Takto sú obnažené svahy Kysuckých lesov nad Oščadnicou po lykožrútovej kalamite, ktoré znepokojujú občanov obce o možnom riziku dramatických povodní v Očšadnici...

P1210032.JPG

Ochrana pred upchávaním priepustov a mostov splavenými haluzami a konármi z ťažby dreva je riešené tzv. hrablicami na ich zachytávanie... 

P1210074.JPG

...ktoré pred priepustmi zachytávajú biomasu a sedimenty. 

P1210058.JPG

Prvé sedimenty na hrabliciach sa zastavili hneď počas letných prívalových dažďoch...

P1210072.JPG

P1210064.JPG

V údoliach vysýchajúcich potôčikoch a v blízkosti ciest na vhodných miestach boli vybudované zemné hrádze a valy, ktoré zachytávajú dažďovú vodu, ktorá následne vsakuje a podporuje rast vegetácie a posilňuje výpar zachytenej vody do atmosféry...

P1210065.JPG

P1210068.JPG

P1210067.JPG

P1210060.JPG

Spevnenie prepadových častí hrádzí kameňom a drevom zabezpečuje ochranu hrádze pred jej zrútením... 

P1210055.JPG

Na suchých stržiach sú vybudované zdvojené drevené hrádze, ktoré zachytávajú sedimenty, biomasu a zbavujú povodňovú vlnu od kameňov a sedimentov...

P1210044.JPG

V širších údoliach zhotoviteľ postavil vodozádržné drevené hrádze, v ktorých sa vzdúva a rozlieva pritekajúca povodňová voda. Vodozádržný objem drevenej hrádze na obrázku je cca 300 m3.  Najväčší vodozádržný objem jednej hrádze (1,2 m vysokej) zrealizovaný v projekte presahuje 4.000 m3.

P1210078.JPG

Ďalším originálnym riešením sú zrubové hrádze, ktoré sú otvorené až po dno koryta. Takýto typ hrádzi nie je bariérou pre migráciu rýb za nízkych vodných stavov a zároveň v čase prechodu povodňovej vlny zúžený prietok koryta spôsobuje zachytávanie drevnej hmoty, ktorá vytvorí bariéru a zásadne prispeje k splošteniu povodňovej vlny. Vodozádržný objem zrubovej hrádze na obrázku je cca 450 m3...    

P1210052.JPG

... cca 210 m3

P1210054.JPG

... cca 430 m3

P1210037.JPG

... cca 360 m3

P1210047.JPG

Originálne je tiež riešenie zrubovej hrádze s postupným zužovaním prietokového profilu. Vodozádržný objem tejto hrádze na obrázku je viac ako 6.000 m3.

P1210049.JPG

A napokon prietoková kamenná hrádza výšky 2,5 m postavená na tom istom princípe. V zúženom profile hrádza zachytí drevo, konáre a haluze a upchá prietokový profil, čím sa vytvorí v lokalite jazero viac ako 1 hektár o zadržanom objeme viac ako 10.000 m3. Toto riešenie významnou mierou sploští povodňovú vlnu a zníži riziko ohrozenia obce.

P1210051.JPG

Kto má záujem osobne navštíviť lokality v Oščadnici, starosta obce Marián Plevko spolu s realizátorom projektu Ing. Stanislavom Jakubčíkom ochotne to zabezpečia.