Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

663368

September

66599

Dnes

223

Projekty

Grantový program Malé granty - Komunitný život a Finančné vzdelávanie 2012 sa realizuje v rámci Fondu Citibank Europe plc založeného v Komunitnej nadá


Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky poskytuje prostredníctvom spolupráce s Komunitnou nadáciou Bratislava Malé granty v dvoch základných oblastiach: finančné vzdelávanie a komunitný život. Finančnú podporu do výšky 800 Eur poskytujeme projektom z celého Slovenska.

 

Aký je obsah programu Malé granty 2012?

 • Finančné vzdelávanie
  Podporu poskytujeme projektom realizovaným v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí a znevýhodnených skupín. Chceme im umožniť získať praktické informácie z oblasti účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a podobne. Projekt je realizovaný kvalifikovanými učiteľmi, odborníkmi a pod. Projekt prináša či dopĺňa základné vzdelávanie alebo prípravu na stredoškolské či vysokoškolské štúdium.

 • Komunitný život

  Ponúkame priestor nápadom neziskových organizácií a aktívnych občanov na zlepšovanie podmienok a podporujeme projekty, ktoré sú prínosom pre určitú komunitu ľudí. Finančnú podporu poskytujeme projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho počtu ľudí.

  Kto môže o grant žiadať?

O podporu projektov z oblasti finančného vzdelávania a komunitného života sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, tzn. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, ale aj neformálne iniciatívy fyzických a právnických osôb, obce, spolky, zväzy, krúžky, školské organizácie a jednotlivci z celého Slovenska.

  Čo podporujeme?

Hlavne materiálne zabezpečenie nápadov. Iba v prípade ďalšieho výchovného dlhodobého konceptu podporíme položky ako nákup vybavenia, nábytku, bielej a čiernej techniky, náradia, výpočtovej techniky, športových a rekreačných potrieb.

  Čo nepodporujeme?

Mzdy, honoráre, odmeny, cestovné náklady, strava, ubytovanie, dlhodobé réžijné náklady (nájom, telefón,...)

  Základné podmienky programu:

 • projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov a pod.,

 • predkladateľ má mať jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet,

 • žiadateľ musí riadne vyplniť elektronický formulár žiadosti k termínu uzávierky grantového programu,

 • projekt je potrebné pred odovzdaním konzultovať s koordinátorkou projektu Martinou Jánošíkovou (janosikova@knb.sk), aby spĺňal formálne kvality (zrozumiteľnosť projektu, obsahovosť všetkých potrebných informácií, reálny rozpočet a pod.),

 • najvyššia žiadaná suma je 800 €,

 • z programu nie je možné podporiť projekty, ktorých realizácia začala pred podaním žiadosti,

 • projekt musí byť realizovaný komunitou ľudí, ktorí ho robia dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu

 • je možné podporiť iba projekt, ktorý sa ešte o podporu z programu Citibank Europe plc neuchádzal (a nie je ani obmenou predchádzajúceho)

Formulár žiadosti:

Žiadosti sa podávajú elektronicky. Je potrebné sa zaregistrovať, vybrať si, či ho podávate v oblasti finančného vzdelávania alebo komunitného života. Tu je adresa: http://knb.egrant.sk/register

Harmonogram grantového kola:

3.2.2012 - zverejnenie grantovej výzvy na stránkach Komunitnej nadácie Bratislava,

2.3.2012 o 12,00 - uzávierka grantovej výzvy (v deň uzávierky nie je možné projekt konzultovať)

14.3.2012 - zverejnenie výsledkov

marec 2012 - podpisovanie darovacích zmlúv a posielanie 1. splátok

marec - september 2012 - realizácia projektov

do 28.9. 2012 - vyúčtovanie projektov

 

Projekty posudzujeme na základe vopred stanovených kritérií:

 • Podpora finančného vzdelávania:
  -
  kvalita, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu
  - projekt má priamy dopad na kvalitu vzdelávania, obohacuje vyučovanie, vytvára inšpirujúce a tvorivé prostredie, inovuje učebnú metodológiu
  - projekt má praktický charakter, umožňuje kontakt s realitou
  - plánované aktivity sú pre cieľovú skupinu atraktívne
  - projekt je dostatočne personálne a odborne zabezpečený
  - rozpočet je efektívny a primeraný k realizovaným aktivitám

 • Podpora komunitného života:
  - kvalita, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu
  - atraktívnosť plánovaných aktivít pre daný región, komunitu či znevýhodnenú skupinu ľudí
  - projekt zodpovedá potrebám danej komunity a prispieva k rozvoju regiónu
  - prínosom projektu je konkrétna zmena, zlepšenie kvality života
  - projekt realizuje aktívna skupina z komunity, nielen jednotlivec
  - množstvo aktívne zapojených ľudí, množstvo ľudí, ktorí budú mať z projektu prospech
  - miera spolupráce so samosprávou a miestnymi organizáciami či neformálnymi skupinami dobrovoľníkov

Proces posudzovania

1. Programová koordinátorka posudzuje technické kritériá, kompletnosť žiadostí a konzultuje prípravu projektov.
2. Komunitný výbor, zložený zo zamestnancov Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, posudzuje obsahovú stránku, uskutočniteľnosť a efektívnosť predložených projektov a rozhoduje o udelení podpory.
3. Správna rada Komunitnej nadácie Bratislava rozhoduje o podpore projektov na základe rozhodnutia Komunitného posudzovacieho výboru Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Vyúčtovanie projektu:

Grant sa bude posielať v dvoch splátkach. Po vyúčtovaní 100% grantu sa posiela 2. splátka. Podmienky budú uvedené v darovacej zmluve. Vyúčtovanie je potrebné odovzdať najneskôr do 28.9.2012.

Pri spracovaní žiadosti sa, prosím, pridržiavajte formulára. Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadosti Vám poskytneme emailom na janosikova@knb.sk.


Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
15.02.2012
Zobrazené:
932 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5730 (5730 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3177 (3177 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2967 (2967 hl.)

Geotermálnu
3135 (3135 hl.)

Veternú
3540 (3540 hl.)

Atómovú
2718 (2718 hl.)

V podstate ma to netrápi
2216 (2216 hl.)

Celkom hlasovalo: 23483


  Top články
Za živú krajinu

69 x    (01.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

62 x    (07.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

61 x    (03.08.2020)Designed by Salonky with phprs