01.JPG

Vplyv odlesňovania, poľnohspodárstva a urbanizácie znížuje vsak vody do pôdy a jej následný výpar, zvýšuje odtok dažďovej vody. Ročne sa skanalizuje z miest a obcí Európy cca 20 mld. m3  dažďovej vody.  Celosvetovo sa odkanalizuje okolo 700 km3 dažďovej vody, ktorá prispieva k stúpaniu hladín oceánov. 700 km3 odpovedá stúpnutiu hladín oceánov o 2 mm.

02.JPG

Vyústenie dažďovej kanalizácie v historickom meste Taragona (červená šípka) do suchej 60 m širokej rieky blízko pobrežia Stredozemného mora. Typický príklad manažmentu dažďovej vody vo všetkých mestách Európy i sveta.

03.JPG

Schéma distribúcie solárnej energie: Až 80% (modrá šípka) solárnej energie sa spotrebuje na výpare vody a  max. iba 10% energie sa uvoľní do atmosféry a ohreje ju (cíteľné teplo). Ak je krajina vysúšená, max. 20% sa solárne energie spotrebuje na výpare vody, ale až 70% solárnej energie (červená šípka) uvoľní do atmosféry a ohreje ju.

04.JPG

Infračervenou kamerou je možné sledova rozdiel teploty v meste. Mestský park má o cca 10 stupňov nižšiu teplotu ako námestie a o cca 14 stupňov ako teplota striech. Ochladzovací účinok je spôsobený výparom vody stromami v mestskom parku.

05.JPG

Rozsiahla priemyselná oblasť Čiech pod Krušnými horami a aj severne od Krušných hôr do Nemecka má vyššiu teplotu ako lesný pás Krušných hôr.

06.JPG

Schéma teplotného dáždnika nad presúšenou poľnohospodársko-urbannou zónou: Teplota nad mestom v závislosti na rozsahu urbanizacie a spriemyselnenia krajiny. Nyjvyšší rozdiel teploty na svete je údajne v oblasti Tokia, kde teplota v meste je až o 10 stupňov vyššia, ako teplota v okolitej krajine.

07.JPG

Vplyv vysušovania krajiny na počasie a klímu: Sálavé teplo zo spriemyselnenej krajiny tečúce do atmosféry, vytláča mraky do chladnejších horských oblastí, kde sa vylejú a spôsobia bleskovú povodeň. V minulosti bolo viac vody v krajine, menšia intenzita sálavého tepla a mraky sa vypršali na menšiu plochu a s menšou intenzitou.

08.JPG

Schéma deštrukcie a obnovy malého vodného cyklu: Menej vsiaknutej dažďovej vody znamená menej vyparenej vody. Menej vyparenej vody znamená úbytok mrakov i zrážok a rast extrémov v počasí. Viac vsiaknutej dažďovej vody znamená vyšší výpar, viac vody v atmosfére, viac mrakov a viac dažďov s menšou intenzitou a úbytok extrémov v počasí.

10.JPG

Nová vodná dohoda: Viac zadržanej dažďovej vody v krajine znamená viac zásob podzemnej vody i v pôde, viac vegetácie, viac výparu, intenzívnejšia fotosyntéza, ktorá "spapká" viac CO2 z atmosféry, viac spotrebovanej solárnej energie na výpare, menej uvoľneného cítelného tepla do atmosféry, viac mrakov na oblohe, častejšie a menej intenzívne dažďe

11.JPG

Nová vodná dohoda: Presadiť program ochrany prírodných zdrojov, prevencie pred povodňami a zmiernenie klimatickej zmeny ochranou dažďovej vody v krajine vytvorením viac ako 50  mil. pracovných príležítostí a tým vrátiť ročne do malých vodných cyklov cca 700 km3 vody v priebehu 10-tich rokoch.

12.JPG

Schémy zbierania dažďovej vody

13.JPG

Pilotný projekt zadržiavania dažďovej vody v Košiciach mení vyschnutú zerodovanú štruktúru ekosystému na humídny zelený ekosystém s prirodzenou obnovu vegetácie.

14.JPG

Ľahké, jednoduché a efektívne masívne presadenie zadržiavania dažďovej vody v krajine zlepšuje zásoby vodných zdrojov, chráni územia pred povodňami a eróziou, zmierňuje výkyvy počasia a stabilizuje klímu a posilňuje biodiverzitu.

15.JPG

Dážďové záhrady na vsak dažďovej vody a jej výpar môžu byť príjemným spestrením záhradnej architektúry pri každej budove

16.JPG

Rozšírovanie púšti s rozpadom maleho vodného cyklu je možné nie len zastaviť, ale je to možné obnoviť zrealizovaním programu zadržiavana dažďovej vody.

17.JPG

Opatrenia na zadržiavanie a podporu vsaku a výparu dažďovej vody v kritických vysúšených oblastiach môžu premeniť zožltnutú presúšenú krajinu na úrodnú krajinu s obnovou malých vodných cyklov.

18.JPG

Zmenšovanie oblastí púšti je možné opatreniami na obnovu malých vodných cyklov.

19.JPG

Iniciatíva skupiny aktivistov zo strednej Európy zverejnila v roku (2007) Novú vodnú paradigmu "Voda pre ozdravenie klímy", dôrazne upozornila aktérov Kodanského summitu (august 2009) o podstatnej úlohe vody v klimatickom systéme planéty Zem a zverejnila Košický občiansky protokol o vode, vegetácii a klimatickej zmene (november 2009). Bez vody nie je možné zmierniť riziká klimatickej zmeny. Napriek tomu vyjednávačí Kodanského summitu tento fakt neakceptujú.

20.JPG

Portál www.ourclimate.eu, ktorý dáva priestor na prezentovanie občianskych názorov o klimatickej zmene spustil súťaž o najvyššej informovanosti o klimatickej zmene. Podlľa portálu sú najviac informovaní občiania v  Slovinsku. Občania Slovenska v súťaži skončili na 7. mieste. Je to istý základ zmobilizovať občanov na zmenu legislatívy pre ozdravovanie klímy vodou.

21.JPG

Voda je život a život je voda. Užitočné linky aktivistov Novej iniciatívy pre ozdravovanie klímy. Skupina aktivistov Nemecka, Čiech a Slovenska v Tatrách.

22.JPG