Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660248

September

63479

Dnes

255

Voda

Slovenský projekt prevencie pred povodňami dnes ocenia v Rakúsku


Výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Michal Kravčík si v piatok 25. novembra 2011 v Rakúskom Welse preberie jedno z ocenení Energy Globe Award za projekt: „Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu“, ktorý sa stal základom vládneho programu prevencie pred povodňami, suchom a zmenou klímy.

Michal, gratulujeme !!!
V súčasnosti sa v rámci Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR začínajú práce v 350 obciach. Projekty prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny na svojom území budú obce realizovať do marca 2012. Projekt vytvorí približne 4 200 sezónnych pracovných príležitostí. Realizáciou vodozádržných opatrení v ucelených častiach katastrov obcí na Slovensku sa zredukujú povodňové riziká a riziká sucha, ktoré vyplývajú z poškodení krajiny, ako sú napríklad eróziou poškodené alebo zhutnené plochy a línie najmä v lesnej a poľnohospodárskej krajine. Dôraz a kritériá druhého realizačného projektu boli zamerané najmä na horné časti povodí, pričom sa zohľadnil: počet drobných vodných tokov prameniacich v katastri obce, povodňová ohrozenosť, výška verifikovaných povodňových škôd na majetku obce ako aj miera evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Každá obec vytvorí v ucelených poškodených častiach katastra minimálne 10 000 m3 týchto vodozádržných opatrení a zamestná pritom minimálne 10 uchádzačov o zamestnanie na základe § 50j zákona o službách zamestnanosti počas šiestich mesiacov. Medzi revitalizačné opatrenia patria rôzne druhy vodozádržných a protieróznych opatrení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde, ale aj drobných vodných tokoch a v zastavanom území. Každá obec získala na realizáciu tohto zámeru, po splnení podmienok, na základe zmluvy 20 000 eur z Úradu vlády SR. Dvadsiatka najviac postihnutých obcí povodňami v rokoch 2010 a 2011 z hľadiska povodňových škôd na majetku obce, bude môcť vďaka projektu realizovať revitalizačné a vodozádržné opatrenia aj v intravilánoch obcí.

Na financovanie projektov obcí v rámci druhého realizačného projektu bola určená suma 8,161 mil. eur pričom ďalších 7 mil. eur je zabezpečených z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Do prvého realizačného projektu, ktorý bol schválený vládou SR v marci tohto roku, sa zapojilo 190 obcí, ktoré vytvorili viac ako 6 mil. m3 vodozádržných opatrení v rôznych poškodených a nevyužívaných častiach krajiny. Opatrenia prevencie pred povodňami sú finančne úsporné a technologicky účinné.

Martin Kováč, splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny

Zdroj: Úrad Vlády SR
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
28.11.2011
Zobrazené:
947 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 3

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3169 (3169 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3126 (3126 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2713 (2713 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23440


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs