Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

606055

Apríl

51545

Dnes

233

Energia

Evropská unie a OZE


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES Směrnice ke stažení

Čtyři hlavní instituce Evropské unie jsou Evropský parlament, Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský soudní dvůr. Jejich úloha se v průběhu let vyvíjela. Zpočátku bylo úkolem Komise navrhovat, Parlamentu radit, Rady EU (často nazývané též rada ministrů) rozhodovat a Soudního dvora vykládat (interpretovat).

Nyní je Evropský parlament volen přímo (původně byli jeho členové voleni národními parlamenty členských zemí) a má rozsáhlejší pravomoci. Vznikly další instituce jako: Evropská rada, Evropský účetní dvůr, Evropská investiční banka, Ekonomický a sociální výbor, Výbor regionů, Evropský ombudsman a Evropská agentura pro životní prostředí.

Odkazy k EU

Energetická situace v Evropské unii

Evropská unie zcela jasně definovala svůj postoj k obnovitelným zdrojům ve vztahu k energetické a enviromentální politice. V oblastí energií preferuje udržitelnost, stabilitu energetických zdrojů, jistotu a bezpečnost zásobování energiemi a konečně zohlednění budoucích energetických potřeb rozvojových zemí. Udržitelnost v energetice je reprezentována osvobozením dalšího ekonomického růstu od nutnosti využívání vyčerpatelných primárních energetických zdrojů a s tím spojeného nebezpečí globálního oteplování atmosféry. Velmi podstatným aspektem je rovněž jistota dlouhodobé dostupnosti energetických zdrojů nezávislých na dovozu a bez rizika politické nestability. Budoucí energetické potřeby společností v rozvojových zemích by měli být již kryty bezpečnými energetickými zdroji. Důraz je dále kladen na efektivní využívání energií, na upřednostňování obnovitelných zdrojů a na hledání potenciálu jaderných technologií. Za efektivním využíváním energií se skrývá podstatné zvýšení účinnosti spotřeby energií při zajišťování energetických potřeb v domácnostech, průmyslu a v dopravě.

EU již nyní pokrývá 50% svých energetických potřeb importem. Očekává se, že v důsledku vyčerpání většiny domácích zásob ropy a plynu se tato závislost do roku 2030 zvýší až na 70%. Jedná se zejména o dodávky ropy a plynu ze zemí s velmi nejistou geopolitickou situací. Na dovozu surovin z těchto zemí je závislá také energetika ČR. Výroba elektřiny v ČR je zajišťována výrobou v uhelných a jaderných elektrárnách a v menším rozsahu z obnovitelných zdrojů. Po roce 2010 začne docházet k rychlému úbytku energetických zdrojů vlivem dožívání existujících kapacit a s ohledem na územní těžební limity bude klesat i dostupnost energetického uhlí. Souběžný nárůst poptávky po energii v zemích jako Indie a Čína a zmenšující se zásoby zvyšují mezinárodní konkurenci v oblasti energetiky. Evropská doprava je z 97% závislá na ropě, kterou je nutno dovážet. Nejen z bezpečnostního a ekonomického hlediska je nutné hledat takové alternativní zdroje a technologie, které zaručí Evropě energetickou nezávislost a přitom ochrání životní prostředí.

V Evropské unii je současný podíl využívání OZE při výrobě elektrické energie asi 12,9%. S ratifikací Kjótského protokolu o snižování emisí CO2 v průmyslově vyspělých zemí se EU zavázala, že do r. 2010 bude podíl OZE na výrobě elektrické energie dvojnásobný, tedy 21%. Česká republika se při vstupu do EU zavázala ke zvýšení podílu OZE na výrobě el. energie ze současných cca 4% na 8%.

Vazba ERÚ na Evropskou unii

Vstupem ČR do EU se Energetický regulační úřad stal členem Skupiny evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (The European Regulators Group for Electricity and Gas - ERGEG), která je poradním výborem, který byl zřízen Evropskou komisí a jehož členy jsou všichni národní regulátoři, resp. jejich předsedové nebo jejich zástupci. V rámci ERGEG jsou vytvořeny dvě hlavní pracovní skupiny zaměřené na elektřinu - Elektricity Focus Group (EFG) a plyn Gas Focus Group (GFG), vedle kterých byly ustaveny menší pracovní podskupiny (tzv. Task force). Dokumenty přijaté ERGEG sice nejsou pro členy závazné avšak často bývají podkladem pro závazné směrnice, které jsou schvalovány Evropskou komisí.

Na Valném shromáždění 4. května 2004 v Bruselu se Energetický regulační úřad stal novým členem Rady evropských energetických regulátorů (Council of European Energy Regulators - CEER), která je soukromou neziskovou asociací evropských energetických regulátorů podléhající belgickému právu. V rámci CEER je vytvořeno 5 hlavních pracovních skupin - Jednotný trh s energií, Elektřina, Plyn, Nové členské státy, Regulace energie v jihovýchodní Evropě.

Obě organizace jak CEER, tak ERGEG úzce spolupracují a svoji činností v pracovních skupinách a podskupinách se podílejí na vývoji regulace energií v rámci EU, ovlivňují strategii regionálních trhů s energií a vzájemné působení mezi nimi. Členství v těchto organizacích a zapojení v jejich pracovních skupinách vytváří prostor pro přímou účast ERÚ při přípravě směrnic EU v oblasti energetiky a získání zkušeností z činnosti regulátorů v zemích EU.

Další informace najdete na www.ceer-eu.org


Zdroj: Czech RE Agency, o.p.s.
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
11.10.2011
Zobrazené:
1131 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 50

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4652 (4652 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2844 (2844 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3409 (3409 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21566


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs