Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

663375

September

66606

Dnes

230

Projekty

Projekty do PROGRAMU PODPORY PARTNERSTIEV prijímame do 9. marca 2011


Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Podmienkou prijatia a posúdenia žiadosti je, aby projekt mal verejnoprospešný charakter, celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne a svojím zameraním boli inovatívny.


Správna rada Nadácie SPP posudzuje predložené projekty každé tri-štyri mesiace ku konkrétne stanoveným termínom. Správna rada bude zasadať koncom marca 2011. Termín najbližšej uzávierky je 9. marca 2011. Vyrozumenie ohľadom podpory/ nepodpory Vášho projektu dostanete najneskôr do dvoch týždňov od stretnutia Správnej rady.


Pred vypracovaním projektu venujte prosím pozornosť tomuto návodu

Predtým ako predložíte projekt do Nadácie SPP, overte si prosím nasledovné:

• Predkladaný projekt zapadá do zverejnených oblastí podpory


• Predkladaný projekt spĺňa podmienku verejnoprospešnosti

• Predkladaný projekt neslúži len úzkej skupine ľudí, ale má celospoločenský charakter

 

• Predkladateľom nie je fyzická osoba ani podnikateľský subjekt

 

• Projekt plánujete realizovať najskôr od apríla 2011 (najneskôr do decembra 2011)

 
Predkladané materiály by mali obsahovať:

1. Formulár: je súčasťou projektu, mal by tvoriť jeho prvé strany. Zahŕňa kontaktné údaje o predkladateľovi a o stručné informácie o projekte, ktoré budú v prípade podpory zverejnené.

2. Projekt: by mal obsahovať stručné ale výstižné informácie ktoré sú podstatné pre hodnotenie projektu:
1. Informácie o predkladateľovi
2. Ciele projektu a popis ich verejnoprospešnosti
3. Akými aktivitami plánujete ciele dosiahnuť, prečo si myslíte, že toto je vhodný spôsob na  dosiahnutie stanovených cieľov
4. Cieľová skupina pre koho je projekt určený
5. Časový plán - začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti
6. Mediálny plán - popíšte spôsob akým plánujete aktivity v projekte komunikovať/ medializovať verejnosti
7. Rozpočet - Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu
- Špecifikujte jednotlivé položky rozpočtu a uveďte tie, ktoré požadujete uhradiť z grantu od Nadácie SPP. V ďalšom stĺpci uveďte položky pokryté/požadované z iných zdrojov.
- Zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu.
- Uveďte iné zdroje.

3. Formulár a anotáciu projektu v anglickom jazyku v ktorej budú všetky podstatné informácie

 

4. Dokumenty: neoverené kópie nasledovných dokumentov sú povinné (Zákon č. 297/2008 Z. z.):
- Dokument o existencii a registrácii subjektu: stanovy, registračná listina, štatút a podobne
- Menovanie štatutárneho zástupcu
- Potvrdenie o ICO a DIČ
- Hlavička z bankového účtu, na ktorý vám v prípade podpory zašleme finančný dar: napr. zmluva o účte, výpis z účtu (kde môžete vymazať konkrétne pohyby na účte, nechajte iba názov a číslo účtu) a podobne.

5. Elektronickú verziu projektu vo formáte .doc vrátane anglickej anotácie zašlite na adresu: ivana
@nadaciaspp.sk

Technické pokyny:

1.    Projekty predkladajte v nasledovnom počte:
1.1. Formulár + Projekt (tvoria jeden celok) – v dvoch exemplároch
1.2. Formulár v angličtine - v jednom exemplári
1.3. Dokumenty – v jednom exemplári 

2.    Projekty musia byť v deň uzávierky doručené v Nadácii SPP
2.1  Poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.BOX 147, 810 00 Bratislava
2.2  Osobne na adresu: Nadácia SPP, Kozia 11, Bratislava do 16:00 hod.
2.3. Elektronicky na adresu: ivana@nadaciaspp.sk


3.   
Projekty predkladajte jednoducho zopnuté, každý exemplár zvlášť s formulárom na vrchu.            Nepoužívajte špeciálne väzby (hrebeňové, tepelné) ani iné obaly.

ĎAKUJEME


Zdroj: Nadácia SPP
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
924 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 21

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5730 (5730 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3177 (3177 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2967 (2967 hl.)

Geotermálnu
3135 (3135 hl.)

Veternú
3540 (3540 hl.)

Atómovú
2718 (2718 hl.)

V podstate ma to netrápi
2216 (2216 hl.)

Celkom hlasovalo: 23483


  Top články
Za živú krajinu

69 x    (01.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

62 x    (07.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

61 x    (03.08.2020)Designed by Salonky with phprs