obr.png obr1.png

Študenti Dopravnej priemyslovky z Košíc    Práca dobrovoľníkov T-comu

obr2.png obr3.png

Klasická drevená hrádzka na potoku        Vybudovaná odrážka na zerodovanej svažnici

obr4.png obr5.png

Vybudovaná hrádzka pracovníkmi              Stupeň bnovy zrealizovanej hrádze po 2 rokoch

T-Comu (2006)                                            (2009)

obr6.png obr7.png

Prieskaky zachytenej dažďovej vody na svažnici (2007)   Stupeň obnovy zelene na svažnici (2009)

obr8.png obr9.png

Vrstevnicové bobrie hrádze na podporu vytvárania mokradí na Oliverovom Vodnom lese (2007)

obr10.png obr11.png

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš a jeho zástupca v Oliverovom Vodnom lese počas Mesiaca dobrovoľníkov pre obnovu Tatier v roku 2006 a tupeň obnovy ekosystému (2007)

obr12.png obr13.png

Vplyv vodného režimu jednotlivých hrádzi na stupeň obnovy vegetácie po jednom roku fungovania (foto 2007)

obr14.png obr15.png

„Prekladaná" Bobria hrádza (2006) a stupeň obnovy vegetácie v okolí hrádza po jendo roku (foto 2008)

obr16.png obr17.png

Kolová  hrádza v hlbokej rokline vybudovaná dobrovoľníkmi T-Comu počas team bildingu na jar 2007 a stupeň obnovy po dvoch rokoch (foto august 2009)

obr18.png obr19.png

Protierózne hrádze v hornej časti lokality z odpadového dreva naplnená sedimentami po roku činnosti (foto jar 2007). Protierózna hrádzka z odpadového dreva v dolnej časti loklaity nenaplnená sedimentami  (foto leto 2007).

obr20.png obr21.png

Stav rokliny pred revitalizáciou (foto máj 2006) a stav rokliny po zrealizovaní bobrích hrádzi (foto apríl 2007) dobrovoľníkmi počas Mesiaca dobrovoľníkov pre obnovu Tatier (2006)

obr22.png obr23.png

Stav rokliny s bobrími hrádzami po dvoch rokoch (foto júl 2008) a po troch rokoch (júl 2009) realizácie