Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

663365

September

66596

Dnes

220

Projekty

Pohoda za mestom


Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Pohoda za mestom

Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Cieľ programu

Podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest.

Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Výška podpory 

O podporu vo výške max. 6000 €  sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať miestne komunity z miest s počtom obyvateľov nad 35 000.

Projekty by mali byť realizované v rozmedzí marca až októbra 2011.

Termíny

Termín prijímania žiadostí v prvom kole programu je 25. 2. 2011.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.), ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne v partnerstve so samosprávou mesta,
 • základné, stredné a vysoké školy, športové kluby, rodičovské združenia, kluby turistov v partnerstve so samosprávou mesta,
 • samospráva mesta v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
 • správcovia zelene a rekreačných objektov v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
 • štátna ochrana prírody v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie.

Podporované aktivity a výstupy

Každý projekt musí obsahovať:

 • etapu komunikácie s užívateľmi upravovaného priestoru
 • etapu vlastných úprav verejného priestoru v rekreačnom zázemí mesta
 • ukončenie projektu - formou verejného podujatia priamo na upravenom priestore

Aktivity, ktoré je možné podporiť:

 • vytváranie a obnova priestorov pre relax a športové aktivity, napr. petangové ihriská, piknikovacie miesta, stolnotenisové stoly, šachovnice a pod.,
 • obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako napr. ohniská a zariadenia na grilovanie, posedenia, prístrešky a altánky, stojany na bicykle, smetné koše atď.,
 • oprava či vytvorenie miest na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.), napríklad doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ a rôznych prvkov s informáciami, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a podobne,
 •  osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, ako napr. zvonkohry, interaktívne náučné a iné prvky, umelecké artefakty a inštalácie,
 • ošetrenie a výsadba zelene v lesoparkoch a parkoch resp. iných typoch rekreačných priestorov v zázemí mesta.

Výstupmi jednotlivých projektov sú miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti.


Viditeľným výstupom sú upravené, obnovené a oživené časti rekreačných priestorov v zázemiach miest nad 35 000 obyvateľov. Úpravy týchto priestorov bude zrealizovaná v partnerstve samosprávy a obyvateľov mesta.  Výstupmi projektu budú aj rôzne podujatia organizované na oživenie priestorov v zázemí miest, ktoré prilákajú do týchto miest ďalších užívateľov a umožnia im zmysluplné aktivity.

Podrobné informácie

Informácie pre žiadateľov o finančnú podporu sú k dispozícii v stĺpci vľavo, v časti "Dokumenty na stiahnutie".

Poradný výbor

Eva Stanková, občianske združenie TILIA, Rajec
Magdaléna Pichlerová, akademická sféra, Zvolen
Hana Šimková, manažér pre korporátne vzťahy Heineken Slovensko, Bratislav


Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.11.2011
Zobrazené:
1104 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5730 (5730 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3177 (3177 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2967 (2967 hl.)

Geotermálnu
3135 (3135 hl.)

Veternú
3540 (3540 hl.)

Atómovú
2718 (2718 hl.)

V podstate ma to netrápi
2216 (2216 hl.)

Celkom hlasovalo: 23483


  Top články
Za živú krajinu

69 x    (01.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

62 x    (07.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

61 x    (03.08.2020)Designed by Salonky with phprs