivitami. 

slnecnica voda  papierova zem netopiere  ruina
 Modré z neba -
program EV na tému Ovzdušie
 Živá voda-
program EV na tému Voda
 Zakliata hora-
program EV na tému Odpady
 Netopier-
program EV na tému Biodiverzita
 Krajina pokladov-
program na tému Ochrana kultúrneho dedičstva

Ostatné programy  a sprievodné aktivity
  Stromácky reportér Program so súťažou, ktorý podporuje investigatívnu žurnalistiku ako prejav demokracie. Zameriava sa na environmentálne problémy vášho okolia.   Komixovník Program so súťažou na podporu  vyjadrovania názorov a postojov na vybrané témy prostredníctvom tvorby komiksu.
Stromácka debatná liga Súťažný program zameraný na rozvoj komunikačných zručností detí II. stupňa základných škôl.    Sprievodné aktivity

Ako a kto sa môže zapojiť?

Programy sú dostupné pre členov Stromu života po prihlásení sa do webového portálu www.stromzivota.sk. Členmi sa môžu stať kolektívy detí pod vedením pedagóga na základe vyplnenia prihlášky, ktorá sa nachádza na našej webstránke v sekcii Zapojte sa. Kolektívy detí zapojených do programov nazývame Kluby Stromu života. Zaplatením symbolického členského príspevku na príslušný rok získa člen, ktorý realizuje aktivity pri základnej škole, prístup ku všetkým programom – k elektronickým metodickým príručkám, metodickým listom a prezentáciám. Člen si tak môže vybrať, ktorých programov sa zúčastní a ktorých nie, ktoré aktivity zrealizuje a ktoré nie. Pri zapájaní sa do programov Stromu života teda nie je potrebné žiadne ďalšie nahlasovanie, stačí si stiahnuť jednotlivé materiály z webstránky. Kluby Stromu života pravidelne v dvojtýždňových intervaloch mailom informujeme, ktoré aktivity z našej ponuky odporúčame v danom období realizovať. Súčasťou informácie je odporúčanie na zaujímavé aktivity, ktoré sú realizované našimi partnermi v blízkom okolí Klubu.

K niektorým programom sú potrebné pomôcky. Pokiaľ má člen o konkrétne pomôcky záujem, tieto sa objednávajú zvlášť v našom internetovom obchode www.obchod.stromzivota.sk alebo na emailovej adrese obchod@stromzivota.sk. Pokiaľ si pomôcky objedná Klub Stromu života, k celkovej cene sa nepripočítavajú žiadne ďalšie poplatky za poštovné a balné. Cenu za pomôcky je možné uhradiť v hotovosti v Kancelárii SŽ alebo prevodom na číslo účtu 2622107100/1100. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím meno člena.


Do kedy sa dá zapojiť?

Prihlasovať sa môžete počas celého školského roka. K jednotlivým programom je však stanovený odporúčaný harmonogram realizácie jednotlivých aktivít, preto je vhodné začať v septembri.


Čo ešte získam, ak sa zapojím?

Okrem programov environmentálnej výchovy sa Kluby Stromu života môžu zapájať do súťaží o vecné ceny, uchádzať sa svojim projektom o získanie dotácie až do výšky 500 €, využívať služby odborníkov na environmentálnu výchovu v rámci elektronickej poradne, zúčastňovať sa vzdelávania, vymieňať si poznatky a skúsenosti s inými vedúci Klubov a v prípade záujmu, podieľať sa na riadení a formovaní organizácie Strom života. Skrátka stanete sa stromákmi, ktorí sa snažia dosiahnuť zmenu hodnôt u mladej generácie smerom k environmentálne uvedomelému človeku, ktorý žije a koná ohľaduplne vo vzťahu k ľuďom, prírode a zvieratám na základe toho, že si uvedomuje širokú súvislosť vzťahov a vníma dopady svojich činov na širšie okolie, je zodpovedný a angažovaný, múdry a ľudský.


Naše metodické východiská

Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase predstavuje dôležitý faktor vplývajúci na rozvoj osobnosti mladých ľudí. Výchova a vzdelávanie v Strome života rozvíja osobnosť a kompetencie detí a mládeže interaktívnou formou činnosti. Cieľom vzdelávania je rozvíjať múdrosť a dopĺňať vedomosti a návyky, ktoré mladí ľudia získali v rodine a v škole, čím sa formuje ich hodnotový systém v živote a ovplyvňuje sa ich budúca profesionálna orientácia. Systém školení Stromu života predstavuje súbor vzájomne prepojených aktivít, ktoré ponúkajú mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosť sebarealizácie, získania nových skúseností, kontaktov a informácií. Mladí ľudia aj pracovníci s mládežou tak zároveň v Strome života získavajú inštitucionálnu podporu, ktorá je nevyhnutná pre možnosť účinného podieľania sa detí a mládeže na živote spoločnosti.

Koncepcia environmentálnej výchovy Stromu života je založená na systémových (holistických) základoch. Vychádza z progresívnych myšlienkových prúdov a poznatkov kľúčových vedných odborov, ktoré v posledných desaťročiach ovplyvnili názory na človeka a prírodu. Pedagogické a psychologické vedy priniesli do koncepcie tvorivo-humanistický koncept, ktorý rozpracovali viacerí domáci a zahraniční autori  (M. Zelina, S. Vincíková, V. Rosová, C. R. Rogers, L.E. Shapiro, D. Goleman, A. H. Maslow a ďalší). Jeho základom je pohľad na človeka ako celistvú osobnosť, ktorá sa neustále vyvíja a je potrebné ju formovať komplexne smerom k múdrosti a uvedomelému občianstvu.  Preto nestačí rozvíjať intelekt, poskytovať vedomosti o prostredí a spoločnosti, je potrebné naučiť sa tvorivo riešiť problémy, citlivo a múdro rozhodovať, empaticky počúvať, komunikovať a konať. Je tiež dôležité naučiť sa vnímať a rešpektovať etický a estetický rozmer prírody a spoločnosti. Na otázku: „Na čo je potrebné klásť dôraz vo výchove a vzdelávaní, keď žijeme v prostredí, ktoré sa neustále mení a jedinou konštantou je rýchla zmena?“ C. Rogers odpovedá, že sme postavení pred úplne novú situáciu, v ktorej musí byť cieľom vzdelávania facilitovanie zmeny a učenia sa, ak máme vôbec prežiť. Jediný človek, ktorý je vzdelaný, je ten, čo sa naučil učiť sa; človek, čo sa naučil adaptovať sa a meniť sa; človek, ktorý si uvedomil, že žiadne vedomosti nie sú isté, že len proces hľadania vedomostí poskytuje základ istoty. Premenlivosť, spoliehanie sa skôr na proces než na statické vedomosti, je jediným zmysluplným cieľom vzdelávania v  modernom svete. Autorov výrok v sebe nesie posolstvo novej stratégie výchovy a vzdelávania založenej na rozvoji základných psychických funkcií osobnosti a slobode učiť sa.


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
26.02.2012
Zobrazené:
1394 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Ukončujeme svoju činnosť
Naša organizácia ukončuje svoju činno po vyše 25 rokoch ( 30.6.1994 ) bez personálneho pokračovateľa ku dňu 31.13.2019. Ďakujeme všetkým svojím členom a priaznivcov. Pavel Petráš
(31.12.2019)


  Foto dňa
foto 30

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4627 (4627 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3019 (3019 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2831 (2831 hl.)

Geotermálnu
2895 (2895 hl.)

Veternú
3389 (3389 hl.)

Atómovú
2562 (2562 hl.)

V podstate ma to netrápi
2087 (2087 hl.)

Celkom hlasovalo: 21410


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs