Experti na klimatickú zmenu nás už niekoľko rokov presviedčajú, že príčinou zmeny klímy je zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Ak by to bola pravda, potom výkyvy teploty medzi dňom a nocou, ako aj medzi sezónami, by mali byť menšie. Ono je to však naopak. Sú väčšie extrémy teploty medzi dňom a nocou i medzi sezónami. Príčinou tohto stavu je zmenšovanie stavu vody v krajine - teda vysušovanie krajiny. O negatívnych vplyvoch vysušovania krajiny na prostredie človeka, jeho socio-ekonomické i prírodné prostredie, som už písal [1],[2]

V budúcnosti budú extrémy v počasí pribúdať. Ich sprievodným javom budú dramatické zmeny teploty medzi dňom a nocou i medzi sezónami. Samozrejme, ovplyvní to aj správanie ľudí v bežnom živote. Budú viac podliehať stresom a medzi ľuďmi bude viac konfliktov i agresivity.

Dá sa z tohto nebezpečného trendu vybŕdnuť? Experti hovoria, že nie. To hovoria tí, ktorí prezentujú schému katastrofálnych vízií úpadku civilizácie vplyvom zvýšenej produkcie skleníkových plynov v atmosfére a následnej klimatickej zmeny. Reálne riešenie je však jednoduché až primitívne a nesúvisí s pribúdaním skleníkových plynov CO2 v atmosfére, ale s ubúdaním skleníkových plynov H2O z atmosféry. Dá sa to označiť za rednutie atmosféry. Čím redšia atmosféra je, tým viac podlieha extrémom.

Som preto presvedčený, že riešenie problému spočíva v plošnom zadržiavaní dažďovej vody v krajine. Voda, ktorá z oblohy padá na naše lesy, polia, lúky i príbytky, má mať príležitosť sa cez odpar vrátiť tam odkiaľ prišla - do atmosféry. Aby sme utlmili produkciu tepla do atmosféry a zvýšili produkciu výparu vody a tým ochladzovali vzduch a nie ho ohrievali. Ako to súvisí s terajšou zimou? Nuž jednoducho - namiesto vyparenej vody, ktorá by posilňovala skleníkový efekt, vyfučí do atmosféry viac energie, ktorá bola v minulosti viazaná na výpar vody a tým sa atmosféra rozpadáva.

Preto som vďačný premiérke Ivete Radičovej, že umožnila naštartovať na Slovensku fenomenálny program revitalizácie krajiny, ktorý dáva reálne základy pre riešenie najväčšieho rébusu súčasnej civilizácie: KLIMATICKEJ ZMENY. V období, keď aj naša spoločnosť prežíva vážnu duchovnú krízu v hľadaní vlastnej sebaúcty, môže byť spomínaný program nádejou na obnovovanie hodnôt. Nielen prírodných, ale i sociálnych. Veď do realizácie programu sa doteraz v stovkách našich obcí zapojilo viac ako 7 tisíc dlhodobo nezamestnaných ľudí. Revitalizujeme tak nielen krajinu, ale aj komunity, ktoré ju obývajú.