Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

602355

Marec

59431

Dnes

270

Recyklácia

EKOL - recyklačné systémy, s. r. o. je významným spracovateľom odpadových olejov


Spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s. r. o. so sídlom v Prešove patrí už niekoľko rokov medzi významné firmy so zameraním na zber a zhodnocovanie odpadových olejov. V roku 2010 vyzbierala a zhodnotila 760 ton a za prvý polrok 2011 to bolo 320 ton odpadových olejov. Jej kapacity sú však niekoľkonásobne vyššie. Na vybudovanie moderných zberových a spracovateľských zariadení prispel firme aj Recyklačný fond sumou 220 600 EUR. Informoval o tom konateľ firmy EKOL Peter Červenický.

 

„Naša spoločnosť sa v tomto roku presťahovala do vlastných objektov v novovybudovanom prevádzkovom areáli na zhodnocovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov na ulici Košická 36. Všetky výrobné a skladové objekty, manipulačné a dopravné plochy, vrátane ich okolia, spĺňajú náročné kritériá prevencie ochrany zložiek životného prostredia (EIA). Hlavnou činnosťou firmy je naďalej zber, preprava, zhodnocovanie vyzbieraných odpadových olejov a  preventívny servis priemyselných olejov, ktorý vykonávame u našich zákazníkov“, povedal P. Červenický. 

Dodal, že prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

,,Firma zaznamenala v posledných rokoch, v dôsledku krízy a zostrenej konkurencie, čiastočný pokles množstva vyzbieraných olejov. V poslednom období však v našom regióne zaznamenávame výrazný pokles zberu odpadových olejov a to z priemyselnej sféry, aj z oblasti služieb. Najmä v autoservisoch dochádza k nezrovnalostiam v pomere odovzdaného motorového oleja k odovzdaným olejovým filtrom. Dochádza k neevidovaným únikom odpadových olejov, ktoré si pracovníci odnášajú  ako lacné palivo do nelegálnych piecok na vykurovanie olejom. Ak sa neprijme žiadne systémové opatrenie, potom sa stane to, že malí producenti nebudú odovzdávať žiadny odpadový olej na zhodnotenie. Dôsledkom bude znečisťovanie ovzdušia a vôd pri nelegálnej manipulácii s týmto nebezpečným odpadom“, varoval P. Červenický.

Pripomenul, že v rokoch 2005 – 2009 predložil EKOL – recyklačné systémy Recyklačnému fondu dva projekty na intenzifikáciu zberu  a zhodnocovania odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov. ,,Správna rada fondu oba projekty schválila a podporila ich súhrnne dotáciami vo výške 220 600 EUR. Tieto dotácie predstavovali podiel vo výške max. 30 % z celkových investičných nákladov a boli účelovo viazané na nákup technologického vybavenia prevádzky. S ich pomocou sme vybudovali olejové hospodárstvo s kapacitou nádrží cca 100 m3, odberovú časť s mostovou váhou TENZONA 30 ton, odstredivé separátory a filtračné jednotky na regeneráciu olejov, prepravné jednotky na bezpečnú prepravu odpadov a základné laboratórne vybavenie prevádzky“, vymenoval P. Červenický.

,,V našom závode prevádzkujeme prevažne technológie na gravitačnú separáciu kvapalných odpadov, ktoré umožňujú  rozdeliť zmesovú odpadovú kvapalinu na tri fázy: dve kvapalné a jednu tuhú. Vyseparujeme tak kvapalinu s nižšou objemovou hmotnosťou - oleje, organické rozpúšťadlá, kvapalinu s vyššou objemovou hmotnosťou – vodu a nakoniec tuhé častice - kal. Máme aj laboratórium, ktoré nám umožňuje vykonať potrebné analýzy na orientačné stanovenie parametrov olejov prijatých do zariadenia. U odpadových olejov zisťujeme najmä hustotu, obsah vody a mechanických prímesí a prítomnosť chlóru. Na výstupe zo zariadenia vyhodnocujeme u niektorých olejov aj kinematickú viskozitu a triedu čistoty“, povedal P. Červenický.

Ďalšie informácie o firme

Spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s. r. o., Prešov bola založená v roku 2005, pôvodne so sídlom vo Finticiach a prevádzkou v Prešove. V rokoch 1995-2005 pôsobila v  oblasti prečisťovania olejov, ako fyzická osoba. Počas 16 rokov zregenerovala niekoľko miliónov litrov priemyselných olejov. V súčasnosti sa firma zaoberá aj zberom a prepravou širokej škály odpadov. Odpadové oleje a odpady s obsahom olejov zhodnocuje vo vlastnom zariadení a  pre ostatné odpady zabezpečí ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie u zmluvných podnikateľských subjektov. Firma sa zaoberá aj realizáciou ďalších špeciálnych priemyselných služieb, najmä kompletným servisom olejových náplní strojných zariadení za účelom predĺženia ich životnosti, aby sa olej nestal odpadom skôr, než je to nutné. Vykonáva aj výmeny  olejových náplní strojov a zariadení s odberom opotrebovaného oleja. Poskytuje aj služby environmentálneho servisu a poradenstva. V zariadeniach recykluje aj iné druhy odpadov, napr. odpadové emulzie a rôzne kvapalné odpady s obsahom ropných látok a organických rozpúšťadiel, z ktorých je možné získať uhľovodíkové zložky.

Odpady pochádzajú z priemyselných podnikov, autoopravovní, prevádzkovateľov autodopravy, iných podnikateľských subjektov, aj zo separovaného zberu v obciach. EKOL – recyklačné systémy spolupracuje aj s veľkými firmami, pracujúcimi v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré svojimi zmluvami pokrývajú celé územie SR. V súčasnosti zmluvne zabezpečuje preventívne prečisťovanie olejových náplní, zber a spracovanie odpadových olejov a súvisiacich odpadov, pre cca 40 zákazníkov.

Vývoj zberu a zhodnotenia odpadových olejov: *

Rok

Množstvo vyzbieraného odpadového oleja (t)

Množstvo zhodnoteného odpadového oleja vrátane prevencie  (t)

2005

 

707

2006

 

707

2007

 

708

2008

 

706

2009

 

705

2010

 

760

Polrok 2011

 

320

 

 

 

 

 

  

 

* V tabuľke je uvedený prehľad vrátane preventívne prečistených olejových náplní strojov a zariadení, aby sa používané oleje odpadom nestali.


Zdroj: PR agentúra PAPER LIFE
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.10.2011
Zobrazené:
1401 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 15

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4648 (4648 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2924 (2924 hl.)

Veternú
3407 (3407 hl.)

Atómovú
2581 (2581 hl.)

V podstate ma to netrápi
2106 (2106 hl.)

Celkom hlasovalo: 21553


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs