Trojmetrovú vrstvu nánosov zhotoviteľ vyťažil, aby sa získal vodozádržný objem 36.000 m3. Sedimenty boli využité na rekultiváciu skládky hlinikárne v Žiari nad Hronom.

P1190839.JPG

Na prítokoch je vybudovaných niekoľko desiatok drobných drevených prehrádzok, aby sa proces ukladania sedimentov...  

P1210098.JPG

Majiteľ firmy Vodales ing. Miroslav Hríb na hrádzi vysvetľuje postup realizácie projektu...

P1210097.JPG

Dno tajchu po vyťažení sedimentov a terénnych úpravách na dne s priečnou zemnou hrádzou na spomaľovanie prítoku sedimentov ku hrádzi...

P1210099.JPG

Pohľad z najvyššieho bodu starého tajchu na hrádzu i dno nádrže...

P1210108.JPG

Návodná strana priepustnej hrádze osadená rúrou na voľný odtok bezpečného prietoku počas povodne...

P1210102.JPG

Hrádza do výšky 6 metrov je osadená tak, aby v budúcnosti bolo možné pokračovať v navyšovaní kamennej hrádze na úroveň pôvodnej výšky starého tajchu. V pozadí svah starého tajchu...

P1210104.JPG

Pohľad do údolia k obci Rudno nad Hronom z koruny vybudovanej kamennej hrádze...

P1210109.JPG

Sklon kamennej hrádze na návodnej strane je riešený pozvoľne tak, aby pri preliati vody cez korunu hrádze nedošlo k jej poškodeniu...

P1210110.JPG

Pohľad do údolia cez vybudovanú kamennú hrádzu. Na pravej strane sú zbytky starej štôlne, cez ktorú pretekala voda z nádrže do údolia...

P1210111.JPG

Zrejme je to historický prvý krôčik nadviazania na unikátne vodohospodárske riešenia, ktoré naštartoval v Samuel Mikovíni pred viac ako 250 rokmi v Štiavnických vrchoch[1].   

[1] http://kravcik.blog.sme.sk/c/233186/Zvonia-vodolajdactvu-do-hrobu.html