Na potulku Hričovskou vodnou cestou Vás pozýva mních Tomáš Waterhaus, ktorý sa zatúlal na Hričovský hrad, keď anglický kráľ Henrich VIII rozprášil poslednú skupinu mníchov zvaných Vrecári. Tomáš Waterhaus pomáhal chudobným, zbieral liečivé bilin v okolí hradu a učil miestnych sedliakov chrániť prírodu. Autorom Vodného mnícha je Juraj Kohutiar, ktorý pre zmenu sa zatúlal na misiu do Afriky.

P1140490.JPG

P1140529.JPG

P1140526.JPG

P1140525.JPG

P1140524.JPG

P1140521.JPG

P1140523.JPG

P1140498.JPG

P1140503.JPG

P1140514.JPG

P1140518.JPG

P1140505.JPG

P1140510.JPG

P1140494.JPG

 

P1140485.JPG

P1140484.JPG

P1140482.JPG

P1140479.JPG

P1140530.JPG

Fotografie urobené 18. mája 2010 v čase 12-13 hod.

Staršia fotodokumentácia z odovzdávania projektu (november 2008) je uverejnená tu: http://kravcik.blog.sme.sk/c/225669/Hricovska-vodna-cesta.html