Už na 1. kilometri zberača sú zerodované okraje rigolu s náznakmi meandrovania toku v čase povodne.

P1150406.JPG

...intenzita prúdu dažďovej vody v žľabe sa má problém "vmestiť do svoje kože" a rozširuje svoje pôsobenie

P1150410.JPG

...a vyplavuje štrk aj z pod telesa diaľnice

P1150409.JPG

...a výplach materiálov pokračuje

P1150413.JPG

...a rozširuje sa

P1150414.JPG

...a zosilňuje sa

P1150415.JPG

P1150419.JPG

... a narušuje naše "umelecké skvosty"

P1150399.JPG

...a prehlbuje sa

P1150397.JPG

...a odnáša aj to, čo človek nezdvihne

P1150391.JPG

...a ukladá tam, kde už stráca energiu. Odhadujem, že rigol priplavil niekoľko desiatok ton štrku

P1150425.JPG

...a človek pieskuje už aj rigoly

P1150429.JPG

.. a inžinierský skvost sme ochránili pred sedimentáciou

P1150430.JPG

...a vyplavuje na roľu

P1150431.JPG

...a zaplavuje obec

P1150448.JPG

...a trhá asfalt ďalšej cesty v obci

P1150453.JPG

... a ochránili sme rigol pred záťažou

P1150436.JPG

...a krása čistoty rigolu môže ďalej prekvítať

P1150437.JPG

...zbohom vodička

P1150438.JPG

A tak milí obyvatelia povodia Hornádu, lobujte, tlačte a presadzuje, aby v Košiciach sa investovalo 27 mil. euri na rozširenie koryta Hornádu, aby sa nevylial a nezaplavil Vás. A tlieskajte projektantom, dopravákom a staviteľom, že tak nádherne budujú nové a nové vodohospodárske nezmysly pre svetlé povodňové zajtrajšky. Bude nám dobré.