Rýchlejšie zvyšovanie dna koryta Dunaja a výraznejší pokles hladín častejšími a dlhšími periódami bez dažďa, prináša so sebou riziká  nie len obmedzenia  plavby lodí, ale aj množstvo environmentálnych, ekonomických i sociálnych rizík. Zodpovednosť za túto neutešenú perspektívu na Dunaji nesie nadmerná devastácia prírody v povodí, ktorá namiesto zadržiavania dažďovej vody a jej vsaku v ekosystémoch krajiny zintenzívňuje jej povrchový odtok. To dlhodobo spôsobuje vysýchanie krajiny a ubúdanie vody v malých vodných cykloch. Ubúdanie vody v malých vodných cykloch spôsobuje ubúdanie zrážok i ich nepravidelnejší výskyt s rizikom výskytu extrémnych povodní i súch.

Aké je východisko?  Naštartovanie programov plošného zadržiavania dažďovej vody v poškodených častiach krajiny Dunaja, zvýši jej vsak do pôdy. To vylepší hladinový režim, obnoví environmentálne, ekonomické i dopravné funkcie Dunaja, čím sa logický stabilizujú dlhodobo aj podmienky pre plavbu lodí. Týmto riešením sa spomalí proces erózie i ukladania štrkov v deltách Dunaja, posilní častejší výskyt zrážok s menšou výdatnosťou. Zlepší sa aj kvalita vôd v celom riečnom systéme povodia. A to je cesta k udržateľnej prosperite Dunaja.

Snáď Dunajský program pomôže toto riešiť a nebude iba formálnym projektom s podobnými výsledkami, ako viacero medzinárodných rozvojových projektov v povodí Dunaja, ktoré environmentálne ani ekonomicke problémy nevyriešili.