S veľkou pravdepodobnosťou sa to stane, lebo sme nepoučiteľní. Cieľ novej výzvy Operačného programu životné prostredie pre protipovodňovú ochranu má síce názov "Preventívne opatrenia na protipovodňovú ochranu" (http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy/opzp-po2-10-1/00-vyzva-opzp-po2-10-1.pdf), avšak princípy výzvy motivujú obce i správcov vodných tokov naďalej regulovať vodné toky a tým zhoršovať povodňové riziká. Zrejme sa to bude robiť dovtedy, až kým počet utopencov na Slovensku narastie na stovky. Pozývam na krátku exkurziu unikátnych urýchľovačov povodní.

 P1150049.JPG

Zregulovaný vodný tok v Levočských vrchoch (riečka v Ľubickom údolí). Nepochopil som princíp regulácie toku vo vojenskom pásme, kde široko ďaleko neexistuje žiadny objekt.

 P1150018.JPG

Poškodený zregulovaný vodný tok v Ľubici po povodni v júni 2010. (prítok do riečky Poprad, kde boli katastrofálne záplavy v júni 2010).

 P1140567.JPG

Regulácia potôčika v obci Stará Bystrica, ktorý sa v júli 2009 vylial a doniesol desiatky ton štrku do obce a spôsobil záplavu

 P1150544.JPG

Regulácia potoka Vrbovok v Kozom Vrbovku v povodí Ipľa

 P1150546.JPG

Regulácia potoka Trpinec v Trpinci v povodí Ipľa

 P1140261.JPG

Regulácia miestneho potoka Krivanoch v povodí Torysy, niekoľko krát vyplavený, 2 krát tohto roku

P1130757.JPG

Regulácia Vernárskeho potoka v obci Hranovnica v hornej časti povodia Hornádu

 P1140787.JPG

Regulácia Kamenického potoka nad Lipanami, kde boli povodne v máji 2010 (povodie Torysy)

 P1150581.JPG

Regulácia potoka Svinka v Uzovských Pekľanoch po povodniach z roku 1998.

 P1150582.JPG

Regulácia potoka Svinka v Uzovských Pekľanoch po povodniach z roku 1998.

 P1150580.JPG

Regulácia miestneho potoka v Lipanoch v povodí Torysa, regulácia z roku 2009 z Nórskych finančných mechanizmov. Prešovčania sa môžu tešiť na ďalšie dávky povodní.

 P1150570.JPG

Regulácia Slavskovského potoka (prítok do Torysy) v Nižnom Slavkove financovaná z Nórskych finančných mechanizmov. Počas posledných povodní bolo v obci vyťažených cca 10.000 ton štrkov z eróznej činnosti v povodí nad obcou. Prešovčania tešte sa.

 P1140434.JPG

Regulácia miestného potoka v Breznici v povodí riečky Roňava pod Slanskými vrchami, ktorá za posledných 6 mesiacov bola 4 krát vyliata.

 P1150636.JPG

Zregulovaný Čermeľský potok zanesený štrkami. Pred 4-rokmi bolo niekoľko 100 ton vyťažených a počas posledných povodní zanesený. Hrúbka sedimentov v regulácii dosahuje cca 1,5 m. Predpokladám, že ho vodohospodári namiesto prevencie v povodí potoka zas vyčistia, aby pri najbližšej povodni sa mohol zas zaniesť.

 P1150639.JPG

Zregulovaný Hornád pri vstupe do Košíc bude s veľkou pravdepodovnosťou prehlbený a rozšírený, aby sme zabránili vyliatiu du v Košiciach. Plánuje sa preinvestovať na tento nezmysel 27 mil. EUR. Košice i obce pod Košicami sa môžu tešíť na skvelé zajtrajšky s povodňami. Či im pomôže zvýšovanie hrádzi nevedno. S istotou na 99% nie, lebo v povodí Hornádu sa plánujú ďalšie vodohospodárske nezmysly, ktoré budú špičkovať povodne na priehrade Ružín, v Košiciach i pod Košicami. Košičania by mali presadiť, aby peniaze išli do prevencie v prameňoch Hornádu, aby v Košiciach boli počas povodní nižšie prietoky a v čase sucha vyššie prietoky.

 TARAGONA.jpg

Tešme sa na ďalšie vodohospodárske urýchľovače, ktoré prehrmia za 2-3 dni a potom sa pripravme na suché korytá v ktorých sa budú pásť kozy a nie plávať ryby, ako hovorí riečka v španielskej Taragone.

Slovensko sa pýši, že má dostatok vody, nuž pri vodolajdáckej kultúre, akú presadzujeme, neviem dokedy nám tento optimizmus vydrží. Cez víkend intenzívne prší na celom území Slovenska a tie naše urýchľovače na tokoch posielajú ďalšie státisíce kubíkov vody bez toho, že by mali možnosť vsiahnuť do pôdy a doplniť zásoby vôd i nasýtiť pramene nezmyselne odtekajú do mora.