Zrejme sú tu dva svety, ktoré sú v konflikte. Jeden v teplých  manažérskych kanceláriách a druhý v reálnom svete chudobných regiónov, ktoré okrem častého ohrozovania povodňovými vlnami zažívajú traumu z nedostatku práce. A tak jedni mudrujú, ako by to lepšie a profesionálnejšie urobili a tí na tom druhom brehu sa v frustrácii z nedostatku roboty a peňazí umárajú v nezdravom štýle života. Pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že keď prišiel projekt, ktorý prináša do chudobných regiónov prácu, prinavracia radosť i sebavedomie ľuďom, že sú spoločenský potrební, tak hľadáme spôsob, ako to nie len neurobiť, ale aj znemožniť to tým, ktorí to chcú robiť.  Vidno, ako je Slovensko kultúrne nezrelé a duchovne zdevastované.

Ja si však myslím, že za týmito tlakmi sú ľudia, ktorým vadí, že sa takýto rozsiahly protipovodňový projekt realizuje tak lacno a že sa nedá z neho kradnúť. Pozývam vás na prechádzku do končín, o ktorých nielen cudzinci, ale napríklad aj ľudia z Bratislavy tvrdia, že sú na konci sveta. No domáci sú presvedčení, že sa nachádzajú len na začiatku našej republiky i Európskej únie.

P1210118.JPG

P1210120.JPG

P1210123.JPG

P1210124.JPG

P1210126.JPG

P1210127.JPG

P1210128.JPG

P1210131.JPG

P1210137.JPG

P1210143.JPG

P1210151.JPG

P1210153.JPG

P1210155.JPG

P1210156.JPG

P1210157.JPG

P1210159.JPG

P1210164.JPG

P1210165.JPG

P1210176.JPG

P1210180.JPG

P1210183.JPG

P1210186.JPG

P1210192.JPG

P1210194.JPG

P1210195.JPG

P1210196.JPG

P1210197.JPG

P1210199.JPG

P1210201.JPG

P1210202.JPG

P1210204.JPG

P1210209.JPG

P1210220.JPG

P1210212.JPG

Čo tak porozmýšľať a prísť týmto ľuďom poradiť, pomôcť, či povzbudiť ich, aby ďalšie podobné projekty vedeli robiť ešte lepšie? Určite neodmietnu dobrú radu. Len ich prosím neopľúvajte a nedegradujte ich ľudskú dôstojnosť. Starostovia obcí unisono konštatujú, že väščina z dlhodobo nezamestnaných, ktorí dostali šancu zapojiť sa prác na projekte, teraz žijú zdravšie - spotrebujú menej alkoholu a dovolia si zdravšie sa stravovať. Takéto zmeny údajne nastávajú už po mesiaci. Mimochodom, aj to je jeden z pozitívnych a nie nepodstatných sprievodných javov realizácie nášho projektu.

Chcem sa všetkým týmto ľuďom verejne poďakovať za ich prácu a povzbudiť ich v snahe ochraňovať chotár svojej obce pred povodňami. Zapriať im, aby sa aj v tomto roku mohli radovať z výsledkov svojej práce pri zveľaďovaní a budovaní ochrany svojich komunít.

Verím, že vláda Ivety Radičovej nepodľahne lobistickým tlakom, ktoré sa snažia zabrzdiť ďalšiu realizáciu projektu revitalizácie krajiny a umožní aj týmto ľuďom sebarealizáciu na spoločensky potrebných projektoch. A to aj v období zmeny vládnej garnitúry. Lebo je to o ľuďoch, ľudskej dôstojnosti, tolerancii, solidarite i kultúrnej zrelosti.