KYSUCE_MEDZE.jpg

Typický ráz poľnohospodárskej krajiny na Orave v 60-tych rokoch umožňoval vsakovať dažďovej vode a spomaľovať jej povrchový odtok.

MEDZE_ORAVA.jpg

Typický ráz poľnohospodárskej krajiny na začiatku 21. storočia  (Vrbov pod Tatrami, 2008). Dažďová voda nestačí vsakovať do pôdy a rýchlo steká po svahoch pri výdatnejšom daždi.

SCELENA_POL_KRAJ.jpg

Poľné cesty smerujúce z obcí do poľnohospodárskej krajiny sú "dopravnými tobogánikmi" prítoku dažďovej vody priamo do obcí, kde ohrozujú bezpečnosť občanov a prispievajú k povodniam (Kysuce, Stará Bystrica, 2009)

TOBOGAN_POL_KRAJINA_KYSUCE.jpg

Typický spôsob obrábania poľnohospodárskej krajiny v časoch IT generácie splachuje nie len dažďovú vodu a prispieva k povodniam, ale splachuje aj živiny z poľnohospodárskej krajiny (Vrbov pod Tatrami, 2008)

 

VRBOV_ZEMIACISKO.jpg

Výsledok sceľovania pozemkov - erózia poľnohospodárskej krajiny a príspevky k povodniam (Rožkovany, Horná Torysa, 1997)

EROZIA_POLNOHOSP.jpg

Odtok dažďovej vody zo svahov v urbannom prostredí prispieva k vzniku povodní, ale aj s bahnovým bónusom pre tenisový kurt v Košiciach (Košice, 2006)

EROZIA_KVP.jpg

Infraštruktúra manažmentu dažďových vôd dopravnej infraštruktúry významne prispieva v povodňovým rizikám  (Spiš, 2008)

CESTNY_TOBOGAN.jpg

Typický manažment dažďových vôd v mestských aglomeráciách na Slovensku. Rýchly splach dažďovej zo zastrešených a zaasfaltovaných plôch významným spôsobom prispieva k povodňovým rizikám (Prešov, 2008)

 

PECATENIE_POVRCHU_PRESOV.jpg

Manažment bezmenných potokov na Slovensku - rigolovanie a "tobogánovanie" drobných potôčikov urýchľuje splach z horných častí povodí, ako skvelý príspevok k zalievaniu dolných susedov v povodí. (Kysuce, 2009)

TOBOGAN_BYSTRICA.jpg

Manažment vodných tokov na Slovensku. Na Slovensku máme zregulovaných viac ako 8.000 km vodných tokov. Regulácia potokov na Slovensku naďalej pokračuje. Z peňazí eurofondov pribúdnu ďalšie "kilometríky". A tak horného bude naďalej spláchovať a dolného zalievať (Hričov, 2008)

TOBOGAN_HRICOV1.jpg

Všetky rigoliky, rigoly, potoky a riečky v čase povodní prečistia povodia od "ľudského odpadu" a uskladnia v nádrži, ak sa niekde na ceste vody nachádza (Spiš, priehrada Ružín, Margecany, 2008)

RUZIN_ZBER_ODPADU.jpg

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум