Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660243

September

63474

Dnes

250

Projekty

PODAJME SI RUKY | slovensko-maďarský interkultúrny dialóg


NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.

Predkladané projekty by mali byť zamerané najmä na dosiahnutie nasledovných cieľov:

 • rešpektovanie kultúrnej, sociálnej a etnickej odlišnosti;
 • eliminácia prejavov rasizmu, xenofóbie a národnostnej neznášanlivosti;
 • zvýšenie vedomostí a zručností pracovníkov s mládežou a mladých lídrov v oblasti interkultúrneho dialógu;
 • skvalitnenie komunikačných kanálov, ktoré rozširujú interkultúrne povedomie, odbúrávajú predsudky a stereotypy v spoločnosti;
 • šírenie myšlienok spolupráce, vytváranie spoločných hodnôt ako spôsob prevencie a odstraňovania interetnických konfliktov.

Kritériá poskytnutia podpory 

V prípade umeleckých a kultúrnych podujatí je podmienkou, aby aktivity navrhovaného projektu mali partnera z Maďarska/ zo Slovenska a boli prezentované a uskutočnené rovnomerne v oboch krajinách /napr. rovnaký počet seminárov, výstav, koncertov a pod./ na oboch stranách hranice.

Typy aktivít:

Vyššie uvedené ciele môžu byť dosiahnuté napríklad prostredníctvom vzdelávacích, informačných, osvetových, umeleckých a kultúrnych aktivít posilňujúcich vzájomnú spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

Maximálna výška grantu:  5 000 Eur

Trvanie projektu: max 1 rok

Prednostne budú podporené projekty ktoré:

  • budú založené na partnerskej slovensko – maďarskej spolupráci,
  • budú realizovať aktivity mimo Bratislavy/Budapešti,
  • majú skúsenosti v spoločných slovensko-maďarských projektoch,
  • spolupracujú s viacerými partnermi, vrátane iných menšín alebo  marginalizovaných komunít.  

Výzva je otvorená pre všetky typy organizácií /mimovládne organizácie, mestské a štátne inštitúcie, vzdelávacie/akademické inštitúcie atd./, s výnimkou podnikateľských subjektov.  Všetky aktivity musia mať verejnoprospešný účel. Organizácia si môže podať len jeden projekt.

Kritériá výberu projektov:

 • efektívnosť projektu z hľadiska dosiahnutia cieľov výzvy
 • realizovateľnosť – praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu
 • doterajšie aktivity a skúsenosti organizácie v danej problematike
 • dôležitosť – rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny
 • nové riešenia a prístupy, vytváranie partnerstiev, príprava dlhodobých riešení;
 • kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít;
 • udržateľnosť projektov – šírenie a zabezpečenie pokračovania hlavných myšlienok a ideí projektu

Podpora nemôže byť použitá na:

 • hradenie investičných nákladov (renovácie, rekonštrukcie, výstavba);
 • nákup techniky a iného zariadenia;
 • spätné financovanie projektov, ktoré sa už realizujú, alebo sa skončili;
 • kapitálové vklady
 • hradenie výdavkov, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou aktivít projektu;

Uzávierka žiadostí: 4. marca 2011

Organizácie registrované v Maďarskej republike si môžu stiahnuť formulár žiadosti na www.osiszuksegalap.hu  a poslať ho do OSI Budapest, Emergency Fund  

Kontaktná osoba pre Maďarsko:
Péter Krasztev
e-mail:
krasztev@gmail.com

Organizácie registrované v Slovenskej republike si môžu stiahnuť formulár žiadosti tu. 

Kontaktná osoba pre Slovensko:
Jana Malovičová
e-mail:
malovicova@osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: 02 54417758


Uzávierka: 04. 03. 2011Zdroj: NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1182 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 2

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3169 (3169 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3126 (3126 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2713 (2713 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23440


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs