Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

602359

Marec

59435

Dnes

274

Recyklácia

Problémom kovových obalov je ich nedostatočný zber a separácia


Na Slovensku sú vybudované dostatočné kapacity na recykláciu kovových obalov, stále však nie je vyriešený dostatočne efektívny systém na ich zber a separáciu. Sú obce, ktoré vôbec nezbierajú kovové obaly, napriek tomu, že zákon im to jednoznačne ukladá. Pritom, po skončení krízy, sa už ceny kovových obalov stali dostatočne atraktívne. Problémom je však naďalej nedostatok finančných zdrojov v niektorých obciach na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Recyklačný fond – aj pri neustále klesajúcich príjmoch, sa snaží, prioritne v komodite kovových obalov, podporovať triedený zber v mestách a obciach a zabezpečiť tak dostatok vyseparovanej suroviny pre spracovateľov. Preto, pri schvaľovaní viackomoditných projektov, podporoval fond separáciu kovových obalov v rámci finančných možností sektora a komplexnosti riešenia separácie, s prihliadnutím na riešenie problematiky separovaného zberu podľa jednotlivých regiónov. Vlani sme podporili 12 viackomoditných žiadostí s účasťou sektora kovových obalov, na riešenie podpory separovaného zberu odpadov z kovových obalov a podporu propagácie recyklácie kovových obalov. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavovala 36,93 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond, od 01. 01. 2003 doteraz podporil zo sektora kovových obalov celkovo 153 projektov v celkovej hodnote 1 687 979 EUR. Z celkového počtu posudzovaných projektov bolo schválených 150 viackomoditných žiadostí pre podporu separovaného zberu v komunálnej sfére v hodnote 1 277 410 EUR, z toho na propagáciu recyklácie kovových obalov boli určené dotácie vo výške 170 843 EUR. Sektor kovových obalov podporil 3 jednokomoditné projekty vo výške 410 569 EUR, zamerané na technológiu recyklácie tenkostenných kovových obalov.

Kovové obaly na báze železa a hliníka majú kvalitné úžitkové vlastnosti vhodné pre obalový materiál. Železo sa uplatňuje ako obalový materiál predovšetkým v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového spracovania, napríklad na konzervy, sudy, bubny, kanistre, plechovky, škatule, zátky, uzávery, veká, cyklopásky atď.. Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym obalom na konzervy, tuby, dózy, sudy, škatule, veká, fólie a pod.

Sumárna štruktúra schválených príspevkov zo sektora kovových obalov v EUR/%:

Jednokomoditné/viackomoditné

EUR

Vyjadrenie v %

Viackomoditné obce a mestá

1 106 567,-

65,56

Viackomoditné propagačné

170 843,-

10,12

Jednokomoditné – technológia

410 569,-

24,32

Spolu

1 687 979,-

100,00

,,Medzi najvýznamnejšie podporené projekty zo sektora kovových obalov patria projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, zamerané na recykláciu odpadov z kovových obalov. Tieto projekty zefektívňujú spracovanie tenkostenných obalov z hliníka a jeho zliatín“, konštatoval J. Dlhopolček.

Zdôraznil, že cieľom fondu je aktívna spolupráca so zberateľskými firmami a recyklátormi z dôvodu dosiahnutia čo najlepšieho fungovania systému zhodnocovania kovových obalov, sledovania dosiahnutých výsledkov recyklácie až na jednotlivé subjekty a presadzovania efektívnych a komplexných riešení separovaného zberu, triedenia a prípravy pred zhodnotením, na základe regionálneho riešenia problematiky. Po prekonaní určitej krízy v recyklácii odpadov z kovových obalov, by mala byť rozpracovaná a v praxi realizovaná logistika zberu a sústreďovania vyseparovanej komodity u recyklátorov.

,,Pri zohľadnení finančných možností sa predpokladá len podpora recyklátorov odpadov z kovových obalov v technológiách, ktoré budú spĺňať požiadavky BAT technológie. Fond bude aktualizovať a na základe dostupných informácii sumarizovať, potenciál výskytu kovových obalov na slovenskom trhu a prehodnocovať potrebné kapacity zberu a spracovateľské kapacity na obaly zo železa, ocele, hliníka a jeho zliatín, vzhľadom na objem a štruktúru kovových obalov v jednotlivých regiónoch“, povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond mieni podporiť zavedenie minimálne jednej BAT technológie na spracovanie tenkostenných kovových obalov zo železa, ocele a hliníka a jeho zliatín na západnom Slovensku.

Recyklačný fond doteraz schválil, za 10 rokov činnosti, v rámci Slovenska spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí za vyše 150 mil. EUR. Z toho viac než 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.


Zdroj: PR agentúra PAPER LIFE
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
13.10.2011
Zobrazené:
987 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 67

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4648 (4648 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2924 (2924 hl.)

Veternú
3407 (3407 hl.)

Atómovú
2581 (2581 hl.)

V podstate ma to netrápi
2106 (2106 hl.)

Celkom hlasovalo: 21553


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs