Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

606931

Apríl

52421

Dnes

287

Naši priatelia na cestách

Ostrov naděje – Rusinga Island


Rusinga Island je malý ostrůvek ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby jako malárie, AIDS, žlutá zimnice, parazitická onemocnění, podvýživa spolu s nedostatečnou zdravotní péčí jsou velkými problémy, které mimo jiné způsobují i narůstající počet sirotků. Ne všichni mají to štěstí, že najdou svého opatrovníka či adoptivního rodiče.

Proto jsme společně s keňskými kolegy přišli s projektem, který jsme nazvali Rusinga Island – Ostrov Naděje. Náplní projektu je komunitní centrum, tj. komplex zařízení, který se snaží odpovídat na problémy a potřeby komunity. V současné době tak zahrnuje sirotčinec, mateřskou školku, základní školu, vzdělávací centrum vybavené videoprojektorem a přístupem k internetu, ubytovací budovy, jídelnu, úpravnu vody, sprchy a záchody a kompletní zdravotní středisko s laboratoří a 8 lůžky.

  

Myšlenka vznikla v roce 2003, projekt byl zahájen v roce 2005 a nadále pokračuje jeho další rozšiřování. Právě byla dokončena výstavba nové budovy mateřské školky, takže celkem 90 dětí předškolního věku už má k dispozici své vlastní prostory a nemusí používat třídy základní školy, které už byly nedostatečné. Základní škola má zatím 6 tříd, ale vždy se zahájením nového školního roku v lednu se o jednu třídu rozšiřuje, takže za dva roky bude kompletní - až po třídu osmou, která je v základní škole posledním ročníkem.

Dalším důležitým krokem bude vyřešit možnosti zdrojů, které by pravidelně přinášely potřebné finanční částky, jež jsou potřeba na celý provoz a údržbu centra. Tedy aktivity, kterými by místní komunita mohla vydělat na náklady a docílit samostatnosti a dlouhodobé udržitelnosti tohoto komplexního projektu. Zatím pramení jediné výdělky z poskytování placených hodin pro veřejnost v počítačovém centru s přístupem na internet. Jídlo pro školní jídelnu je částečně získáváno malým farmařením, ale přesto je v mnoha ohledech projekt stále odkázán na příspěvky „adoptivních rodičů“, ostatní dary a případně různé granty.

Jako další kroky na cestě za trvalou udržitelností vidí komunita možnost rozšíření farmaření – obdělávání mnohem většího pozemku, aby část úrody pokryla potřeby jídelny a část se mohla prodat, zavedení chovu kuřat, králíků a ryb, výsadba ovocných stromů. Zvažuje se také společné družstvo rybářů, kteří by v případě, že by měli možnost dopravit své úlovky v mrazicím voze přímo ke zpracovateli, mohli část mnohem vyššího výdělku pravidelně poskytovat na provozní náklady Ostrova Naděje.

Potřeba je tedy především traktor, mrazicí auto, peníze na vybudování jednoduchého zavlažovacího systému, nákup ovocných stromků, kuřat, králíků, ryb… Pro zdravotní středisko bychom potřebovali auto, které by mohlo sloužit jako sanitka a pro sirotčinec finanční prostředky na výstavbu další ubytovny, abychom mohli přijmout více potřebných dětí.

Historie

Na úplném začátku projektu Rusinga Island – Ostrov naděje v roce 2005 byl pozemek v jihozápadní části ostrova a jedna bahenní chaloupka, obojí věnované komunitou zcela bezplatně. V bahenní chaloupce začala díky dobrovolnické práci, která byla a je pro celý projekt naprosto nezbytná a neocenitelná, fungovat vůbec první humanistická školka.

První částka věnovaná na projekt Ostrov naděje (získaná z části příspěvků na projekt Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku, určené na další projekty realizované v rámci Kampaně lidské podpory) byla použita na nákup potřebného materiálu. Stavba byla zajištěna svépomocí. Jako první bylo postaveno vzdělávací centrum s jídelnou a dva ubytovací domy pro děti a personál.

Provoz v centru vzdělávání byl zahájen činností mateřské školky, která se do něj přestěhovala z chaloupky na začátku května 2006. Na podzim roku 2006 proběhla úspěšně elektrifikace centra fotovoltaickými systémy díky projektu „Elektřina ze Slunce pro školy“, který byl financován v rámci oficiální rozvojové spolupráce ČR. Tento projekt zajistil i vybavení počítači a tiskárnou. Velmi důležitým počinem pro zdraví komunity byla výstavba úpravny vody a septiku, sprch a záchodů. Od ledna 2008 nastoupilo do sirotčince prvních 21 sirotků. Dalších 12 dětí tam našlo svůj nový domov v lednu 2009.

Jako další mělo být postaveno zdravotní středisko, ale po skvělých zkušenostech s učitelkou v mateřské školce, využívající metody Montessori, se komunita shodla na tom, že přednost dostane stavba základní školy. Ta byla otevřena v lednu 2009.

Celkově se „Ostrov Naděje“ stará každý den již přibližně o 300 dětí ve věku od 3 do 12 let. Vedle kvalitního vzdělání jim zajišťuje také stravování. Díky dobrovolnické práci rodičů a komunitní práci je jídlo částečně zajišťováno malou farmou, která je součástí komunitního centra. Každopádně je zajištění pravidelného oběda a svačin pro všechny děti velice finančně náročné, takže stále hledáme sponzory, kteří by chtěli pomoci.

V roce 2009 byl schválen grant od Vlády ČR z oficiální humanitární pomoci na stavbu a vybavení nemocnice. Tato část projektu musela být dokončena do konce roku 2009. V lednu 2010 tak byla nemocnice slavnostně otevřena a od března 2010 začala být plně funkční. Slovenskou vládou byl schválen grant na počáteční provoz nemocnice. Tento grant by měl být využíván do října 2011. Věříme, že další spolupráce v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Slovenska bude pokračovat úspěšně i v budoucnosti.

OSTROV NADĚJE: historie

  • 2005 první stavební práce byly zahájeny na darovaném pozemku
  • 2006 mateřská školka začala působit v nové budově vzdělávacího centra
  • 2008 sirotčinec ubytoval prvních 21 dětí
  • 2009 základní škola začala působit v nových budovách
  • 2010 zdravotní středisko bylo otevřeno
  • 2011 byla postavena nová budova pro mateřskou školku

  

Sirotčinec

Vzhledem k tomu, že myšlenka na vytvoření projektu Ostrov naděje vznikla hlavně kvůli množství sirotků na ostrově, existovala od počátku velká snaha o vybudování sirotčince. Momentálně ho tvoří dvě ubytovny se zázemím – velkou jídelnou, halou pro děti, která funguje i jako vzdělávací centrum pro dospělé, vodárnou na pitnou vodu a umývárnami. V sirotčinci je aktuálně ubytováno 40 dětí, zvlášť bydlí dívky a zvlášť chlapci, početně jsou skupiny zhruba vyrovnané. O děti se starají dvě vychovatelky.

Mezi dětmi jsou jak úplní tak částeční sirotci (např. takoví, o které se jejich příbuzní nestarali nebo nemohli starat), zdraví i nemocní (např. HIV pozitivní), z různých kmenů. V tomto je náš sirotčinec výjimečný, protože na ostrově Rusinga žije tradičně jen kmen Luo a takto projekt získává i multikulturní kontext.

Cílem sirotčince ovšem není „jen“ poskytnout dětem domov. Všechny děti ze sirotčince chodí do školy, navíc existuje snaha o jejich postupnou integraci zpět do komunity. Na prázdniny, které jsou v dubnu, v srpnu a v prosinci (školní rok v Keni je rozdělen do tří trimestrů), jsou děti umístěny do nějaké rodiny – např. kamarádů ze školy, případně u příbuzných. V některých případech, kdy určitá rodina projeví větší zájem a má na to možnosti, se snažíme, aby se o dítě postarali víc a časem si ho vzali k sobě natrvalo. To je jednak obrovským krokem k lepšímu pro dané dítě, navíc nám to pomůže postarat se o další sirotky.

A co v současné době pro sirotčinec nejvíce potřebujeme? Zajistit kvalitní stravovací program – jídelna se stále potýká s nedostatkem financí, momentálně může využívat jen prostředky z projektu Adopce. Díky finančním příspěvkům by bylo možné zajistit kvalitnější stravování pro děti a zároveň investovat do farmaření, aby nemusela být jídelna odkázána jen na dary a získala větší soběstačnost. Také by bylo vzhledem k potřebám místní komunity výborné sehnat finanční prostředky na výstavbu další ubytovny, abychom mohli do „Ostrova naděje“ přijmout více potřebných dětí.

  

Mateřská školka

Školka má momentálně 90 žáků ve věku 3 až 6 let. Převážně se jedná o děti z projektu Adopce afrických dětí – tedy děti z velice chudých rodin, které podporuje “adoptivní rodič” z Evropy. Děti jsou rozděleny do tří tříd, každou má na starosti jedna učitelka.

Ve školce je využívána metoda Montessori. Jedná se o prožitkovou metodu, která klade velký důraz na samostatnou práci, na to, aby si děti všechno pokud možno vyzkoušely „na vlastní kůži.“ Tato metoda má skvělé výsledky. Většina dětí z naší školky už při nástupu na základní školu velmi dobře ovládá angličtinu a umí i číst a psát.

Nedávno byla dokončena pro školku výstvaba nové budovy.

Co v současné době pro školku potřebujeme? Příspěvek na nákup pomůcek Montessori, které si momentálně naše učitelky vyrábějí samy, ale s takovým množstvím dětí to už nejde zvládat; dovybavení školky – další nábytek, matrace, dětské hřiště.

  

Základní škola

Základní škola byla otevřena v lednu 2009. V každé třídě je přibližně 30 žáků. Nyní funguje 1. až 6. třída, ale každý rok se škola rozšířuje o další ročník, takže za dva roky bude škola kompletní až po osmou třídu, která je pro základní školu v Keni posledním ročníkem. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy jednání a nenásilný přístup. Zde v České republice to může znít samozřejmě, ale v Keni jsou bohužel dodnes tělesné tresty, např. užívání rákosky, zcela běžné.

Kromě vzdělávání dětí se snažíme pomocí metodologického semináře jít příkladem a vzdělávat tak i učitele.

Co v současné době pro školu potřebujeme? Dovybavení, učebnice, vybavení knihovny a videotéky – knihy na čtení, výuková DVD apod.; velké fotbalové hřiště a dětské hřiště pro menší děti.

  

Zdravotní středisko

Díky finanční pomoci Vlády ČR se podařilo postavit na ostrově zdravotní středisko s ambulantní i lůžkovou částí, vybavit je přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem, vyškolit základní personál a zahájit provoz – tedy zajistit poskytování zdravotní péče a pořádání programů zdravotní osvěty a prevence.

Nemocnice byla slavnostně otevřena v lednu 2010. Tyto cíle se podařilo naplnit i díky výborné spolupráci s místními autoritami i partnerskými organizacemi a také velkému zájmu celé místní komunity na vyřešení situace s velmi špatně dostupnou zdravotní péčí v oblasti.

Celý provoz zdravotního střediska je už od svého vzniku podporován Vládou Slovenské republiky prostřednictvím agentury Slovakaid.

Personál nemocnice je tvořen čtyřmi místními lidmi (dvě zdravotní sestry, jedna „medical officer“ a jedna laborantka). Od září 2010 se v nemocnici díky spolupráci s VŠ Sv. Alžběty v Bratislavě  také střídají na stážích lékaři a studenti medicíny z České republiky a Slovenska. S touto spoluprací se počítá i pro roky 2011 a 2012 proto, aby se místní personál měl možnost z této spolupráce co nejvíce naučit a zlepšit tak poskytované služby. Posláním nemocnice je osvěta mezi místními obyvateli a prevence pro děti (včetně sexuální výchovy), dále fungování kliniky s hlavním důrazem na pacienty HIV/AIDS, děti, matky i fungování „pojízdné kliniky“ (pro další ostrovy).

Celkový počet příjemců je kolem 15 000 z oblasti Rusinga Island (zhruba 50 % populace na ostrově). Zdravotní středisko může ošetřit přibližně 6 000 pacientů ročně. Přístup k zdravotní péči v naší nemocnici je stejný pro muže i ženy. Vedle nemocnice byl postaven domeček, aby bylo zajištěno ubytování pro personál a klinika tak byla dostupná kdykoli.

Co v současné době pro zdravotní středisko potřebujeme? Příspěvky na provoz - platy zaměstnanců, léky a také dobrovolníky, ochotné na čas vyjet na výpomoc místnímu personálu (doktory, studenty medicíny).

  

Životní příběh jednoho z dětí Ostrova naděje

Hillary Onyango Odira

Hillaryho tatínek John Odira zemřel v roce 1999 a matka Tereza zemřela v roce 2007. Nechali po sobě velkou rodinu - Stevena, Caroline, Evanse, Morgana, Ericka a Hillaryho. Matka po smrti otce žila v Nakuru a pro nakrmení všech dětí se živila lokálním pivem Changaa. Podřilo se jí poslat do školy Stevena, ale ten pak dále nepokračoval a s problémy nějak přežívá v Nakuru.

Caroline zmizela do Mombasy a je tam a živí se sexem. Evans a James jsou zpět v Nakuru a nikdo neví jakým způsobem teď žijí. Jeden bratranec Hillaryho, který je policistou, umožnil Morganovi chodit do školy a s přáteli platil jeho školné, takže teď je Morgan na Univerzitě.

Erick a Hillary zůstali doma s jejich starou babičkou a přežívali pouze díky darům od příbuzných a sousedů. Erick pak dostal podporu z místní radnice a teď je díky tomu na Střední škole Tom Mboya Secondary School ve třetím ročníku. Hillary tedy zůstal sám se svou babičkou a proto byl navržen do programu Adopce afrických dětí - doporučen k nástupu do sirotčince "Ostrova Naděje", protože babička se o něj není schopna postarat.

Občas babička přichází do sirotčince když je jí velice zle a je jí zde nabídnuto jídlo.

Dnes žije Hillary se spoustou kamarádů v “Ostrově naděje” a užívá si hry, školu i pohádkové knížky… a pokaždé když chce, může jít navštívit svoji babičku.

Na Ostrově Naděje neplatí: Bez peněz na kliniku nelez

Chudí a proti nemocem bezbranní obyvatelé ostrova ve Viktoriině jezeře v Keni už nejsou se svými zdravotními problémy sami. Otevření medicínského zařízení na Rusinga Island je posledním projektem Ostrova Naděje Centra Narovinu. Vedle školy, školky a sirotčince vyrostla klinika, která se pokouší bojovat s nedostupností zdravotní péče pro místní nemocné. Špatná dosažitelnost lékařské pomoci na ostrově je jednak fyzická (skutečná vzdálenost nemocnic či nedosažitelnost dopravních prostředků), jednak finanční (zdravotnictví je převážně financováno přímou platbou pacientů). Nemocní proto bývají svými příbuznými do nemocnic dopravováni v tak pokročilém stadiu nemoci, že ani maximální možné úsilí jejich zdravotní stav není schopno zvrátit. Klinika Centra Narovinu zahájila provoz na jaře 2010 pouze s místním středním zdravotním personálem. Díky podpoře Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety v Bratislavě mohl být tým záhy posílen o dvě lékařky ze severní Moravy, Zuzanu Fajkusovou a Marii Tichou.

Správa z Rusinga

Po mojom mesacnom junovom posobeni na Island of Hope, vyplnenom vacsinou pracou na klinike a edukativnymi prednaskami, dorazila v piatok, 1.7. na Rusinga Island velka, cesko slovenska delegacia v zlozeni Zuzka, Maruska, Tomas a Ivana. Prvy tyzden po prichode sa niesol v znameni reorganizacie kliniky a zoznamovanim sa s novym personalom t.j. CO- Maurine a dvoma nurse – Jack a Evelyn.

Podnikli sme taktiez oficialnu navstevu Mbita district hospital za ucelom zoznamenia sa s miestnym staffom, vyzdvihnutia liekov a materialu pre laboratorium. V ramci pracovnych stretnuti sme riesili technicke nedostatky na klinike ako bol nedostatok teplej vody alebo elektriny. Problem s teplou vodou sa nam podarilo vyriesit, eletrika vyzaduje opravu solarnych panelov co zaberie dlhsi cas.

Naši priatelia na cestách Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.02.2012
Zobrazené:
1576 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 8

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4652 (4652 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2844 (2844 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3409 (3409 hl.)

Atómovú
2584 (2584 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21568


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs