P8250560.JPG

Vybudovanými hrádzami sa prehnala vlna, podľa mojho odhadu asi 4-5 m3/s.

P8250561.JPG

P8250565.JPG

P8250580.JPG

P8250581.JPG

P8250584.JPG

P8250587.JPG

P8250588.JPG

P8250590.JPG

P8250592.JPG

P8250598.JPG

Voda z Oliverovho vodného lesa sa dostala po ceste až do Tatranskej Lomnice upchatím priepustu.  

P8250610.JPG

Vyťahnuté drevo i pneumatika z priepustu...   

P8250612.JPG

Stekajúca dažďová voda okolo Expozície Tatranskej prírody...

P8250627.JPG

P8250629.JPG

... so zaujímavou dynamikou po schodoch...

  P8250635.JPG

Na druhý deň sa obnažila realita v Oliverovom vodnom lese...

P8260719.JPG

Kažďá hrádzka plná sedimentov!

P8260726.JPG

Pre mňa šokujúca úroveň sedimentov kolovej hrádzky. Odhadujem výšku sedimentov na cca 1,7 m s celkovým objemom asi 200 m3 len v tejto jedinej hrádzke.

P8260728.JPG

P8260737.JPG

P8260741.JPG

P8260744.JPG

P8260747.JPG

P8260752.JPG

P8260810.JPG

P8260826.JPG

P8260828.JPG

Toto je posledná hrádzka vo Vodnom lese. Ďalej sa v roku 2006 nerobilo, nepokračovalo, aj preto, lebo stratila sa motivácia. Sústavné útoky kadejakých odborníkov na ochranu prírody znechutilo množstvo ľudí pokračovať v revitalizácii poškodenej tatranskej prírody.

P8260840.JPG

Odhadujem, že v hrádzkach Oliverovho vodného lesa ostalo viac ako 1000 ton sedimentov, ktoré by zaručene pritiekli do Tatranskej Lomnice, ak by neboli robene revitalizačné opatrenia.

Jedno mi však vrtalo v hlave. Odkiaľ sa berie toľko vody vo Oliverovom vodnom lese.  Ozaj je to voda len z neho? Nie je jej priveľa? Alebo padlo z neba tak veľa vody? Presvedčil som Miša Gažoviča, aby spravil potúlku lesom a zdomumentoval, čo sa nachádza nad Oliverovým vodným lesom. Tu je výsledok. Hustá sieť nezrevitalizovaných lesných ciest, svážnic a približovacích liniek po ťažbe, odsúdené na samovývoj, navyše prepojené gravitačne na "najmodernejšiu" zjazdovku na Slovensku v lokalite Štart. Zo zjazdovky priteká vydatný povodňový prameň do Oliverovho vodného lesa....     

P8260873.JPG

P8260885.JPG

 

P8260886.JPG

P8260893.JPG

P8260901.JPG

P8260904.JPG

P8260908.JPG

P8260909.JPG

P8260923.JPG

P8260925.JPG

P8260929.JPG

P8260934.JPG

P8260937.JPG

P8260940.JPG

P8260958.JPG

Cesty i zjazdovka vyydreté na kosť. Treba ďalší komentár?

P8260961.JPG

P8260969.JPG

P8260971.JPG

Takže milí priatelia, nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú a v Tatrách sa krváca. Tatry krvácajú priatelia! Zastaví to niekto?