P1150173.JPG

P1150172.JPG

P1150171.JPG

 

P1150167.JPG

P1150156.JPG

 

P1150148.JPG

 

P1150149.JPG

Poškodené porasty po vyťažení dreva nie sú problémové, ak na nich nie sú cesty, či približovacie linky

P1150142.JPG

P1150141.JPG

Každá cesta do údoli je privádzačom dažďovej vody a eroduje ju

P1150150.JPG

P1150167.JPG

Poškodené okraje lesnej cesty koncentrovanou dažďovou vodou

P1150169.JPG

Zlý stav svažnic

P1150170.JPG

P1150139.JPG

P1150132.JPG

P1150131.JPG

P1150130.JPG

P1150129.JPG

P1150126.JPG

P1150124.JPG

P1150123.JPG

P1150121.JPG

Vybudovaný priepust nestílal odvádzať dažďovú vodu, ktorá si vytvárala vlastné korytá

P1150119.JPG

P1150117.JPG

Koncentrovanej dažďovej vode neodolí ani spevnená cesta

P1150055.JPG

P1150057.JPG

P1150060.JPG

Stopy po mechanizmoch sa včase dažďa stávajú jarkami

P1150063.JPG

Približovacia linka po vyťažení štyroch strmovov sa stáva tiež zberačom dažďovej vody

P1150066.JPG

P1150070.JPG

P1150073.JPG

P1150074.JPG

P1150078.JPG

Z najnižšieho bodu svážnice sa prevalila koncentrovaná dažďová voda po svahu a cez porast vytiekla na lesnú cestu

P1150101.JPG

P1150102.JPG

P1150103.JPG

P1150087.JPG

Most sa stal tiež haťou s vytvorením nádrže

P1150077.JPG

P1150082.JPG

Pretrhnutá bumerangová hrádza

P1150083.JPG

P1150109.JPG

P1150025.JPG

P1150032.JPG

Nepochopil som podstatu tobogánu v lesnom prostredí, avšak pochopil som, že rýchla koncentácia pretekajúcej vody cez neho zmietla všetko až na najbližší most, ktorý sa upchal a vytvoril veľké jazero, následne sa pretrhol a spustil ešte väčšiu povodeň.

P1150049.JPG

P1150051.JPG

P1150045.JPG

P1150047.JPG

P1150048.JPG

P1150043.JPG

P1150039.JPG

Prvý dom v Ľubici, ktorý to schytal.

P1150023.JPG

Ostatné obrázky so zaliateho Kežmarku, Starej Ľubovni poznáte.

PS: Takže príčinou povodne v rieke Poprad je naše nezodpovedné správanie o naše vychodené "chodníčky" v prostredí z ktorého ťažíme zdroje pre naše živobytie.