Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660225

September

63456

Dnes

232

Projekty

Fond Živá energia


Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom. Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter.

Logo Ziva energiaNadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli aktívne podporovať projekty rozvíjajúce energetickú efektívnosť a prezentovať svoj postoj k ochrane životného prostredia. Tento nadačný fond je financovaný z predaja produktu živá energia.  Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €.  

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom. Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter.

Cieľ programu

     Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

Podporované aktivity

Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný aj neinvestičný charakter.

V roku 2010 je podpora nasmerovaná do 2 oblastí:

1. Podpora investičných projektov

 • výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu;
 • rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje;
 • zavádzanie opatrení na úspory energie.

2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy a semináre

Maximálna výška grantu

 • Podpora investičných projektov - 17 000 EUR (512 142 Sk)
 • Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia - 3 300 EUR (99 415 Sk

Kto sa môže uchádzať o podporu

     Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia sú:

mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času, komunitné centrá - v závislosti od jednotlivých oblastí podpory (pozri propozície Fondu v dokumentoch na stiahnutie)

Kritériá pre výber projektov

 • Preukázateľný verejnoprospešný charakter projektu a prínos projektu pre komunitu
 • Súlad so zameraním v rámci jednotlivých oblastí podpory
 • Intelektuálna, materiálna a finančná účasť rôznych partnerov - neziskové organizácie, školy, miestna samospráva a podnikatelia a pod.
 • Vyčísliteľný dopad projektu na úspory energie
 • Efektivita navrhovaných opatrení vzhľadom na náklady
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov
 • Zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o výsledky po ukončení projektu
 • Vhodnosť navrhovaných aktivít z odborného hľadiska a hľadiska ochrany životného prostredia
 • Súlad zámeru s legislatívou, technickými normami a regulatívami a prípadne s rozvojovými dokumentmi obce /mesta / regiónu

Poradný výbor

     Dietrich Max Fey
     Ing. Miroslav Recký
     RNDr. Emil Bédi

     Radek Pazour, riaditeľ IKEA Slovensko

     Marcel Lauko, ECB Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Formulár žiadosti

Propozície programu Živá energia

Uzávierka

30. apríla 2010, 16,00 hod.

Podporené projekty

Podporené projekty Nadačný fond Živá energia 2009

Kontakt

Peter Medveď, medved@ekopolis.sk

tel.: 048 / 414 54 78, 0903 521 614

                         ekopolis@ekopolis.sk

Partner programu

Logo ZSE e-on

Zdroj: Ekopolis
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.03.2010
Zobrazené:
1124 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 7

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3169 (3169 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3126 (3126 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2713 (2713 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23440


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs