018policia.jpg 

To je ešte to najmenej.

020madrac.jpg

023flase.jpg

025pradlo.jpg

Ak z konečnej električiek zabočíme smerom mierne do ľava k záhradám a k lesu okolo cestičky nájdeme takéto nezabudnuteľné miesta:

003zazrate.jpg

004vedra.jpg

007celovy.jpg

Orientačné foto pre kompetentných, aby sa vedeli zorientovať, ak o daných väčších a menších skládkach náhodou ešte nevedia.

Pokračujeme cestou smerom k Devínskej Novej Vsi:  

006bezkoment.jpg 

008adalsia.jpg

009tri.jpg

010styri.jpg

012sestt.jpg

015sedem.jpg

Hlavne že ide o chránenú krajinnú oblasť.

017celkovydva.jpg

Orientačné foto.

009villarustica.jpg

Pokračujeme na Veľú lúku: na ľavo kultúrna pamiatka Villa rustica - pozostatky rímskeho súkromného kúpeľa a na pravo pozostatky zo stavebnej činnosti nejakého dobráka. Mimochodom, ide o krásnu lúku, kde má napriek jej kráse, alebo vďaka nej?, v podmienkach Bratislavy veľmi vzácnej, vyrásť nové mestečko, akýsi satelit Dúbravky. Kto toto mohol dopustiť? Hlavne že sa v Dúbravke totálne mrhá pozemkami na prízemné obchodné domy a rozsiahle parkoviská vedľa nich. Keby tak kompetentní mysleli aj na ďalšie generácie...        

007velkaluka.jpg

Ešte raz Veľká lúka.

018osem.jpg

Nad Veľkou lúkou smerom k Saleziánom.

020devat.jpg

pneumatika a drobné odpadky v pozadí.

023desat.jpg

Po ľavej strane ďalšia pneumatika, a ďalej samozrejme všade prítomné plastové fľaše.

025jedenast.jpg

a ďašie.

026celkovytri.jpg

Vyšliapeme na vŕšok

030trinast.jpg

a zvŕtneme sa nad futbalové ihrisko, kde sa opäť môžme "kochať". 

028dvanast.jpg

Riešenie tohto problému nie je ľahké, ale určité možnosti tu sú:

1. Výrazné sprísnenie postihov za vyhadzovanie nie len odpadov ale aj odpadkov na voľné priestranstvá a zvlásť na málo verejnosťou pozorované miesta, kde je priame odhalenie priestupcov alebo páchateľov takmer nemožné.

2. Minimálne v Dúbravke zdvojnásobiť možnosti odkladania objemnejších odpadov do pristavených veľkých kontajnerov z 2 krát ročne na 4 krát ročne navyše v pevne stanovených termínoch a miestach, aby ľudia sa o týchto zberoch nemuseli dozvedať viac menej len náhodou, ale aby to mali zafixované. Zber 2 krát ročne zjavne nepostačuje. Pristavené veľké zberné kontajnery sa rýchlo naplnia.    

3. Výšku zálohy za plastové nápojové obaly zvýšiť z alibistických 0,-Eur (ktorú vykonávacou vyhláškou takto umne stanovilo Ministerstvo životného prostredia, len aby ulahodilo určitej loby, aj keď v rozpore s duchom zákona o odpadoch), na výšku minimálne 0,1 Eur. Tiež rozšíriť zálohovanie aj na ďalšie obaly, ako napr. čistiace tekuté prostriedky, iné nápojové obaly atď., ktoré aj keď sa dajú druhotne použiť, spracovať, bežne sa vyhadzujú do voľnej prírody alebo medzi zmesový odpad a končia tak v spaľovniach, či skládkach. Zálohovanie zrušiť až keď Slováci budú natoľko uvedomelí, že si nedovolia s druhotne využiteľnými obalmi nakladať tak nezodpovedne, ako s nimi už nakladajú roky, lebo im to systém umožňuje, alebo ich v tom priamo podporuje a aj ich tak vychoval.     

4. Zvážiť tzv. postriežky z radov nezamestnaných poberateľov sociálnych dávok na miestach, kde najviac dochádza k vyhadzovaniu odpadov a viazanie vyplácanie dávok na určitý stanovený počet odpracovaných hodín pre obec, miestnu časť, alebo mesto. Vypísať odmeny za pomoc pri prichytení, alebo odhalení vinníkov.                 

5. Ak je čírou náhodou nedostatok verejno-prospešných prác pre nezamestnaných poberateľov sociálnych dávok, spolupodieľanie sa na čistení okolí miest a obcí je jedna z výrazných možností verejno prospešných prác.